Trang web PHAN VĂN TỰ

Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | TTNC&ƯDCN Địa chính | Lịch làm việc | Sinh viên | Hình ảnh | Điểm thi | E-mail Giáo viên | E-mail Sinh viên |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 9
Toàn hệ thống 467
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết


Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Số lần xem trang : 469
Nhập ngày : 14-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Tài liệu tham khảo > Quy hoạch sử dụng đất đai

  Thông tư 28/2014/TT-BTNMT - Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất(16-09-2014)

  Thông tư 29/2014/TT-BTNMT - Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(16-09-2014)

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Đat đai(16-09-2014)

  Luật đất đai 2013(03-03-2014)

  Văn bản pháp quy > Dự thảo Luật đất đai 2013(03-10-2012)

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất (ban hành kèm theo Thông tư 13/2011/TT-BTNMT)(31-05-2011)

  Thông tư 13/2011/TT-BTNMT Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trang sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất(31-05-2011)

  Thông tư 06/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (21-04-2010)

  Văn bản pháp quy > Thông tư 19/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về lập, điều chỉnh và thẩm định QHSDĐ(05-12-2009)

  Chuẩn dữ liệu đồ hoạ Quy hoạch sử dụng đất (SEMLA)(05-12-2009)

Trang kế tiếp ... 1 2

PHAN VĂN TỰ Tel: 84.8.37220732-37245422 – 37245411 Fax : 37245411 Email : phanvantu @hcmuaf.edu.vn , phanvantu @gmail.com - website : http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn/phanvantu ; http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanvantu

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007