CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 747
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.1 - TV201

 Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 6.1- TV201            
               
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Đ.qtrình Đthi Đtkết
15123001 Nguyễn Thị An DH15KE 4 3.7 5.5 9.2
15122002 Lê Thị Anh DH15TC 2 3.7 2 5.7
15122003 Lê Thị Ngọc Anh DH15QT 10 3.8 4 7.8
15122006 Phạm Nguyễn Việt Anh DH15QT 10 3.6 3.5 7.1
15122010 Nguyễn Văn Bão DH15TC 12 3.6 2 5.6
15122011 Mai Xuân Bảo DH15QT 10 1.0 1.5 2.5
15122013 Trần Thị Huỳnh Chi DH15TC 2 3.9 3.1 7.0
15122016 Phạm Anh Đại DH15QT 6 0.0 1.5 1.5
15122018 Trần Ngọc Hồng Đào DH15QT b.môn      
15122024 Nguyễn Xuân Đạt DH15QT 1 4.0 5 9.0
15122021 Đặng Văn Đạt DH15TM 8 3.5 4 7.5
15122025 Phạm Quốc Đạt DH15TM 8 3.5 2 5.5
15122022 Hồ Thành Đạt DH15TM 11 2.6 2 4.6
15122035 Lê Nguyễn Minh Duy DH15QT 1 3.7 4.5 8.2
15123015 Nguyễn Ngọc Trường Duy DH15KE 6 0.5 1.5 2.0
15122041 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH15TM 3 3.9 2.5 6.4
15122036 Hồ Như Bảo Duyên DH15TM 10 3.6 3 6.6
15122037 Huỳnh Thị Lệ Duyên DH15TM 11 3.6 3.5 7.1
15122044 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH15QT 1 3.7 5 8.7
15122053 Phạm Thị Ngọc Hiền DH15TC 12 3.5 5.5 9.0
15122065 Phan Thái Hòa DH15TM 8 3.7 2 5.7
15122071 Nguyễn Thị Thùy Hương DH15QT 1 3.9 5.1 9.0
15122070 Lê Thị Lan Hương DH15TM 7 3.6 4 7.6
15122077 Nguyễn Thị Thu Huyền DH15TM 3 3.1 2 5.1
15122081 Vũ Quang Huynh DH15TM 8 0.5 1.5 2.0
15122084 Phan Thị Tuyết Kha DH15TM 3 3.7 5.5 9.2
15122089 Nguyễn Thị Mạnh Khương DH15TM 5 3.6 5.5 9.1
15122091 Trần Tuấn Kiệt DH15QT 10 1.0 1.5 2.5
15122095 Đỗ Văn Lâm DH15QT 1 3.7 5 8.7
15122096 Nguyễn Hoàng Lâm DH15QT 10 3.6 3 6.6
15122099 Nguyễn Thị Len DH15TM 5 1.2 1.5 2.7
15122105 Nguyễn Thùy Linh DH15TM 3 2.6 4 6.6
15123044 Lê Thị Thùy Linh DH15KE 4 3.7 4.3 8.0
15123045 Nguyễn Thị Linh DH15KE 4 3.7 5.5 9.2
15122104 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH15TM 7 1.0 1.5 2.5
14120129 Phan Văn Linh DH14KT 10 3.6 2.5 6.1
15122108 Trần Khánh Ly DH15TM 3 3.7 2.5 6.2
15123051 Huỳnh Khánh My DH15KE 4 3.9 5.5 9.4
15122123 Trương Thị Mỹ Nga DH15QT 2 3.7 2.5 6.2
15122122 Trần Thị Mỹ Nga DH15TC 12 3.4   3.4
15122127 Lê Thị Kim Ngân DH15TM 5 3.6 4.5 8.1
15122128 Nguyễn Hoàng Ngân DH15TM 11 1.0 1.5 2.5
13155176 Đỗ Thị Ngọc DH13KN 7 3.8 2 5.8
15122141 Huỳnh Thị Yến Nhi DH15QT 2 3.7 4 7.7
15122146 Trương Thị Yến Nhi DH15QT 2 3.7 2.5 6.2
15122145 Phan Thị Yến Nhi DH15QT 9 3.8 4 7.8
15122159 Nguyễn Quảng Hồng Phúc DH15TM 7 3.8 5.5 9.3
15122161 Nguyễn Thị Phụng DH15TM 3 3.7 5.5 9.2
15122167 Nguyễn Thị Ngọc Phương DH15QT 1 3.7 5.3 9.0
15122170 Trần Thị Hà Phương DH15TM 11 3.6 3 6.6
15122168 Nguyễn Thị Thu Phương DH15QT 12 3.4 5.6 9.0
15122173 Trần Thị Phượng DH15TM 7 3.6 5.5 9.1
15123074 Nguyễn Thị Quý DH15KE 2 3.7 5 8.7
15122178 Võ Thị Thu Quyên DH15TC 6 3.5 4.5 8.0
15122177 Phan Thị Ngọc Quyên DH15TM 11 1.0 1.5 2.5
15123076 Nguyễn Anh Mỹ Quỳnh DH15KE 3 3.7 5.3 9.0
15122179 Bùi Ngọc Như Quỳnh DH15QT 12 3.4 5.6 9.0
15122180 Đinh Thị Sang DH15TM 7 3.6 5.5 9.1
15122185 Tạ Ngọc Sơn DH15TM 8 0.8 1.5 2.3
15123078 Lê Thị Thanh Tâm DH15KE 4 3.7 5 8.7
15122189 Đào Thị Kim Thanh DH15QT 12 3.4 5 8.4
15123082 Hoàng Thị Ngọc Thành DH15KE 4 3.7 2 5.7
15122191 Đặng Văn Thành DH15TC 12 2.5 3 5.5
15122194 Huỳnh Thị Thu Thảo DH15QT 9 3.6 2 5.6
15122196 Trịnh Thị Thêm DH15TC 6 3.5   3.5
15122198 Trương Anh Thiện DH15QT 1 4.0 2 6.0
15122203 Nguyễn Thị Diễm Thu DH15TM 3 3.7 5.3 9.0
15122201 Đặng Thị Xuân Thu DH15QT 10 3.6 3.5 7.1
15122205 Vũ Đỗ Anh Thư DH15TM 5 0.0 0.5 0.5
15122208 Trần Thị Lệ Thuy DH15TM 11 3.8 5.5 9.3
15122219 Lê Ngọc Cát Tiên DH15TM 9 3.6 4.5 8.1
15122220 Nguyễn Thị Ái Tiên DH15QT 9 3.3 4.5 7.8
15122221 Lê Thị Thu Tiền DH15QT 9 3.6 5 8.6
15122223 Huỳnh Minh Tọa DH15TM 8 3.3 3.5 6.8
15122224 Lâm Phương Toàn DH15TC 12 1.0 1 2.0
15123102 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH15KE 4 3.7 5.5 9.2
15123103 Đinh Thị Huyền Trân DH15KE 4 3.7 5.3 9.0
15122232 Nguyễn Đổ Thiên Trân DH15TM 5 3.6 5 8.6
15122231 Dương Ngọc Trân DH15QT 9 1.0 1.5 2.5
15122236 Nguyễn Thị Quỳnh Trang DH15TM 2 1.0 1 2.0
15122237 Nguyễn Thị Tuyết Trang DH15QT 9 3.6 3 6.6
15122234 Đinh Thị Thùy Trang DH15TM 11 2.6 3.5 6.1
15122246 Trần Việt Trinh DH15QT 5 3.0 5 8.0
15122255 Lê Văn Trường DH15QT 6 2.6 2.5 5.1
15122258 Hà Công Tuyến DH15TM 8 1.0 1 2.0
15122263 Lê Huỳnh Minh Uyên DH15TM 5 3.6 2 5.6
15122261 Đặng Tố Uyên DH15QT 9 3.6 5 8.6
15122269 Nguyễn Thị Tường Vi DH15TC 6 3.5 2 5.5
15122275 Bùi Tuấn DH15TM 8 3.5 4 7.5
15122278 Võ Thùy Tường Vy DH15TC 6 3.5 3 6.5
15122280 Nguyễn Thị Hải Yến DH15TM 11 3.6 5.5 9.1
 
     

 

Số lần xem trang : 1163
Nhập ngày : 17-09-2016
Điều chỉnh lần cuối : 05-01-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 8.4 - CT202(15-01-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.4 - PV400A(18-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- RD104(17-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV325(17-09-2016)

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 5.1 - PV315(17-09-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.3 - TV303(14-09-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.2 - TV201(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.1 - RD504(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3 - PV337(14-09-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2 - PV225(14-09-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007