-----------Thái Văn Hòa-----------

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 111
Toàn hệ thống 7357
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nội dung thực hành Trắc địa công trình

 Nội dung thực hành

 1.Đo 1 lưới khống chế độ cao xung quanh trường đại học Nông Lâm. Tp. HCM

 2.Đo lưới độ cao theo tiêu chuẩn hạng IV

 3.Tính toán, bình sai lưới độ cao.

 4.Mỗi nhóm có thời gian 2 ngày để đo lưới độ cao.

 5.Mỗi nhóm có khoảng 20 người.

 Sơ đồ lưới chọn điểm độ cao

Nội dung tính toán sổ đo mẫu

Số lần xem trang : 1326
Nhập ngày : 21-12-2016
Điều chỉnh lần cuối : 21-12-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Trắc địa công trình

  Tài liệu máy toàn đạc điện tử(13-07-2016)

  Bài giảng Trắc địa công trình(21-09-2015)

  Các dạng bài tập môn Trắc địa công trình(22-12-2015)

  Thông báo nội dung thực hành TĐCT(14-12-2015)

  Số liệu đo góc toàn vòng(21-09-2015)

Họ tên: Thái Văn Hòa Đc: Bộ môn Công nghệ Địa chính - Khoa Quản lý Đất đai & Bất Động sản Email: thaihoa@hcmuaf.edu.vn hoặc hoa.cndc@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007