TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 19
Toàn hệ thống 1092
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 8

Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

 

Môn

Nguyên lý máy

Lp

         

Nhóm

8

 

Th

2

       

T

   

Phòng

RD504

       

MMH

207111

             

T 01

               

STT

Mã sinh viên

Ht

Tên

Mã lp

+/_

KT(30%)

THI(70%)

KQ

1

15154001

Phm Trng

Ân

DH15OT

 

2.7

6

8.7

2

15115014

Nguyn Quc

Cường

DH15GN

 

1.5

2.8

4.3

3

15118010

Lâm Văn

Đi

DH15CK

 

2

2.5

4.5

4

15118011

Lê Văn

Đi

DH15CC

 

2.5

5

7.5

5

15115019

Lê Chánh

Đt

DH15CB

1

3

2

6

6

15153008

Lê Bá Tiến

Đt

DH15CD

0.5

3

1.5

5

7

15154012

Vũ Công

Đt

DH15OT

 

1.5

2.8

4.3

8

15137008

Chu Trn Minh

Đc

DH15NL

 

1

1.3

2.3

9

15115031

Trương Th M

Duyên

DH15CB

 

2

2

4

10

15115032

Nguyn Thanh Trúc

Giang

DH15GN

 

2

4

6

11

15115033

Trn Châu

Giang

DH15CB

 

2

0

2

12

15115034

Võ Th

Giang

DH15GN

 

2

5

7

13

15115037

Nguyn Th Minh

Hi

DH15GB

 

2

3.5

5.5

14

15115043

Trn Th Thúy

Hng

DH15GB

 

3

3.8

6.8

15

15115044

Võ Th Thúy

Hng

DH15GN

 

2

6

8

16

15154021

Nguyn Trung

Hu

DH15OT

0.5

3

6.5

10

17

15115059

Nguyn Huy

Hoàng

DH15GN

0.5

3

4.8

8.3

18

15115063

Lê Tn

Hưng

DH15CB

1

2.2

2.8

6

19

15115064

Nguyn Phúc

Hưng

DH15GN

 

1.5

2.8

4.3

20

15153028

Lê Huỳnh

Khang

DH15CD

 

3

4

7

21

15154027

Lê Trnh Bnh

Khiêm

DH15OT

 

3

4.3

7.3

22

15115073

Trương Vĩnh

DH15CB

 

2

2.5

4.5

23

15118049

Nguyn Văn

Lâm

DH15CK

 

2

3

5

24

15115074

Trn Th Kim

Lan

DH15GB

 

2.7

5

7.7

25

15115075

Nguyn Văn

Liêm

DH15GN

1

2

5

8

26

15115082

Trn Th M

Linh

DH15CB

 

2

3.5

5.5

27

13115274

Phm Đc

Lương

DH13CB

 

2

2.5

4.5

28

15115091

Đinh Công

Minh

DH15GN

 

1.8

1.5

3.3

29

15115096

Lê Lương Hoàng

Nam

DH15GB

 

2

3

5

30

15115099

Nguyn Kiu Kim

Ngân

DH15GB

 

2

3.5

5.5

31

15115102

Trn Bo

Ngân

DH15GN

 

2

3.5

5.5

32

15115103

Bùi Văn

Nghĩa

DH15CB

1

3

5

9

33

15115104

Nguyn Nhân

Nghĩa

DH15GN

 

2

4.8

6.8

34

15115105

Trn Đi

Nghĩa

DH15CB

 

2

3.8

5.8

35

15115107

Nguyn Th Kim

Ngc

DH15CB

 

3

3.3

6.3

36

15115108

Vũ Th Bích

Ngc

DH15GB

 

2

3.3

5.3

37

15115110

Ngô Th Phương

Nhã

DH15CB

 

2

3

5

38

15137038

Nguyn Văn

Nhiên

DH15NL

 

3

6.5

9.5

39

15115120

Trn Th Hng

Nhung

DH15GN

 

2.1

3

5.1

40

15118078

Nguyn Tn

Phát

DH15CK

 

3

2.5

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 02

 

 

 

 

 

 

 

 

41

15115131

Phan Th Kim

Phượng

DH15GN

 

2

4.3

6.3

42

15118085

Võ Văn

Quc

DH15CC

 

2.1

0

2.1

43

15115137

Nguyn Ngc Phương

Quyên

DH15CB

1

2

3.8

6.8

44

15118086

K''

San

DH15CK

 

2

3.8

5.8

45

15137043

Nguyn Văn

Sang

DH15NL

 

1.2

3.5

4.7

46

15115141

Nguyn Văn

S

DH15GB

 

2.5

4.5

7

47

15137046

Nguyn Thành

Tâm

DH15NL

 

1.5

2.5

4

48

15154048

Nguyn Phúc

Tâm

DH15OT

 

3

4.8

7.8

49

15137049

Lâm Hng

Thái

DH15NL

 

2.7

2.3

5

50

15137050

Phan Minh

Thm

DH15NL

 

2

2.8

4.8

51

15115144

Quách Thế

Thng

DH15CB

 

2

2

4

52

15115147

Phm Trn Vĩnh

Thanh

DH15GN

 

2

2.3

4.3

53

15115149

Đ Th Thu

Tho

DH15CB

 

2

2.3

4.3

54

15115152

Ngô Th Thu

Tho

DH15GN

 

1.5

3

4.5

55

15153062

Lâm Minh

Thi

DH15CD

 

3

3.5

6.5

56

15137055

Trn Ngc

Thin

DH15NL

 

3

3

6

57

15115155

Dương Th Hng

Thơ

DH15GN

 

2.5

2.5

5

58

15137057

Lê Hu

Th

DH15NL

1

2.5

2

5.5

59

15115156

Nguyn Thành

Thông

DH15GN

 

2

1

3

60

15115157

Nguyn Phm Quc

Thng

DH15GN

 

2

1

3

61

15115158

Trn Th Ngc

Thu

DH15GB

1

3

4.8

8.8

62

15115164

Trn Tn

Tiên

DH15CB

 

2

3.3

5.3

63

15115167

Trn Thin

Tiến

DH15GN

1

2

1.5

4.5

64

15137059

Phan Nht

Tiến

DH15NL

 

1.5

1.3

2.8

65

15115172

Đ Th Huyn

Trang

DH15CB

 

3

6

9

66

15115174

Nguyn Th

Trang

DH15GN

 

1.5

5.3

6.8

67

15115175

Nguyn Th Ngc

Trang

DH15CB

 

3

3

6

68

15154061

Lê Minh

Trí

DH15OT

 

2.5

2.3

4.8

69

15115179

Đinh Th Ngc

Trinh

DH15CB

 

2

5.3

7.3

70

15115180

Nguyn Ngc Phương

Trinh

DH15GN

1

2

4

7

71

15118120

Trn Nguyn Quc

Trung

DH15CK

 

2

2.8

4.8

72

15115190

Lê Văn

T

DH15CB

 

1.5

1.8

3.3

73

15115191

Ngô

Tun

DH15GN

 

2

3

5

74

15118125

H Minh

Tun

DH15CK

1

3

6

10

75

15118128

Hoàng Trung

Tướng

DH15CC

 

3

3.3

6.3

76

15118129

Nguyn Xuân

Văn

DH15CK

 

2

6.8

8.8

77

15153074

Trương Khc

Vin

DH15CD

 

3

5.8

8.8

78

15115201

Nguyn Hoàng

DH15GN

1

2

2.5

5.5

79

15118137

Nguyn Quc

Vương

DH15CK

 

2

2.8

4.8

80

15115205

Nguyn Bo

Yến

DH15GB

 

1.8

1.5

3.3

 

Số lần xem trang : 2389
Nhập ngày : 09-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007