CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.1- RD203

 Điểm quá trình

 

  Tài chính tiền tệ RD203 - thứ 5.1                      
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghichú T/chính T/tệ Tc/công Tc/dn b/cáo Đ(+/-) Đqtrình
14123001 Nguyễn Thị Lan Anh DH14KE 1   9.5 9 3 7.5 8   3.0
13363157 Nguyễn Thị Chúc Mai CD13CA 1 bs-kbtc,tt 0 0 0 7.5 8   1.2
14122319 Trần Thị Hồng Ngọc DH14QT 1   9.5 9 6 7.5 8   3.2
14155087 Hồ Thị Nhi DH14KN 1   9.5 9 3 7.5 8   3.0
14122349 Bạch Nguyên Phúc DH14QT 1   9.5 9 6 7.5 8   3.2
14122139 Đặng Trần Tín DH14QT 1   9.5 9 6 7.5 8   3.2
14122153 Nguyễn Nhật Phương Trinh DH14QT 1   9.5 9 3 7.5 8   3.0
15155088 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH15KN 2   8.5 8.5 9.5 8 9.5   3.5
15116039 Ngô Thị Thanh Hiền DH15KS 2   8.5 8.5 9.5 8 9.5   3.5
15155022 Võ Tấn Hiệp DH15KN 2   8.5 8.5 9.5 8 9.5   3.5
15120105 Võ Duy Nguyên DH15KT 2   8.5 8.5 9.5 8 9.5   3.5
15116217 Từ Thị Hương Phấn DH15KS 2   8.5 8.5 9.5 8 9.5   3.5
15120134 Ngụy Thị Mỹ Phương DH15KM 2 nt 8.5 8.5 9.5 8 9.5 0.2 3.7
15122099 Nguyễn Thị Len DH15TM 3 nt 9 8 5 9.5 8.5 0.2 3.4
15122174 Lê Bích Quyên DH15TM 3   9 8 9 9.5 8.5   3.5
15122183 Trịnh Công Sang DH15QT 3   9 8 5 9.5 8.5   3.2
15122225 Nguyễn Lê Chí Toàn DH15TM 3 bs-kbtc,tt 0 0 5 9.5 8.5   1.8
15122236 Nguyễn Thị Quỳnh Trang DH15TM 3   0 8 5 9.5 8.5   2.5
15122230 Võ Thị Thu Trâm DH15QT 3   9 8 5 9.5 8.5   3.2
15122257 Nguyễn Trương Anh Tuấn DH15TM 3   9 8 9 9.5 8.5   3.5
15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 4   8 8 9.5 8.5 9.5   3.5
15120097 Nguyễn Thị Thủy Ngân DH15KT 4   8 8 9.5 8.5 9.5   3.5
15120178 Mai Thị Thanh Thúy DH15KT 4 nt 8 8 9.5 8.5 9.5 0.2 3.7
15120174 Ngô Oanh Thư DH15KT 4   8 8 9.5 8.5 9.5   3.5
15120185 Trần Thị Ngọc Trâm DH15KT 4   8 8 9.5 8.5 9.5   3.5
15120063 Nguyễn Phục Hưng DH15KT 5   8 9 9.5 9 8.5   3.5
15120065 Lê Thanh Hương DH15KT 5 nt 8 9 9.5 9 8.5 0.2 3.7
15155028 Lê Đức Khang DH15KN 5   8 9 9.5 9 8.5   3.5
15123053 Lý Hoài Nam DH15KE 5   8 9 9.5 9 8.5   3.5
15120142 Phạm Thị Tú Quyên DH15KT 5   8 9 9.5 9 8.5   3.5
15123090 Nguyễn Thị Diểm Thu DH15KE 5   8 9 9.5 9 8.5   3.5
14155055 Lê Viết Duy DH14KN 6   8 8 0 6 8   2.4
13363049 Ngô Hồng Đức CD13CA 6 bs-kbtc,tt 0 0 0 6 8 -0.5 0.6
11120070 Đặng Ngọc Hiệp DH11KT 6 bs-kbtc 0 8 0 6 8   1.8
13120314 Nguyễn Thị Thùy Nguyên DH13KM 6 bs-kbtc 0 8 0 6 8   1.8
13120369 Trần Trọng Tâm DH13KM 6   8 8 0 6 8   2.4
15120165 Nguyễn Kim Thiên DH15KT 6 bs-kbtc 0 8 0 6 8   1.8
15120182 Võ Thanh Tra DH15KT 6 bs-kbtc,tt 0 0 0 6 8   1.1
15120195 Phạm Đức Trí DH15KT 6 bs-kbtc 0 8 0 6 8   1.8
15122134 Lê Nguyễn Hùng Nguyên DH15TC   bỏ môn              
13122349 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH13TM   bỏ môn              
15122162 Trần Thị Kim Phụng DH15TC   bỏ môn              

 

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính?

Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên (Không học)

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công?. Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên” ?.

 

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền

 

 

Số lần xem trang : 208
Nhập ngày : 11-08-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3.2 - HD204(15-08-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204(15-08-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - RD303(14-08-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007