-----------Thái Văn Hòa-----------

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 409
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Các phần mềm, tài liệu và dữ liệu phục vụ thực hành Tin học chuyên ngành

- Microstation SE: https://drive.google.com/file/d/0B5TyaUBGljjgZUQwaXlnQVhrZnc/view?usp=sharing

- Famis: https://drive.google.com/file/d/0B5TyaUBGljjgYjQ1QmNlQ295NEk/view?usp=sharing

- Iras B: https://drive.google.com/file/d/0B5TyaUBGljjgUFRleEEzNVdoYjA/view?usp=sharing

- Mapinfo 11: https://drive.google.com/file/d/0B5TyaUBGljjgcGFmb203T1Q5dXc/view?usp=sharing

- Dữ liệu thực hành: https://drive.google.com/file/d/0B5TyaUBGljjgYlJEbjhKV2ZoWGc/view?usp=sharing

- Tài liệu thực hành: https://drive.google.com/file/d/0B5TyaUBGljjgdVJ6dnppWnRwRFU/view?usp=sharing

- Seed files lập bản đồ địa chính, hiện trạng: https://drive.google.com/file/d/0B5TyaUBGljjgdTFDeldkUVgwYkE/view?usp=sharing

 - Kinh tuyến trục theo tỉnh, tp trực thuộc trung ương trong hệ VN2000.

- Màu theo mã loại đất trên bản đồ HTSDD & QHSDD

- Cơ cấu các loại đất

Số lần xem trang : 4188
Nhập ngày : 28-11-2016
Điều chỉnh lần cuối : 03-12-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Tin học chuyên ngành

  Thông báo danh sách không tham gia kiểm tra THCN ngày 30/6 và 01/7/2017(04-07-2017)

  Thông báo lịch kiểm tra cuối kỳ(09-06-2017)

  Danh sách nhóm thực hành THCN HKII 2016-2017(07-05-2017)

  Các Video hướng dẫn Tin học chuyên ngành(29-11-2016)

Họ tên: Thái Văn Hòa Đc: Bộ môn Công nghệ Địa chính - Khoa Quản lý Đất đai & Bất Động sản Email: thaihoa@hcmuaf.edu.vn hoặc hoa.cndc@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007