CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 590
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Quản trị chuỗi cung ứng- Lớp liên thông

 Điểm tổng kết

 

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp nhóm Vắng Dbáo EOQ Vị trí Pphối Bcáo Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
3 15422001 Nguyễn Đức Ảnh LT15QT 1   9.5 9.5 9.5 9 8.5 3.7 4 7.7
38 15422002 Nguyễn Bình Nguyên Ảnh LT15QT 8   9.5 9 9.5 9.5 10 3.8 4 7.8
18 15422003 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm LT15QT 4   9.5 9.5 9 9 10 3.8 4 7.8
30 15422006 Phan Ngọc Điền LT15QT 3   9 9 9 9.5 9 3.6 5.5 9.1
34 15422054 Phạm Trung Đức LT15QT 7   10 9 9.5 9 9 3.7 3.3 7.0
31 15422005 Nguyễn Thị Hạnh Dung LT15QT 7   10 9 9.5 9 9 3.7 4.5 8.2
42 15422004 Lý Thị Kim Dung LT15QT 9   9.5 9 9 9 9.5 3.7 4.5 8.2
39 15422009 Trần Thị Hiếu Giang LT15QT 8   9.5 9 9.5 9.5 10 3.8 4.5 8.3
22 15422014 Lê Kim LT15QT 5   9.5 9 9.5 8.5 9 3.6 3.5 7.1
24 15422015 Nguyễn Thị LT15QT 5   9.5 9 9.5 8.5 9 3.6 3.5 7.1
32 15422016 Nguyễn Thị Thu LT15QT 7   10 9 9.5 9 9 3.7 4 7.7
44 15422012 Vũ Thị Hân LT15QT 9 v2 9.5 0 9 9 9.5 3.0 5 8.0
11 15422010 Hoàng Thị Kim Hằng LT15QT 3   9 9 9 9.5 9 3.6 5.5 9.1
28 15422017 Nguyễn Thị Hậu LT15QT 6   8.5 9 9 9.5 9 3.6 3 6.6
2 15422018 Bùi Văn Hiền LT15QT 1   9.5 9.5 9.5 9 8.5 3.7 4 7.7
13 15422019 Lê Phương Hiếu LT15QT 3   9 9 9 9.5 9 3.6 3 6.6
15 15422020 Trần Quang Hoàng LT15QT 3   9 9 9 9.5 9 3.6 4.5 8.1
23 15422055 Đỗ Đức Hoàng LT15QT 5 v1 0 9 9.5 8.5 9 2.9 2.5 5.4
35 15422022 Lê Vân Khanh LT15QT 7   10 9 9.5 9 9 3.7 5.5 9.2
40 15422023 Trần Thi Ngọc Lan LT15QT 8   9.5 9 9.5 9.5 10 3.8 5 8.8
25 15422026 Nguyễn Thị Linh LT15QT 5   9.5 9 9.5 8.5 9 3.6 4 7.6
33 15422056 Nguyễn Vũ Huyền Linh LT15QT 7   10 9 9.5 9 9 3.7 5.3 9.0
5 15422024 Phạm Hà Minh Lộc LT15QT 1   9.5 9.5 9.5 9 8.5 3.7 3.3 7.0
7 15422025 Phạm Thành Lợi LT15QT 2   10 9.5 9.5 9 9 3.8 5.5 9.3
16 15422028 Vũ Hoàng Long LT15QT 4 v1 0 9.5 9 9 10 3.0 3.5 6.5
17 15422029 Huỳnh Thị Ngọc Muội LT15QT 4 v3 9.5 9.5 0 9 10 3.0 4 7.0
12 15422030 Đinh Thị Hồng Nga LT15QT 3   9 9 9 9.5 9 3.6 3 6.6
43 15422034 Lê Thanh Nhã LT15QT 9 v2 9.5 0 9 9 9.5 3.0 3 6.0
26 15422033 Dương Trọng Nhân LT15QT 5   9.5 9 9.5 8.5 9 3.6 5.5 9.1
20 15422032 Nguyễn Thị Tuyết Như LT15QT 4   9.5 9.5 9 9 10 3.8 4.5 8.3
6 15422031 Nguyễn Ngọc Như LT15QT 2   10 9.5 9.5 9 9 3.8 4.5 8.3
41 15422036 Lê Thị Ninh LT15QT 9   9.5 9 9 9 9.5 3.7 5 8.7
10 15422038 Nguyễn văn Hải Phùng LT15QT 2 v3 10 9.5 0 9 9 3.0 5 8.0
29 15422040 Nguyễn Minh Quân LT15QT 6   8.5 9 9 9.5 9 3.6 3.5 7.1
8 15422040 Nguyễn Minh Quân LT15QT 2   10 9.5 9.5 9 9 3.8 3.5 7.3
27 15422041 Mai Đức Tài LT15QT 6 v1 0 9 9 9.5 9 2.9 4.1 7.0
36 15422042 Đỗ Thị Phương Thảo LT15QT 8   9.5 9 9.5 9.5 10 3.8 4 7.8
    Nguyễn thị Thanh  Thảo   6   8.5 9 9 9.5 9 3.6 3 6.6
5   Nguyễn thị Minh Trinh   6   8.5 9 9 9.5 9 3.6 3.5 7.1
19 15422046 Trần Thụy Thanh Trúc LT15QT 4 v3 9.5 9.5 0 9 10 3.0 4 7.0
1 15422045 Trần Ngọc LT15QT 1   9.5 9.5 9.5 9 8.5 3.7 4 7.7
9 15422044 Nguyễn Ngọc LT15QT 2   10 9.5 9.5 9 9 3.8 3 6.8
37 15422048 Nguyễn Kim Tuyến LT15QT 8   9.5 9 9.5 9.5 10 3.8 5.5 9.3
21 15422047 Nguyễn Thị Kim Tuyền LT15QT 4   9.5 9.5 9 9 10 3.8 3 6.8
14 15422049 Phạm Thanh Vương LT15QT 3   9 9 9 9.5 9 3.6 4 7.6
4 15422050 Lê Thị Ngọc Yến LT15QT 1   9.5 9.5 9.5 9 8.5 3.7 3.5 7.2
    Bùi thị Mỹ  Lệ                     3
    Phan vũ Hiếu  Phương                     2
 
     

Số lần xem trang : 293
Nhập ngày : 02-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Tài chính tiền tệ - thứ 7(31-08-2016)

  Tài chính tiền tệ - thứ 5(31-08-2016)

  Quản trị chuỗi cung ứng(29-08-2016)

  Kinh tế sản xuất ứng dụng(28-08-2016)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007