CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- PV335

Điểm quá trình

 

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 3.3 - pv335                          
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Đd Đ1 T/chính L/phát TC/công Tcd/nghiệp B/cáo Đ2 Đ(+,-) Đqtrình
16123022 Nguyễn Thị Kim Anh DH16KE 1   1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
16123024 Trần Thị Lan Anh DH16KE 1   1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
16123032 Trần Bảo Uyên Chi DH16KE 1   1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
16123038 Nguyễn Thị Diệp DH16KE 1   1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
16123047 Lưu Thị Mỹ Duyên DH16KE 1 nt 1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6 0.2 3.8
16123048 Nguyễn Thị Hồng Gấm DH16KE 1   1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
16123069 Nguyễn Thị Như Hảo DH16KE 1   1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
16123015 Nguyễn Thị Mộng Trinh DH16KEGL 1   1 8 8.5 8.5 8 9.5 2.6   3.6
16123043 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DH16KE 2   1 8 9.5 8.5 7 9.5 2.6   3.6
16123066 Văn Thị Thu Hằng DH16KE 2   1 8 9.5 8.5 7 9.5 2.6   3.6
16123080 Lê Thị Hòa DH16KE 2   1 8 9.5 8.5 7 9.5 2.6   3.6
16123124 Nguyễn Thị Loan DH16KE 2   1 8 9.5 8.5 7 9.5 2.6   3.6
16123264 Lê Thi Yến Nhi DH16KE 2 v2(xp) 1 8 0 8.5 7 9.5 2.0   3.0
16123185 Trần Thị Thanh DH16KE 2   1 8 9.5 8.5 7 9.5 2.6   3.6
16123201 Nguyễn Thị Minh Thư DH16KE 2 nt 1 8 9.5 8.5 7 9.5 2.6 0.2 3.8
16123248 Trần Thị Việt DH16KE 2   1 8 9.5 8.5 7 9.5 2.6   3.6
16123071 Võ Thị Mỹ Hảo DH16KE 3 nt 1 9 8 8.5 8.5 8.5 2.6 0.2 3.8
16123061 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH16KE 3   1 9 8 8.5 8.5 8.5 2.6   3.6
16123138 Trần Thị Thúy Nga DH16KE 3   1 9 8 8.5 8.5 8.5 2.6   3.6
16123172 Danh Thị Sang DH16KE 3   1 9 8 8.5 8.5 8.5 2.6   3.6
16123179 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH16KE 3   1 9 8 8.5 8.5 8.5 2.6   3.6
16123213 Thổ Thị Diễm Tiên DH16KE 3   1 9 8 8.5 8.5 8.5 2.6   3.6
16123255 Nguyễn Phạm Thị Diệu Yên DH16KE 3   1 9 8 8.5 8.5 8.5 2.6   3.6
16123054 Bùi Thu DH16KE 4   1 9 8 8.5 7 9 2.5   3.5
16123055 Nguyễn Thị DH16KE 4   1 9 8 8.5 7 9 2.5   3.5
16123131 Chu Thị Minh DH16KE 4   1 9 8 8.5 7 9 2.5   3.5
16123400 Nguyễn Thị Bảo Ngân DH16KE 4 nt 1 9 8 8.5 7 9 2.5 0.2 3.7
16123187 Nguyễn Thị Thảo DH16KE 4   1 9 8 8.5 7 9 2.5   3.5
16123229 Phạm Thị Ngọc Trang DH16KE 4 v4 0.5 9 8 8.5 0 9 2.1   2.6
16123065 Thái Thị Hằng DH16KE 4 bs-v3(xp) 1 9 8 0 7 9 2.0   3.0
16122191 Nguyễn Thị Lê My DH16TC 5   1 9 8.5 9 7 8 2.5   3.5
16122192 Nguyễn Thị Trà My DH16TM 5   1 9 8.5 9 7 8 2.5   3.5
16122228 Nguyễn Thị Trang Nhã DH16TM 5 v1 0.5 0 8.5 9 7 8 2.0   2.5
16122241 Nguyễn Thị Yến Nhi DH16TC 5 v2(xp) 1 9 0 9 7 8 2.0   3.0
16122253 Nguyễn Thị Nhung DH16TC 5 v2(xp) 1 9 0 9 7 8 2.0   3.0
16122289 Nguyễn Thị Thảo DH16TM 5   1 9 8.5 9 7 8 2.5   3.5
16122186 Nguyễn Vũ Minh DH16TM 5 bs 1 9 8.5 9 7 8 2.5   3.5
16122101 Nguyễn Thị Hiền DH16QT 6   1 8 8 9 7 8.5 2.4   3.4
16123120 Nguyễn Thị Khánh Linh DH16KE 6   1 8 8 9 7 8.5 2.4   3.4
16123130 Hàn Thị Xuân Mến DH16KE 6   1 8 8 9 7 8.5 2.4   3.4
16122214 Nguyễn Thị Ánh Ngọc DH16QT 6   1 8 8 9 7 8.5 2.4   3.4
16123011 Phạm Như Quyên DH16KEGL 6 v4 0.5 8 8 9 0 8.5 2.0   2.5
16123012 Châu Thị Phương Thảo DH16KEGL 6 nt-v1(xp) 1 0 8 9 7 8.5 2.0 0.2 3.2
16123221 Phan Thị Bích Trâm DH16KE 6   1 8 8 9 7 8.5 2.4   3.4
16122392 Trần Thị Như Ý DH16QT 6   1 8 8 9 7 8.5 2.4   3.4
16122040 Trần Thị Ngọc Diễm DH16TM 7 v2 0.5 6 0 8.5 7 9.5 1.9   2.4
16122184 Nguyễn Thái Minh DH16TM 7 v4(xp) 1 6 8 8.5 0 9.5 1.9   2.9
16122212 Tô Hoàng Nghĩa DH16TM 7   1 6 8 8.5 7 9.5 2.3   3.3
16122223 Nguyễn Thị Kim Nguyên DH16TM 7 v0(xp) 1 6 8 8.5 7 9.5 2.3   3.3
16122224 Trần Thị Thảo Nguyên DH16TM 7 v2(xp) 1 6 0 8.5 7 9.5 1.9   2.9
16122230 Nguyễn Lê Thanh Nhàn DH16TM 7 nt-v1(xp) 1 0 8 8.5 7 9.5 2.0 0.2 3.2
16122343 Nguyễn Ngọc Trí DH16TM 7 v4 1 6 8 8.5 0 9.5 1.9   2.9
16123056 Nguyễn Thị Thu DH16KE 8   1 7.5 9 9 8.5 10 2.6   3.6
16123184 Nguyễn Thị Thanh DH16KE 8   1 7.5 9 9 8.5 10 2.6   3.6
16123191 Phan Thị Thu Thảo DH16KE 8   1 7.5 9 9 8.5 10 2.6   3.6
16123192 Trần Thị Thanh Thảo DH16KE 8   1 7.5 9 9 8.5 10 2.6   3.6
16123196 Lê Minh Thông DH16KE 8   1 7.5 9 9 8.5 10 2.6   3.6
16123210 Phan Thị Thủy DH16KE 8   1 7.5 9 9 8.5 10 2.6   3.6
16123265 Lê Thị Minh Thư DH16KE 8 nt 1 7.5 9 9 8.5 10 2.6 0.2 3.8
16123018 Lê Thị Ngọc Anh DH16KE 9   1 8 9 10 8.5 9.5 2.7   3.7
16123052 Thái Mỹ Giang DH16KE 9   1 8 9 10 8.5 9.5 2.7   3.7
16123095 Huỳnh Thị Mỹ Huyền DH16KE 9   1 8 9 10 8.5 9.5 2.7   3.7
16123125 Nguyễn Thị Cẩm Ly DH16KE 9 nt 1 8 9 10 8.5 9.5 2.7 0.2 3.9
16123134 Phạm Phan Tường My DH16KE 9   1 8 9 10 8.5 9.5 2.7   3.7
16123140 Lê Thị Thanh Ngân DH16KE 9   1 8 9 10 8.5 9.5 2.7   3.7
16123150 Lê Nguyễn Lan Nhi DH16KE 9   1 8 9 10 8.5 9.5 2.7   3.7
16123195 Đỗ Thị Ngọc Thiện DH16KE 9   1 8 9 10 8.5 9.5 2.7   3.7
16123005 Võ Việt Hoàng DH16KEGL 10   1 9 8.5 9 9 9 2.7   3.7
16123088 Lý Kim Hương DH16KE 10   1 9 8.5 9 9 9 2.7   3.7
16123208 Nguyễn Thị Ngọc Thùy DH16KE 10   1 9 8.5 9 9 9 2.7   3.7
16123214 Nguyễn Thị Tiến DH16KE 10   1 9 8.5 9 9 9 2.7   3.7
16123245 Nguyễn Thị Ngọc Vàng DH16KE 10 nt 1 9 8.5 9 9 9 2.7 0.2 3.9
16123244 Phan Thị Tuyết Vân DH16KE 10   1 9 8.5 9 9 9 2.7   3.7
16123252 Hạ Thị Thu Xanh DH16KE 10   1 9 8.5 9 9 9 2.7   3.7
16123260 Nguyễn Thị Phi Yến DH16KE 10   1 9 8.5 9 9 9 2.7   3.7
16122094 Lê Thị Hảo DH16TM 11   1 8.5 8.5 9 7 9 2.5   3.5
16122095 Nguyễn Thị Tú Hảo DH16TM 11   1 8.5 8.5 9 7 9 2.5   3.5
16122123 Nguyễn Thị Trúc Hương DH16TM 11   1 8.5 8.5 9 7 9 2.5   3.5
16122135 Ngô Bảo Khang DH16QT 11 v2(xp) 1 8.5 0 9 7 9 2.0   3.0
16122190 Nguyễn My My DH16TM 11   1 8.5 8.5 9 7 9 2.5   3.5
16122316 Hoàng Nguyễn Thu Thủy DH16QT 11 nt 1 8.5 8.5 9 7 9 2.5 0.2 3.7
16123067 Nguyễn Hồng Hạnh DH16KE 12   1 8.5 7.5 8.5 7 8 2.4   3.4
16123266 Lê Trần Ngọc Ly DH16KE 12 nt 1 8.5 7.5 8.5 7 8 2.4 0.2 3.6
16123157 Nguyễn Thị Xuân Như DH16KE 12   1 8.5 7.5 8.5 7 8 2.4   3.4
16123177 Lê Thị Mỹ Tâm DH16KE 12   1 8.5 7.5 8.5 7 8 2.4   3.4
16123183 Nguyễn Thị Thanh DH16KE 12   1 8.5 7.5 8.5 7 8 2.4   3.4
16123188 Nguyễn Thị Phương Thảo DH16KE 12   1 8.5 7.5 8.5 7 8 2.4   3.4
16123036 Phạm Thị Ngọc Diễm DH16KE 13   1 8 8.5 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16122076 Võ Thị Thu DH16QT 13 v3 0.5 8 8.5 0 8.5 9 2.0   2.5
16123108 Trần Thị Như Lai DH16KE 13 nt 1 8 8.5 8.5 8.5 9 2.6 0.2 3.8
16123144 Tô Thị Thanh Ngân DH16KE 13   1 8 8.5 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16123186 Nguyễn Thị Kim Thành DH16KE 13   1 8 8.5 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16123199 Nguyễn Thị Thảo Thu DH16KE 13   1 8 8.5 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16122306 Lê Thị Kim Thương DH16QT 13   1 8 8.5 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16123225 Nguyễn Huỳnh Kiều Trang DH16KE 13 v2(xp) 1 8 0 8.5 8.5 9 2.0   3.0
 
     

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính?

Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên (Không học)

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công? Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên” ?.

 

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền

Số lần xem trang : 522
Nhập ngày : 20-09-2017
Điều chỉnh lần cuối : 27-11-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.4- PV335(24-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.3 - CT202(23-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- PV335(23-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.1 - TV302(21-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- PV323(20-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - HD301(18-09-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007