CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 892
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3 - PV337

Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 3 - PV337            
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Đ.qtrình Đthi Đtkết
15122001 Giang Hoàng Anh DH15TM 4 3.6 3 6.6
15120009 Nguyễn Thị Kim Anh DH15KM 6 3.8 5.2 9.0
15122005 Nguyễn Ngọc Hoài Anh DH15QT 12 3.6 5.5 9.1
15123006 Dương Thị Ngọc ánh DH15KE 3 3.7 6 9.7
15122019 Lê Trường Đạo DH15TM 1 3.6 3 6.6
15122020 Võ Kim Đạo DH15TM 4 3.6 3 6.6
15122023 Nguyễn Đức Đạt DH15TM 1 3.6 5 8.6
15120014 Nguyễn Võ Tiến Đạt DH15KM 9 3.5 5.5 9.0
15122029 Nguyễn Thị Diễm DH15TC 7 3.7 5.3 9.0
15122032 Huỳnh Thị Mỹ Dung DH15QT 11 3.6 5.5 9.1
15123018 Trần Nguyễn Bích Duyên DH15KE 3 3.7 5.5 9.2
15120033 Nguyễn Huỳnh Thúy DH15KM 6 3.9 3.5 7.4
15122042 Lê Thúy Hằng DH15TC 5 3.6 4.5 8.1
15122043 Nguyễn Lệ Hằng DH15QT 9 3.5 4 7.5
15122046 Bế Thị Hạnh DH15TC 5 3.6 5.4 9.0
15122055 Trần Thị Thanh Hiền DH15TC 2 3.5 5 8.5
15123026 Nguyễn Thị Hoa DH15KE 3 3.7 3.5 7.2
15122063 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa DH15TM 5 1.0 1 2.0
15122066 Lê Thị Thanh Hoài DH15QT 11 3.1 2 5.1
15122076 Nguyễn Thị Huyền DH15TC 6 3.6 5.5 9.1
15122078 Nguyễn Vũ Như Huyền DH15QT 11 3.6 5.5 9.1
15122082 Đặng Diệu Kha DH15TC 1 3.6 4.4 8.0
15123037 Phạm Thị Phương Lành DH15KE 3 3.9 3.5 7.4
15123038 Lâm Thị Kim Liên DH15KE 3 3.7 5.5 9.2
15122100 Ngô Thị Bích Liên DH15TM 5 3.4 4.6 8.0
15122101 Nguyễn Thị Liễu DH15TC 7 3.7 5 8.7
15122103 Lý Thị Thùy Linh DH15QT 9 3.5 3 6.5
15122109 Vương Trúc Ly DH15TM 4 3.8 5.5 9.3
15122111 Nguyễn Thị Thanh Mai DH15TC 7 1.2 1.5 2.7
15122116 Lê Thị Ánh Minh DH15TC 1 3.4 4 7.4
15122117 Từ Thị Ái Muộn DH15QT 12 3.6 3.5 7.1
15123053 Lý Hoài Nam DH15KE 10 1.0 1.5 2.5
15122121 Phạm Thị Mỹ Nga DH15TC 7 3.7 4.5 8.2
15122126 Lê Nguyễn Phúc Ngân DH15TC 8 3.5 4.5 8.0
15122125 Đồng Thị Kim Ngân DH15QT 12 3.6 2 5.6
15123055 Nguyễn Huỳnh Đông Nghi DH15KE 3 3.7 5 8.7
15123057 Phạm Thị Nghiêm DH15KE 10 3.6 4.5 8.1
15122132 Phạm Thị Thu Ngọc DH15TM 4 3.6 4.5 8.1
15122130 Nguyễn Thị Ngọc DH15QT 11 3.6 5.5 9.1
15122135 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên DH15TM 2 3.5 5 8.5
15122133 Khê Nữ Thùy Nguyên DH15TC 8 3.5 3 6.5
15123061 Lê Thị Anh Nguyệt DH15KE 3 3.7 5.5 9.2
15122136 Đinh Thị Kiều Nguyệt DH15TM 5 3.2 5.5 8.7
15122143 Nguyễn Lê Yến Nhi DH15QT 7 3.7 5.5 9.2
15122149 Nguyễn Lê Thảo Như DH15QT 7 3.7 5.5 9.2
15122151 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH15TC 8 3.5 4 7.5
15122150 Nguyễn Thị Ngọc Như DH15QT 12 3.8 4.5 8.3
15122153 Hồ Thị Tuyết Nhung DH15QT 1 3.8 4.5 8.3
15122154 Hồ Thị Tuyết Nhung DH15TM 4 3.6 4 7.6
15122160 Dương Ngọc Phụng DH15TC 7 1.0 1 2.0
15123066 Trương Thị Loan Phụng DH15KE 10 3.6 5.5 9.1
15123068 Bùi Thị Phương DH15KE 6 3.6 3.5 7.1
15123072 Trần Thị Hồng Phương DH15KE 10 3.8 5 8.8
15122172 Nguyễn Thị Hồng Phượng DH15QT 12 3.6 5 8.6
15122174 Lê Bích Quyên DH15TM 2 1.0 1 2.0
15122175 Nguyễn Lê Hoàng Quyên DH15TC 8 3.5 4.5 8.0
15122176 Nguyễn Thị Diễm Quyên DH15TC 8 3.5 4.5 8.0
15122183 Trịnh Công Sang DH15QT 11 1.2 1.5 2.7
15122186 Nguyễn Linh Tâm DH15TC 2 3.7 3 6.7
15123079 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH15KE 12 3.6 5.5 9.1
15123080 Trần Thị Minh Tâm DH15KE 12 3.6 4.5 8.1
15122188 Nguyễn Thị Thắm DH15QT 11 3.6 5.5 9.1
15120162 Trần Nhật Phương Thảo DH15KM 2 3.5 5.5 9.0
15123088 Võ Thị Cẩm Thi DH15KE 10 3.6 5.5 9.1
15123091 Nguyễn Thị Minh Thu DH15KE 10 3.6 5.4 9.0
15122213 Vũ Ngọc Thúy DH15TM 1 3.6 3 6.6
15123095 Nguyễn Thu Thùy DH15KE 3 3.7 5.5 9.2
15122215 Nguyễn Thị Thu Thủy DH15TC 2 3.5 3 6.5
15122222 Bùi Ngọc Tình DH15QT 9 3.8 4 7.8
15122227 Nguyễn Lê Thị Ngọc Trâm DH15TC 2 3.5 2 5.5
15122228 Phạm Thị Bảo Trâm DH15TC 8 3.5 5 8.5
15123101 Nguyễn Ngọc Mai Trâm DH15KE 10 1.0 1.5 2.5
15122233 Bùi Hoàng Quỳnh Trang DH15TM 4 3.6 5.5 9.1
15123107 Lê Thị Trang DH15KE 10 3.6   3.6
15122239 Cao Quốc Trí DH15QT 9 3.7 5 8.7
15122241 Tô Thanh Triều DH15TC 7 3.7 2.5 6.2
15122245 Lê Thị Tú Trinh DH15TC 8 3.3 5.5 8.8
15122247 Võ Phạm Hoàng Trinh DH15QT 12 3.6 5.5 9.1
15122249 Nguyễn Thị Nhật Trúc DH15TM 5 3.8 4.5 8.3
15122257 Nguyễn Trương Anh Tuấn DH15TM 1 0.0 1.5 1.5
15122300 Hà Thị Thanh Tuyền DH15TC 8 1.0 1.5 2.5
15122262 Kiều Thị Thanh Uyên DH15TM 4 3.6 5.5 9.1
15122267 Phạm Thị Hồng Vân DH15QT 11 3.1 3.5 6.6
15122272 Lê Thảo Viên DH15QT 9 3.7 5.5 9.2
15122274 Thân Quang Vinh DH15TM 1 3.6 4 7.6
15123121 Hoàng Thị Vui DH15KE 6 3.6 5.4 9.0
15122276 Bùi Nguyễn Thảo Vy DH15TM 2 2.5 3 5.5
15123123 Phạm Thúy Vy DH15KE 6 3.1 4.5 7.6
15122279 Nguyễn Thị Yến DH15TM 4 3.6 4.5 8.1
15123125 Nguyễn Thị Ngọc Yến DH15KE 6 3.6 4.5 8.1
 
     

Số lần xem trang : 1018
Nhập ngày : 14-09-2016
Điều chỉnh lần cuối : 04-01-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 8.4 - CT202(15-01-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.4 - PV400A(18-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- RD104(17-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.1 - TV201(17-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV325(17-09-2016)

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 5.1 - PV315(17-09-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.3 - TV303(14-09-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.2 - TV201(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.1 - RD504(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2 - PV225(14-09-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007