CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.1- TV301

 Điểm quá trình

     
 
  Lớp TCTT - thứ 5.1 - TV301                            
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Ghi chú Đd Đ1 K/hoảng L/phát TCcông TcDnghiệp B/cáo Đ2 Điểm(+/-) Đqtrình
15120005 Hoàng Ngọc Ẩn DH15KM 1     1 9 9.5 8.5 6.5 9 2.6   3.6
15120103 Hồ Trần Thảo Nguyên DH15KM 1   v4 0.5 9 9.5 8.5 0 9 2.2   2.7
15120125 Dương Ngọc Phát DH15KM 1     1 9 9.5 8.5 6.5 9 2.6   3.6
15120127 Lê Văn Phong DH15KM 1     1 9 9.5 8.5 6.5 9 2.6   3.6
15120145 Trần Thúy Quỳnh DH15KM 1     1 9 9.5 8.5 6.5 9 2.6   3.6
15120173 Cao Thị Minh Thư DH15KM 1     1 9 9.5 8.5 6.5 9 2.6   3.6
15120176 Nguyễn Lê Hoài Thương DH15KM 1     1 9 9.5 8.5 6.5 9 2.6   3.6
15120042 Lê Thị Mỹ Hạnh DH15KM 2   v2(xp) 1 9.5 0 9.5 8.5 9.5 2.2   3.2
15120046 Hồ Thị Diệu Hiền DH15KM 2     1 9.5 9 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15120047 Lê Hồ Ngọc Hiền DH15KM 2   v1 0.5 0 9 9.5 8.5 9.5 2.2   2.7
15120079 Nguyễn Thị Thanh Kiều DH15KM 2     1 9.5 9 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15120114 Quách Ngọc Khánh Nhi DH15KM 2     1 9.5 9 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15120138 Võ Thị Xuân Quang DH15KM 2   v4(xp) 1 9.5 9 9.5 0 9.5 2.3   3.3
15120158 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH15KM 2     1 9.5 9 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15120155 Nguyễn Song Thắng DH15KM 2     1 9.5 9 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15155004 Cao Mạnh Cường DH15KN 3 nt   1 8.5 9 8.5 9 9 2.6 0.2 3.8
15155013 Nguyễn Thùy Duyên DH15KN 3     1 8.5 9 8.5 9 9 2.6   3.6
15155032 Trần Thị Ánh Linh DH15KN 3     1 8.5 9 8.5 9 9 2.6   3.6
15155038 Lê Trần Diễm My DH15KN 3     1 8.5 9 8.5 9 9 2.6   3.6
15155046 Nguyễn Xuân Quỳnh Như DH15KN 3   v1(xp) 1 0 9 8.5 9 9 2.1   3.1
15155059 Nguyễn Quốc Thái DH15KN 3     1 8.5 9 8.5 9 9 2.6   3.6
15155075 Nguyễn Minh Trí DH15KN 3     1 8.5 9 8.5 9 9 2.6   3.6
15155083 Thông Ướt DH15KN 3     1 8.5 9 8.5 9 9 2.6   3.6
15120071 Nguyễn Thị Hường DH15KT 4     1 9 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15120084 Dương Đinh Trúc Linh DH15KT 4   v4(xp) 1 9 9 9 0 8.5 2.1   3.1
15120086 Nguyễn Phương Linh DH15KT 4     1 9 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15120101 Ngô Thị Ngọc DH15KM 4   v0(xp) 1 9 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15120107 Nguyễn Vũ Thanh Nhàn DH15KT 4     1 9 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15120206 Lâm Thị Tuyền DH15KT 4     1 9 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15120214 Nguyễn Tưởng Hồng Vi DH15KT 4 nt   1 9 9 9 8.5 8.5 2.6 0.2 3.8
15120222 Phạm Thị Như Yến DH15KT 4   v2 0.5 9 0 9 8.5 8.5 2.1   2.6
15155016 Ngô Thị Thanh Hằng DH15KN 5     1 9 9.5 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15155017 Phạm Hoàng Phương Hằng DH15KN 5   v2 0.5 9 0 9.5 8.5 9.5 2.2   2.7
15155018 Sử Thị Phượng Hằng DH15KN 5   v3 0.5 9 9.5 0 8.5 9.5 2.2   2.7
15155021 Đoàn Thị Việt Hiền DH15KN 5 nt   1 9 9.5 9.5 8.5 9.5 2.8 0.2 4.0
15155026 Phạm Thị Thu Hương DH15KN 5     1 9 9.5 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15155030 Nguyễn Thị Lài DH15KN 5     1 9 9.5 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15155042 Phan Hoàng Như Ngọc DH15KN 5     1 9 9.5 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15155068 Phạm Thị Kim Tiến DH15KN 5     1 9 9.5 9.5 8.5 9.5 2.8   3.8
15155015 Võ Thị Ngọc DH15KN 6     1 9 9 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15122064 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa DH15TC 6   v1(xp) 1 0 9 8.5 8 9.5 2.1   3.1
15155025 Nguyễn Thị Mai Hương DH15KN 6     1 9 9 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15155031 Lê Mai Trúc Linh DH15KN 6     1 9 9 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15155054 Ma Thị Sáng DH15KN 6     1 9 9 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15155073 Ngô Thị Trang DH15KN 6 nt   1 9 9 8.5 8 9.5 2.6 0.2 3.8
15155011 Nguyễn Trường DH15KN 7     1 9 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15155043 Đặng Thị Bé Nhi DH15KN 7     1 9 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15155052 Hà Minh Quân DH15KN 7     1 9 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15155055 Đoàn Trường Sơn DH15KN 7     1 9 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
15155060 Nguyễn Tuấn Thành DH15KN 7   v1,v4 0 0 8.5 8.5 0 9.5 1.6 -0.5 1.1
15155078 Nguyễn Minh Tuấn DH15KN 7 nt   1 9 8.5 8.5 8 9.5 2.6 0.2 3.8
15155080 Nguyễn Gia Tùng DH15KN 7 bs v4 0.5 9 8.5 8.5 0 9.5 2.1   2.6
15155006 Lê Thị Ngọc Dâng DH15KN 8     1 8.5 8 9 7 7.5 2.4   3.4
15122026 Văn Tiến Đạt DH15TC 8   v1 0.5 0 8 9 7 7.5 1.9   2.4
15122056 Bùi Quang Hiếu DH15QT 8   v4 0.5 8.5 8 9 0 7.5 2.0 -0.5 2.0
15155036 Nguyễn Thị Thảo Ly DH15KN 8     1 8.5 8 9 7 7.5 2.4   3.4
15155057 Võ Thị Diễm Sương DH15KN 8 nt   1 8.5 8 9 7 7.5 2.4 0.2 3.6
15122190 Võ Quốc Thanh DH15TC 8     1 8.5 8 9 7 7.5 2.4   3.4
15122210 Nguyễn Thị Kim Thủy DH15TM 8 bs3 v2 0 0 0 9 7 7.5 1.4   1.4
15155035 Đặng Thị Bích Ly DH15KN 9     1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15155053 Phạm Thị Lệ Quyên DH15KN 9     1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15155066 Phạm Thị Thùy DH15KN 9     1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15155065 Nguyễn Thị Lệ Thúy DH15KN 9     1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15155069 Lê Thị Hương Tràm DH15KN 9     1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15155070 Nguyễn Thị Bảo Trâm DH15KN 9     1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
15155082 Lưu Thị Bích Tuyết DH15KN 9 nt   1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6 0.2 3.8
15155085 Đỗ Thị Kim Yến DH15KN 9     1 8.5 9 9 8.5 8.5 2.6   3.6
13363038 Nguyễn Thị Duyên CD13CA 10 nt v4 0.5 8 9 8 0 8 2.0 0.2 2.7
13116372 Dưu Ngọc Vân DH13KS 10   v1,v2,v4 0 0 0 8 0 8 1.0   1.0
13155005 Lê Thu Hằng DH13KN 10 Bỏ môn               0.0   0.0
12123027 Đặng Hữu Hùng DH12KE 10   v4(xp) 1 8 9 8 0 8 2.0 -0.5 2.5
13363157 Nguyễn Thị Chúc Mai CD13CA 10   v1,v2(xp),v3 0 0 0 0 8.5 8 1.0   1.0
14122092 Trần Thảo Nguyên DH14TM 10     1 8 9 8 8.5 8 2.5   3.5
14122148 Phạm Huỳnh Bích Trâm DH14TM 10     1 8 9 8 8.5 8 2.5   3.5
15123003 Lê Trần Chí Anh DH15KE 11     1 8.5 9 8.5 8 8 2.5   3.5
15155039 Nguyễn Thị Kim Ngân DH15KN 11     1 8.5 9 8.5 8 8 2.5   3.5
15155040 Trần Thị Ngân DH15KN 11     1 8.5 9 8.5 8 8 2.5   3.5
13123096 Võ Thanh Nguyệt DH13KE 11   v2 0.5 8.5 0 8.5 8 8 2.0   2.5
15155061 Ka Yến Thu DH15KN 11     1 8.5 9 8.5 8 8 2.5   3.5
15122252 Nguyễn Minh Trung DH15TM 11     1 8.5 9 8.5 8 8 2.5   3.5
15155081 Huỳnh Thị Mộng Tuyền DH15KN 11     1 8.5 9 8.5 8 8 2.5   3.5
15120024 Nguyễn Thị Thùy Dương DH15KM 12 Bỏ môn   0           0.0   0.0
15120120 Nguyễn Thị Kim Nhung DH15KM 12     1 9 8.5 9 7 9.5 2.6   3.6
15120156 Lê Yến Thanh DH15KM 12     1 9 8.5 9 7 9.5 2.6   3.6
15120179 Vũ Thanh Thúy DH15KM 12   v0(xp),v1 0.5 0 8.5 9 7 9.5 2.0   2.5
15120190 Huỳnh Thị Thu Trang DH15KM 12 nt   1 9 8.5 9 7 9.5 2.6 0.2 3.8
15120200 Huỳnh Mai Trúc DH15KM 12     1 9 8.5 9 7 9.5 2.6   3.6
15120076 Lê Xuân Khang DH15KM 12 bs5   0 0 0 9 7 9.5 1.5   1.5
13122042 Phú Văn Hải DH13QT 13   v3 0.5 8 8 0 8 7.5 1.9   2.4
14120161 Phạm Nhật Quang DH14KT 13 bs v3 0.5 8 8 0 8 7.5 1.9   2.4
13122438 Ngô Thanh DH13TM 13 bs v3 0.5 8 8 0 8 7.5 1.9   2.4
13122224 Phạm Quốc Việt DH13QT 13 bs v4,v3 0 8 8 0 0 7.5 1.4   1.4
14122134 Nguyễn Thanh Thụy DH14QT 13 bs3   1 0 8 0 8 7.5 1.4   2.4
13120185 Trần Trung Điển DH13KM   Bỏ môn                    
15120032 Đoàn Quang DH15KM   Bỏ môn                    
15122054 Trần Thị Diệu Hiền DH15QT   Bỏ môn                    
15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT   Bỏ môn                    
15122115 Lã Nhật Minh DH15TM   Bỏ môn                    
13120292 Trần Cao Thu Nga DH13KT   Bỏ môn                    
14155040 Trần Đức Thiện DH14KN   Bỏ môn                    
 
     

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính?

Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công?. Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên” ?.

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền

 

Số lần xem trang : 459
Nhập ngày : 09-03-2017
Điều chỉnh lần cuối : 21-04-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KN(15-03-2017)

  Lớp kiến tập chuyên ngành- DH14KN&DH14KT(15-03-2017)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KT(15-03-2017)

  Kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 7.5-RD102(09-03-2017)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 4.2- PV337(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.1- PV400B(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- CT202(09-03-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007