TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 21
Toàn hệ thống 2857
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2015-2016 - Nhóm 1

 ĐIỂM THI MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ MÁY – Nhóm 1

HỌC KỲ 3 – NĂM HỌC 2015 – 2016

Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng để lời nhắn tại fb của tôi.

T 01

 

 

 

 

+/-

KT

THI

KQ

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 

 

 

 

1

13118070

Lê Hồng

Anh

DH13CC

 

1.8

0.8

2.6

2

13118078

Trịnh Quốc

Bảo

DH13CK

 

1.5

0

1.5

3

13138027

Bùi Minh

Bảo

DH13TD

 

V

V

V

4

14154006

Phạm Văn

Bảo

DH14OT

 

1.8

5.8

7.6

5

14153067

Nguyễn Khắc

Bồng

DH14CD

 

1.5

2.5

4

6

14118114

Thái Văn

Chiến

DH14CC

 

1

1

2

7

13138030

Trần Huy

Chương

DH13TD

 

1

1.3

2.3

8

14118117

Lê Tiến

Công

DH14CK

 

2

4.3

6.3

9

14115011

Nguyễn Thị Minh

DH14GB

 

1.5

1.3

2.8

10

14118120

Nguyễn Minh

Cương

DH14CK

1

2

3

6

11

13154089

Phạm Việt

Cường

DH13OT

CT

V

V

V

12

14154076

Nguyễn Quốc

Cường

DH14OT

1

2

4.5

7.5

13

13115184

Nguyễn Hoàng Vĩ

Đại

DH13GN

-1

1.5

1

1.5

14

13115022

Nguyễn Hồng Tấn

Đạt

DH13CB

 

1

V

V

15

14153012

Nguyễn Thành

Đạt

DH14CD

 

3

2.5

5.5

16

14154080

Nguyễn Hoàng

Diển

DH14OT

 

1.5

0.5

2

17

13153078

Trương Công

Định

DH13CD

 

2.5

3.3

5.8

18

13115026

Nguyễn Thành

Đô

DH13CB

 

1.8

1.5

3.3

19

14137018

Trương Hoàng

Dủ

DH14NL

 

1.7

2.3

4

20

13115194

Trần Thiên

Đức

DH13CB

 

2

3.8

5.8

21

13138042

Quách Đình

Dũng

DH13TD

 

1

0.5

1.5

22

13118105

Trần Tùng

Dương

DH13CK

 

2

1

3

23

14118131

Lê Văn

Dương

DH14CK

 

1.5

4.5

6

24

14118132

Nguyễn Võ Trí

Dương

DH14CK

1

1.5

2.3

4.8

25

10153055

Đoàn Anh

Duy

DH10CD

CT

V

V

V

26

14115019

Nguyễn Thị Thanh

Duyên

DH14CB

 

1.5

2.5

4

27

13154015

Nguyễn Tấn

Hải

DH13OT

 

1.8

4

5.8

28

14115312

Lê Văn

Hiệp

DH14GN

 

1.7

2.3

4

29

14118160

Võ Đức

Hiệp

DH14CC

 

2

2.3

4.3

30

13154020

Đậu Ngọc

Hiếu

DH13OT

 

1.5

3.8

5.3

31

12115011

Nguyễn Văn

Hoàng

DH12GN

 

3

2.8

5.8

32

13115214

Hồ Xuân

Hoàng

DH13CB

 

1

1

2

33

13138079

Nguyễn Trần Minh

Hoàng

DH13TD

 

1

0.5

1.5

34

13115232

Cáp Hữu

Hùng

DH13CB

 

1.8

3.5

5.3

35

14118177

Phạm Ngọc

Hưng

DH14CK

 

2.2

4.3

6.5

T 2

       

 

 

 

 

36

13138089

Tô Văn

Hưng

DH13TD

 

1.5

3

4.5

37

13118169

Nguyễn Trọng

Hữu

DH13CK

 

1.5

4.3

5.8

38

13115247

Nguyễn Mạnh

Kha

DH13GN

 

1.8

2.8

4.6

39

13118176

Lê Đình

Khá

DH13CK

 

2

4.5

6.5

40

14153096

Huỳnh Duy

Khánh

DH14CD

 

3

6.5

9.5

41

14118186

Phạm Anh

Khoa

DH14CK

 

1.7

4.8

6.5

42

12115211

Đồng Văn

Lành

DH12CB

 

1.5

V

V

43

13115271

Đặng Hoàng

Luông

DH13CB

 

1

1

2

44

13153150

Nguyễn Tiến

Mạnh

DH13CD

CT

V

V

V

45

13153014

Trịnh Đình

Minh

DH13CD

 

 

1.3

1.3

46

13115072

Hoàng Triệu

Nam

DH13GN

 

2

2

4

47

13153152

Đặng Hoàng

Nam

DH13CD

 

2.5

1.5

4

48

13115291

Trương Thành

Nghị

DH13CB

1

1.5

4.8

7.3

49

9154082

Nguyễn Văn

Nghĩa

DH09OT17

 

1.5

3.3

4.8

50

14154126

Phạm ánh

Ngọc

DH14OT

 

2

2.8

4.8

51

13115300

Lê Trung

Nguyên

DH13GN

 

2

2

4

52

13118221

Võ Văn

Nguyên

DH13CK

 

2

0.5

2.5

53

14118044

Cao Hữu

Nhân

DH14CK

 

1.8

2.8

4.6

54

14153041

Vũ Minh

Nhật

DH14CD

 

1

1

2

55

13115310

Huỳnh Chí

Nhơn

DH13CB

 

2

1.3

3.3

56

13115317

Nguyễn Hồ

Phan

DH13CB

 

1.8

0.5

2.3

57

13115324

Trần Bảo

Phong

DH13CB

 

1

1

2

58

13118038

Trần Cảnh

Phú

DH13CC

 

2

1

3

59

13118039

Huỳnh Hồng

Phúc

DH13CK

 

2

4.8

6.8

60

13137111

Nguyễn Quốc

Phúc

DH13NL

CT

V

V

V

61

13138163

Phạm Lưu

Phước

DH13TD

 

1.5

2.5

4

62

13153018

Diệp Chí

Quân

DH13CD

 

1.5

2.5

4

63

13115345

Nguyễn Đình

Quang

DH13CB

 

2

2

4

64

12138127

Phan Thanh

Quí

DH12TD

 

2

0

2

65

12118079

Võ Hồng

Quốc

DH12CK

 

1.8

1.3

3.1

66

13153191

Lê Trọng

Quốc

DH13CD

 

2

2

4

67

13154163

Đào Trần Phú

Quốc

DH13OT

 

3

3.5

6.5

68

12154008

Nguyễn Chức

Quyền

DH12OT

 

2

4.8

6.8

69

13137116

Nguyễn Đức

Reo

DH13NL

 

2.5

3

5.5

70

13115092

Ngô Tấn

Sỉ

DH13CB

 

1

1.8

2.8

71

13115094

Nguyễn Trí

Tài

DH13CB

 

2

4.5

6.5

72

13115367

Nguyễn Anh

Tài

DH13CB

0.5

2

5

7.5

73

13118047

Phạm Minh

Tài

DH13CK

 

2

1

3

74

13138181

Phạm Văn

Tâm

DH13TD

 

1.5

2.5

4

75

14153124

Hà Duy

Thái

DH14CD

 

3

4.5

7.5

76

13154053

Hà Chí

Thanh

DH13OT

 

1.5

3.5

5

77

13334175

Đoàn Thiện

Thanh

CD13CI

0.5

2

4.5

7

78

13115393

Lê Văn

Thịnh

DH13CB

 

1.5

0.5

2

79

14115451

Ngô Xuân

Thịnh

DH14CB

 

1.2

2.8

4

80

12153146

Nguyễn Lý

Thôi

DH12CD

 

0.5

1

1.5

81

13115399

Trần Thị Thanh

Thu

DH13GB

 

1.5

1

2.5

82

14153133

Nguyễn Văn

Thuấn

DH14CD

 

1

1

2

83

13115403

Trần Văn

Thuận

DH13GN

 

 

0

0

84

13115118

Lê Duy

Thức

DH13CB

 

2

2

4

85

13115114

Nguyễn Bùi Minh

Thúy

DH13CB

 

2

2.5

4.5

86

13118056

Võ Đức

Tiến

DH13CC

 

1

2

3

87

13334212

Lâm Quốc

Tiến

CD13CI

0.5

 

0

0.5

88

13118301

Lê Đức

Tín

DH13CC

 

1

1

2

89

14153053

Nguyễn Văn

Tính

DH14CD

 

3

6.5

9.5

90

14137083

Vũ Quốc

Tình

DH14NL

 

2.5

1.5

4

91

13115421

Phan Hữu

Toàn

DH13GB

 

1.7

4.8

6.5

92

13118307

Nguyễn Triệu

Toàn

DH13CK

1

2.5

6.5

10

93

13154188

Nguyễn Duy

Trần

DH13OT

-0.3

2.3

2

4

94

13154062

Huỳnh Quang

Trạng

DH13OT

CT

V

V

V

95

13115127

Nguyễn Văn

Trí

DH13GN

 

2

1

3

96

13115444

Trần Trung

Trí

DH13CB

 

1

5.8

6.8

97

13154063

Trần Minh

Trí

DH13OT

 

3

5.5

8.5

98

13153246

Từ Sỹ

Trung

DH13CD

 

1

0.5

1.5

99

14118287

Lê Văn

Trung

DH14CC

 

2.5

1.5

4

100

14153060

Nguyễn Công

Tưởng

DH14CD

 

1

3.3

4.3

101

14118089

Nguyễn Nhật

Tuyên

DH14CC

 

2

2.8

4.8

102

14115412

Võ Thị Thanh

Tuyền

DH14GN

 

3

2

5

103

13115457

Nguyễn Thị

Tuyết

DH13CB

 

2.5

1.5

4

104

13118064

Nguyễn Văn

Tyl

DH13CK

1

1.8

4

6.8

105

13115472

Trần Thị Yến

Vi

DH13CB

1

1.5

5.5

8

106

13138255

Phùng Anh

DH13TD

 

1

0.5

1.5

107

14115418

Đặng Trọng Quốc

Việt

DH14GN

 

1.5

0.8

2.3

108

13118354

Lê Lương Tuấn

DH13CC

CT

 

0

0

109

13115485

Lê Nguyễn Hoàng

Yến

DH13CB

 1

3

3.5

7.5

Số lần xem trang : 3480
Nhập ngày : 25-09-2016
Điều chỉnh lần cuối : 26-09-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007