TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 14
Toàn hệ thống 1151
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 1

 Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

 

Môn

Nguyên lý máy

Lớp

         

Nhóm

1

 

Thứ

2

       

Tổ

   

Phòng

CT102

       

MMH

207111

             

TỔ 01

               

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

'+/- 

30% 

THI(70%)

KQ

1

13115148

Nguyễn Đức

Anh

DH13CB

 

2

6

8

2

15115004

Lưu Tuyết

Anh

DH15GB

1

2.2

4.8

8

3

15115010

Nguyễn Đăng

Báu

DH15GB

 

2.7

4.8

7.5

4

15153004

Nguyễn Phan Hải Vư

Bình

DH15CD

 

2

6

8

5

13115162

Ngô Ngọc Bích

Châu

DH13GB

 

1.5

1.5

3

6

13334023

Lê Tuấn

Chiến

CD13CI

0.5

2

0.5

3

7

15118007

Lâm Quang

Chiến

DH15CC

 

1.8

1.5

3.3

8

15154008

Nguyễn Hữu

Chung

DH15OT

 

1.5

6

7.5

9

15115015

Nguyễn Tấn

Cường

DH15GB

 

2.5

2

4.5

10

15154010

Lê Minh

Đạt

DH15OT

 

1.5

2.8

4.3

11

15118016

Phạm Hữu

Định

DH15CK

 

1.5

4.3

5.8

12

15153011

Ngô Phú

Đô

DH15CD

 

3

4.8

7.8

13

15118022

Trần Hoàng

Dũng

DH15CK

 

1.5

3.3

4.8

14

15153013

Nguyễn Trường

Duy

DH15CD

1

2

3

6

15

15115030

Đoàn Thị

Duyên

DH15CB

 

1.8

3.3

5.1

16

15153015

Lê Cảnh Trường

Giang

DH15CD

 

2

4.5

6.5

17

15115035

Nguyễn Thị

DH15CB

 

1.5

2.5

4

18

15153018

Dương Thanh

Hân

DH15CD

 

2.1

4

6.1

19

15115042

Nguyễn Thị

Hằng

DH15CB

 

1.8

4.3

6.1

20

15153019

Nguyễn Nhựt

Hào

DH15CD

1

1.5

4.3

6.8

21

15115047

Nguyễn Thị Bích

Hậu

DH15CB

 

v

V

v

22

15153023

Lê Trung

Hiếu

DH15CD

 

1.8

0.8

2.6

23

15153025

Nguyễn Minh

Hiếu

DH15CD

 

1.5

1.5

3

24

15115052

Phạm Nguyễn Quỳnh

Hoa

DH15GB

 

2.4

3

5.4

25

12154082

Nguyễn Thanh

Hòa

DH12OT

 

2

2

4

26

15137022

Trần Văn

Hoài

DH15NL

 

2.7

4.3

7

27

15115060

Trần Thị

Hồng

DH15GN

0.5

3

6.3

9.8

28

13334092

Nguyễn Văn

Hữu

CD13CI

0.5

2

3

5.5

29

13115044

Lương Ngọc

Huy

DH13GN

 

1.8

1.3

3.1

30

15118041

Đỗ Quang

Huy

DH15CK

 

3

6.5

9.5

31

13118180

Nguyễn Hồng

Khánh

DH13CC

 

CT

V

CT

32

15154026

Thái Văn

Khánh

DH15OT

 

1.5

3.8

5.3

33

13138097

Trần Tiến

Khôi

DH13TD

 

2

2.5

4.5

34

15153030

Hoàng Văn

Kỳ

DH15CD

 

1.8

1.8

3.6

35

13115488

Huỳnh Thị Ngọc

Lai

DH13CB

 

1.8

4.8

6.6

36

15115079

Hoàng Thị Mỹ

Linh

DH15CB

1

2.4

5.3

8.7

37

15115083

Bùi Thị

Loan

DH15CB

 

1.5

5.3

6.8

38

14118037

Trần Đình Hải

Long

DH14CC

 

1.5

4

5.5

39

15118054

Đặng Duy

Long

DH15CK

 

2.4

4.8

7.2

40

15153033

Phạm Văn

Long

DH15CD

 

1.5

5.3

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ 002

 

 

 

 

 

 

 

 

41

15115087

Trần Văn

Lộc

DH15CB

 

1.8

0.3

2.1

42

15154032

Nguyễn Hữu

Lộc

DH15OT

 

3

7

10

43

15153032

Huỳnh Tấn

Lợi

DH15CD

 

3

2.5

5.5

44

13115272

Nguyễn Thị Kim

Luyến

DH13CB

 

2.4

2.3

4.7

45

13138116

Võ Tấn

DH13TD

 

2

4

6

46

15153037

Lê Đức

Mạnh

DH15CD

 

3

7

10

47

15118066

Hoàng Văn

Nam

DH15CK

 

1.5

4.5

6

48

15118067

Nguyễn Hoài

Nam

DH15CC

 

1.8

3.8

5.6

49

15118068

Phạm Đức

Nam

DH15CK

1

1

3.3

5.3

50

15118069

Võ Văn

Nam

DH15CK

 

2

3.5

5.5

51

15153039

Hồ Thị Thúy

Nga

DH15CD

 

1.5

4

5.5

52

15153041

Bùi Hồng

Ngọc

DH15CD

 

2

4

6

53

15115114

Trương Trọng

Nhân

DH15CB

 

1

0.5

1.5

54

13137102

Trần Minh

Nhựt

DH13NL

 

1.5

5.3

6.8

55

15153047

Mai Tấn

Phát

DH15CD

 

3

5.3

8.3

56

13137109

Bùi Văn

Phúc

DH13NL

 

2.2

4.3

6.5

57

15115129

Lê Anh

Phương

DH15GB

 

2.7

2

4.7

58

15153048

Đinh Hoàng

Phương

DH15CD

 

2

5

7

59

15153049

Thân Trọng

Quan

DH15CD

 

1.8

2.5

4.3

60

15118083

Vũ Hải

Quân

DH15CK

 

1.2

2.3

3.5

61

15154040

Nguyễn Thành

Quí

DH15OT

ct

CT

V

CT

62

14118058

Hà Trọng

Quốc

DH14CK

 

2

1

3

63

15115135

Châu Ngọc

Quốc

DH15GN

ct

CT

V

CT

64

15154041

Nguyễn Minh Nhật

Quyền

DH15OT

 

3

3

6

65

12115097

Trần Mạnh

Quyết

 

ct

1.5

1.3

2.8

66

13115358

Đào Thị Kim

Sang

DH13CB

 

2

3.5

5.5

67

15154042

Nguyễn Thanh

Sang

DH15OT

 

1.5

2

3.5

68

15137044

Trần Xuân

Sơn

DH15NL

 

2.1

3

5.1

69

15118089

Lê Văn

Song

DH15CK

1

2

3.5

6.5

70

15118090

Huỳnh Quốc

Tài

DH15CK

 

2.4

3.8

6.2

71

15153055

Nguyễn Thái

Tài

DH15CD

 

2

2

4

72

15154046

Đào Tuấn

Tài

DH15OT

 

3

3

6

73

15153057

Đỗ Thành

Tâm

DH15CD

0.5

2

3.5

6

74

15154049

Nguyễn Thành

Tâm

DH15OT

ct

0

V

0

75

15153060

Nguyễn Hữu

Thạch

DH15CD

 

2

4

6

76

15115145

Nguyễn Chí

Thanh

DH15CB

1

3

4

8

77

15118095

Dương Tấn

Thành

DH15CK

 

1.8

1.3

3.1

78

15154054

Nguyễn Văn

Thảo

DH15OT

 

2

3.8

5.8

79

14118259

Nguyễn Gia

Thế

DH14CK

 

2

1

3

80

15154056

Nguyễn Đình

Thiên

DH15OT

ct

CT

V

CT

81

15118099

Huỳnh Nhật

Thiện

DH15CK

 

1.5

1

2.5

82

15153064

Nguyễn Hiếu

Thuận

DH15CD

 

3

2.5

5.5

83

15153067

Trương Văn

Tịnh

DH15CD

 

2

3

5

84

15137060

Thái Minh

Toàn

DH15NL

1

2.1

4.5

7.6

85

15115173

Lê Thị Thùy

Trang

DH15GN

 

1.8

1.8

3.6

86

15115177

Võ Thị Huyền

Trang

DH15GN

ct

CT

V

CT

87

15118115

Võ Minh

Trí

DH15CK

 

1

2.3

3.3

88

13334219

Nguyễn Văn

Triều

CD13CI

0.5

2

1.5

4

89

13115438

Dương Thị Hồng

Trinh

DH13GB

 

1.5

2.5

4

90

13115448

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

DH13CB

 

1

1

2

91

13334226

Đặng

Trung

CD13CI

0.5

2

2

4.5

92

15154062

Nguyễn Duy

Trung

DH15OT

 

1.5

3.3

4.8

93

13153251

Nguyễn Xuân

Trường

DH13CD

ct

CT

v

CT

94

13154194

Nguyễn Nhật

Trường

DH13OT

 

2

2.5

4.5

95

15115187

Trần Bá

Trường

DH15GN

-1

2

1

2

96

13115451

Lê Văn

Tuấn

DH13CB

 

2

5.5

7.5

97

13118331

Hoàng Văn

Tuấn

DH13CC

 

V

V

V

98

15118124

Bùi Anh

Tuấn

DH15CK

 

1.5

1.8

3.3

99

15137068

Nguyễn Minh

Tuấn

DH15NL

 

1.5

3.8

5.3

100

15153073

Nguyễn Anh

Tuấn

DH15CD

 

1.8

3.3

5.1

101

15154065

Nguyễn Anh

Tuấn

DH15OT

 

1.5

3.3

4.8

102

15154072

Trần Quốc

Vỷ

DH15OT

 

2.4

2.3

4.7

103

15115204

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

DH15GB

 

2

5.5

7.5

 

Số lần xem trang : 3459
Nhập ngày : 09-02-2017
Điều chỉnh lần cuối : 14-02-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007