CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- CT202

 Điểm quá trình

     
 
  Lớp TCTT - thứ 3.1 - CT201                            
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Gchú Đd Đ1 K/hoảng L/phát TCcông TcDnghiệp B/cáo Đ2 Điểm(+/-) Đqtrình
15155005 Trần Chí Cường DH15KN 1     1 9 9.5 9.5 8 9 2.7   3.7
15120041 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH15KT 1 nt   1 9 9.5 9.5 8 9 2.7 0.2 3.9
15120124 Trần Thị Kim Oanh DH15KT 1     1 9 9.5 9.5 8 9 2.7   3.7
15120191 Lê Thị Hạnh Trang DH15KT 1     1 9 9.5 9.5 8 9 2.7   3.7
15120202 Lại Thị Cẩm DH15KT 1     1 9 9.5 9.5 8 9 2.7   3.7
15120210 Lê Thị Hồng Vân DH15KT 1     1 9 9.5 9.5 8 9 2.7   3.7
15120212 Võ Thị Thúy Vân DH15KT 1     1 9 9.5 9.5 8 9 2.7   3.7
15120221 Võ Thị Như Ý DH15KT 1   v2(xp) 1 9 0 9.5 8 9 2.1   3.1
14120009 Nguyễn Thị Anh Đào DH14KT 2 nt   1 9 7.5 9 8 10 2.6 0.2 3.8
14120023 Phạm Thái Khang DH14KT 2     1 9 7.5 9 8 10 2.6   3.6
14120124 Trần Thị Kim DH14KT 2     1 9 7.5 9 8 10 2.6   3.6
13122106 Vương Thể Ngọc DH13TM 2     1 9 7.5 9 8 10 2.6   3.6
14120158 Phạm Minh Phụng DH14KT 2     1 9 7.5 9 8 10 2.6   3.6
14120048 Phạm Thị Thanh Thảo DH14KT 2     1 9 7.5 9 8 10 2.6   3.6
14120176 Lê Thanh Thu Thương DH14KT 2     1 9 7.5 9 8 10 2.6   3.6
15120004 Phạm Thành An DH15KT 3 nt   1 9.5 8.5 9 8 9.5 2.7 0.2 3.9
15120006 Đặng Thị Vân Anh DH15KT 3   v4(xp) 1 9.5 8.5 9 0 9.5 2.2   3.2
15120008 Nguyễn Hồng Mỹ Anh DH15KT 3     1 9.5 8.5 9 8 9.5 2.7   3.7
15120019 Đặng Anh Đức DH15KT 3     1 9.5 8.5 9 8 9.5 2.7   3.7
15120052 Nguyễn Duy Hiếu DH15KT 3     1 9.5 8.5 9 8 9.5 2.7   3.7
15120073 Hoàng Thị Huyền DH15KT 3     1 9.5 8.5 9 8 9.5 2.7   3.7
15120094 Huỳnh Thị Kim Ngân DH15KT 3     1 9.5 8.5 9 8 9.5 2.7   3.7
15120181 Lê Thị Thủy Tiên DH15KM 3     1 9.5 8.5 9 8 9.5 2.7   3.7
15122047 Nguyễn Anh Hào DH15QT 4     1 8.5 9 7 9 8.5 2.5   3.5
15122060 Võ Minh Hiếu DH15QT 4     1 8.5 9 7 9 8.5 2.5   3.5
15122061 Đỗ Thị Phương Hoa DH15QT 4     1 8.5 9 7 9 8.5 2.5   3.5
15122083 Nguyễn Thị Quỳnh Kha DH15QT 4     1 8.5 9 7 9 8.5 2.5   3.5
15122112 Trương Ngọc Tuyết Mai DH15QT 4     1 8.5 9 7 9 8.5 2.5   3.5
13123081 Võ Thị Hồng Nga DH13KE 4     1 8.5 9 7 9 8.5 2.5   3.5
15122166 Ngô Thị Phương DH15QT 4 nt   1 8.5 9 7 9 8.5 2.5 0.2 3.7
15122169 Phan Thị Mai Phương DH15QT 4     1 8.5 9 7 9 8.5 2.5   3.5
15120001 Lý Khả Ái DH15KM 5   v2,v4 0 9 0 9.5 0 8.5 1.6 -0.5 1.1
15123022 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH15KE 5     1 9 7 9.5 8 8.5 2.5   3.5
15120058 Đào Thị Bích Hồng DH15KM 5   v3,v4 0 9 7 0 0 8.5 1.5   1.5
15122120 Trần Hoài Nam DH15TC 5     1 9 7 9.5 8 8.5 2.5   3.5
15122147 Lê Thị Quỳnh Như DH15TC 5     1 9 7 9.5 8 8.5 2.5   3.5
15123096 Nguyễn Huỳnh Thanh Thùy DH15KE 5   v0(xp),v4 0.5 9 7 9.5 0 8.5 2.0   2.5
15122243 Hà Thị Mỹ Trinh DH15TC 5   v0(xp) 1 9 7 9.5 8 8.5 2.5   3.5
13116009 Nguyễn Thành DH13KS 6   v0(xp) 1 9 7 8.5 9 9 2.6   3.6
15122018 Trần Ngọc Hồng Đào DH15QT 6 bs1 v2,v4 0 9 0 8.5 0 9 1.6   1.6
15116038 Nguyễn Thị Khánh Hậu DH15KS 6     1 9 7 8.5 9 9 2.6   3.6
13116417 Nguyễn Đình Huy DH13KS 6   v0(xp),v1,v2 0 0 0 8.5 9 9 1.6   1.6
13116087 Lê Văn Trường Kha DH13KS 6   v0(xp) 1 9 7 8.5 9 9 2.6   3.6
15116087 Nguyễn Thị Huỳnh DH15KS 6   v0(xp) 1 9 7 8.5 9 9 2.6   3.6
15116186 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh DH15KS 6     1 9 7 8.5 9 9 2.6   3.6
15116200 Nguyễn Văn Vinh DH15KS 6 nt v0(xp) 1 9 7 8.5 9 9 2.6 0.2 3.8
14122036 Nguyễn Thái Hiển DH14QT 7     1 8.5 9.5 9.5 9 10 2.8   3.8
13122299 Nguyễn Huy Mạnh Hùng DH14TC 7     1 8.5 9.5 9.5 9 10 2.8   3.8
13122308 Nguyễn Trần Đăng Khoa DH13TC 7   v0(xp) 1 8.5 9.5 9.5 9 10 2.8   3.8
14122281 Hồng Xuân DH14QT 7 nt v4(xp) 1 8.5 9.5 9.5 0 10 2.3 0.2 3.5
13122349 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH13TM 7   v0(xp),v1,v2 0 0 0 9.5 9 10 1.7   1.7
13122354 Nguyễn Thị Kiều Oanh DH13TC 7     1 8.5 9.5 9.5 9 10 2.8   3.8
13122153 Trần Thị Ngọc Thảo DH13TM 7   v0(xp),v1,v4 0 0 9.5 9.5 0 10 1.7   1.7
15120198 Võ Thị Mai Trinh DH15KM 8   v4 0.5 9 9.5 8.5 0 9 2.2   2.7
13123003 Nguyễn Hoàng Tú Anh DH13KE 8   v1,v4 0 0 9.5 8.5 0 9 1.6   1.6
15120070 Nguyễn Thị Hường DH15KM 8 nt   1 9 9.5 8.5 9 9 2.7 0.2 3.9
13123076 Nguyễn Thị Tuyết Mai DH13KE 8   v2 0.5 9 0 8.5 9 9 2.1   2.6
15120102 Phan Thị Thúy Ngọc DH15KM 8     1 9 9.5 8.5 9 9 2.7   3.7
15120150 Nguyễn Thanh Sơn DH15KM 8   v2,v4 0 9 0 8.5 0 9 1.6   1.6
15120219 Phạm Trần Thảo Vy DH15KM 8     1 9 9.5 8.5 9 9 2.7   3.7
13122234 Nguyễn huyỳnh như Ý   8   v1 0.5 0 9.5 8.5 9 9 2.2   2.7
13155060 Lê Vương Nho ánh DH13KN 9 bs1 v4 0.5 9.5 8.5 8.5 0 8.5 2.1   2.6
14123126 Nguyễn Thị Ngọc ánh DH14KE 9 bs1   1 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 2.7   3.7
15122045 Trương Thị Phượng Hằng DH15QT 9     1 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 2.7   3.7
13120383 Phan Quốc Thái DH13KT 9 nt v0(xp) 1 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 2.7 0.2 3.9
15122217 Đặng Thị Thủy Tiên DH15TM 9     1 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 2.7   3.7
15122229 Tạ Thị Bích Trâm DH15TM 9     1 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 2.7   3.7
15122238 Bùi Quốc Trí DH15TM 9     1 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 2.7   3.7
13155009 Bùi thị Ánh  Hồng   9 bs3   0.5 0 8.5 8.5 9.5 8.5 2.1   2.6
12120468 Bùi Xuân Hòa DH12KT 10     1 8.5 7.5 8 7.5 8 2.4   3.4
14122269 Nguyễn Hữu Duy Khang DH14TC 10   v4 0.5 8.5 7.5 8 0 8 1.9   2.4
13122136 Phạm Nguyễn Thế Quyền DH13QT 10     1 8.5 7.5 8 7.5 8 2.4   3.4
12116120 Lưu ý Thanh DH12KS 10     1 8.5 7.5 8 7.5 8 2.4   3.4
13155035 Nguyễn Trung Tín DH13KN 10   v0(xp),v1 0.5 0 7.5 8 7.5 8 1.9   2.4
12116230 Phạm Hiếu Trọng DH12KS 10     1 8.5 7.5 8 7.5 8 2.4 -0.5 2.9
13155144 Nguyễn Thị Hà Lan DH13KN 11   v1(xp) 1 0 7.5 8 8 9 2.0   3.0
13155169 Thái Uyển My DH13KN 11     1 8.5 7.5 8 8 9 2.5   3.5
15155041 Nguyễn Như Ngọc DH15KN 11     1 8.5 7.5 8 8 9 2.5   3.5
13155024 Lê Thị Oanh DH13KN 11 Cấm thi               0.0   0.0
13155209 Lê Minh Phúc DH13KN 11     1 8.5 7.5 8 8 9 2.5   3.5
15155058 Võ Thành Tài DH15KN 11 bs1 v2 1 8.5 7.5 8 8 9 2.5   3.5
15155067 Dương Thị Cúc Tiên DH15KN 11   v1 0.5 0 7.5 8 8 9 2.0   2.5
15155076 Nguyễn Bá Hoàng Triệu DH15KN 11 nt   1 8.5 7.5 8 8 9 2.5   3.5
14122204 Phạm Thị Mỹ Châu DH14QT 12     1 9 7.5 9 8 6 2.4   3.4
15155009 Trần Thanh Phương Diễm DH15KN 12 Cấm thi               0.0   0.0
14122242 Lê Thụy Tuyết Hạnh DH14TM 12 Cấm thi               0.0   0.0
14122032 Nguyễn Ngọc Hân DH14TM 12     1 9 7.5 9 8 6 2.4   3.4
13120361 Lê Hoàn Sinh DH13KT 12   v3,v4 0 9 7.5 0 0 6 1.4   1.4
15155077 Đặng Thị Kiều Trinh DH15KN 12     1 9 7.5 9 8 6 2.4   3.4
15122196 Trịnh thị  Thêm   12 bs3   0.5 0 7.5 9 8 6 1.8   2.3
14123022 Nguyễn Thị Hạnh DH14KE   Bỏ môn                    
15122090 Lê Tuấn Kiệt DH15QT   Bỏ môn                    
15122200 Bùi Thị Cẩm Thu DH15TC   Bỏ môn                    
12155004 Nguyễn Anh Tuấn DH12KN   Bỏ môn                    
14123097 Nguyễn Phan Ngọc Tùng DH14KE   Bỏ môn                    
15120217 Huỳnh Bá Vinh DH15KM   Bỏ môn                    
 
     

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế? 

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính?

Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công?. Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên” ?.

 

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền

 

Số lần xem trang : 540
Nhập ngày : 09-03-2017
Điều chỉnh lần cuối : 19-04-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KN(15-03-2017)

  Lớp kiến tập chuyên ngành- DH14KN&DH14KT(15-03-2017)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KT(15-03-2017)

  Kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 7.5-RD102(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.1- TV301(09-03-2017)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 4.2- PV337(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.1- PV400B(09-03-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007