CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- PV335

 Điểm quá trình

     
 
Tài chính tiền tệ - thứ 7.1 - pv335                            
Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Ghi chú Đd Đ1 T/chính L/phát TC/công Tcd/nghiệp B/cáo Đ2 Đ(+,-) Đqtrình
Lê Quốc Bình DH16TM 1     1 8 9 8 7 8.5 2.4   3.4
Lê Thị Phương Linh DH16TM 1   v0(xp) 1 8 9 8 7 8.5 2.4   3.4
Đặng Triệu Phú DH16TM 1 nt nt,v4 0.5 8 9 8 0 8.5 2.0 0.2 2.7
Nguyễn Thị Minh Thùy DH16TM 1     1 8 9 8 7 8.5 2.4   3.4
Phạm Thị Thùy DH16TM 1   v3(xp) 1 8 9 0 7 8.5 2.0   3.0
Lương Thị Thu Thủy DH16TM 1   v1(xp) 1 0 9 8 7 8.5 2.0   3.0
Lưu Thị Trang DH16TM 1     1 8 9 8 7 8.5 2.4   3.4
Đặng Thị Bích Trâm DH16TM 1     1 8 9 8 7 8.5 2.4   3.4
Ngô Đức Huy DH16KE 1   bs,v2 0.5 0 9 8 7 8.5 2.0   2.5
Vy Thị Giang DH16KE 2     1 8 7 8 8 8.5 2.4   3.4
Nguyễn Thị Minh Hằng DH16KE 2     1 8 7 8 8 8.5 2.4   3.4
Nguyễn Bé Huyền DH16KE 2 nt   1 8 7 8 8 8.5 2.4 0.2 3.6
Bùi Thị Ngọc DH16KE 2   v0(xp) 1 8 7 8 8 8.5 2.4   3.4
Nguyễn Thị Thảo Nguyên DH16KE 2   v0(xp),v1 0.5 0 7 8 8 8.5 1.9   2.4
Nguyễn Minh Phước DH15QT 2   v2 0.5 8 0 8 8 8.5 2.0   2.5
Nguyễn Hồng Sơn DH15KM 2 Cấm thi v0(xp),v1,v2,v4 0 0 0 8 0 0 0.0   0.0
Nguyễn Hoàng Anh Thư DH16KE 2     1 8 7 8 8 8.5 2.4   3.4
Nguyễn Ngọc Hạnh DH16QT 3     1 6 9.5 8.5 9.5 9 2.6   3.6
Nguyễn Thị Hạnh DH15KM 3   v1(xp) 1 0 9.5 8.5 9.5 9 2.2   3.2
Nguyễn Lê Kha DH16QT 3     1 6 9.5 8.5 9.5 9 2.6   3.6
Chềnh Ngọc Liên DH16QT 3     1 6 9.5 8.5 9.5 9 2.6   3.6
Nguyễn Thị Trúc Ly DH16QT 3   v0(xp) 1 6 9.5 8.5 9.5 9 2.6   3.6
Ừng Hoài Phương DH16QT 3     1 6 9.5 8.5 9.5 9 2.6   3.6
Nguyễn Thị Lệ Trinh DH16QT 3   nt,v4(xp) 1 6 9.5 8.5 0 9 2.0 0.2 3.2
Nguyễn Thị Hà Vy DH16QT 3   v0(xp) 1 6 9.5 8.5 9.5 9 2.6   3.6
Nguyễn Phi Long DH15KN 3 bs   1 6 9.5 8.5 9.5 9 2.6   3.6
Lê Thị Nữ Hiệp DH16KE 4     1 8 9.5 9 8 8.5 2.6   3.6
Phạm Thị Hoa DH16KE 4     1 8 9.5 9 8 8.5 2.6   3.6
Nguyễn Thị Mới DH16KE 4     1 8 9.5 9 8 8.5 2.6   3.6
Trần Thị Mỹ Nhân DH16KEGL 4     1 8 9.5 9 8 8.5 2.6   3.6
Lữ Thị Thu DH16KE 4     1 8 9.5 9 8 8.5 2.6   3.6
Thái Thị Anh Thư DH16KE 4 nt   1 8 9.5 9 8 8.5 2.6 0.2 3.8
Đặng Hoàng Thảo Vy DH16TM 4     1 8 9.5 9 8 8.5 2.6   3.6
Phạm Thu Huyền DH16QT 4 bs   1 8 9.5 9 8 8.5 2.6   3.6
Phan Thị Mai Hương DH16KE 5   v0(xp) 1 8 8.5 8.5 7 8.5 2.4   3.4
Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH16KE 5     1 8 8.5 8.5 7 8.5 2.4   3.4
Đặng Thị Ngọc Thanh DH16KE 5     1 8 8.5 8.5 7 8.5 2.4   3.4
Nguyễn Thị Hồng Thắm DH16KE 5 nt   1 8 8.5 8.5 7 8.5 2.4 0.2 3.6
Lê Thị Trang DH14KS 5     1 8 8.5 8.5 7 8.5 2.4   3.4
Trịnh Thị Thùy Trang DH16KE 5     1 8 8.5 8.5 7 8.5 2.4   3.4
Lê Thị Tú Trinh DH16KE 5     1 8 8.5 8.5 7 8.5 2.4   3.4
Đào Trần Kim Công DH16TM 6   v0(xp) 1 8 8 8 7 9 2.4   3.4
Trương Mỹ Duyên DH16TM 6   v0(xp) 1 8 8 8 7 9 2.4   3.4
Nguyễn Xuân Đạt DH16TM 6   v1(xp),v4 0.5 0 8 8 0 9 1.5   2.0
Vũ Thị Khánh Linh DH16TM 6     1 8 8 8 7 9 2.4   3.4
Lê Thị Thu Năm DH16TM 6 nt   1 8 8 8 7 9 2.4 0.2 3.6
Trương Thị Như DH16TM 6     1 8 8 8 7 9 2.4   3.4
Trần Thị Kiều Trang DH16KE 6     1 8 8 8 7 9 2.4   3.4
Nguyễn Thị Thanh Trúc DH16TM 6   v1(xp) 1 0 8 8 7 9 1.9   2.9
Trần Hoàng Anh DH16QT 7   v0(xp) 1 8 8 8.5 8.5 9 2.5   3.5
Lê Vĩ Hạ DH16QT 7     1 8 8 8.5 8.5 9 2.5   3.5
Nguyễn Thị Ngân DH16QT 7   v0(xp) 1 8 8 8.5 8.5 9 2.5   3.5
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt DH15QT 7     1 8 8 8.5 8.5 9 2.5   3.5
Tô Thanh Nhã DH15TC 7 nt v1(xp) 1 0 8 8.5 8.5 9 2.0 0.2 3.2
Xỉn Lê Huỳnh Như DH16QT 7   v0(xp) 1 8 8 8.5 8.5 9 2.5   3.5
Trần Thị Xuân Sang DH15KS 7     1 8 8 8.5 8.5 9 2.5   3.5
Phan Mạnh Tuyên DH14KN 7     1 8 8 8.5 8.5 9 2.5   3.5
Phạm Ngọc Ánh DH16KE 8     1 8 8.5 8 7 8.5 2.4   3.4
Huỳnh Thị Lai DH16KE 8     1 8 8.5 8 7 8.5 2.4   3.4
Lê Thị Thùy Linh DH16KE 8     1 8 8.5 8 7 8.5 2.4   3.4
Nguyễn Hoàng Xuân Linh DH16KE 8     1 8 8.5 8 7 8.5 2.4   3.4
Hồ Thị Kim Loan DH16KE 8     1 8 8.5 8 7 8.5 2.4   3.4
Trần Thị Phương Thảo DH15KS 8 nt   1 8 8.5 8 7 8.5 2.4 0.2 3.6
Nguyễn Thị Hoài Như DH14QT 8 bs-kb1 v3 0.5 0 8.5 0 7 8.5 1.4   1.9
Hà Thị Duyên DH16KE 9     1 9 8 8.5 7.5 9 2.5   3.5
Hoàng Thị Giang DH16KE 9 nt v3(xp) 1 9 8 0 7.5 9 2.0 0.2 3.2
Bùi Việt Hưng DH16KE 9     1 9 8 8.5 7.5 9 2.5   3.5
Nguyễn Thị Minh Khánh DH16KE 9     1 9 8 8.5 7.5 9 2.5   3.5
Lê Thị Quỳnh Mai DH16KE 9   v0(xp) 1 9 8 8.5 7.5 9 2.5   3.5
Bùi Thị Phụng DH16KE 9   v4 0.5 9 8 8.5 0 9 2.1   2.6
Nguyễn Hà Thu DH16KE 9   v3(xp) 1 9 8 0 7.5 9 2.0   3.0
Nguyễn Thị Hải Yến DH16KE 9     1 9 8 8.5 7.5 9 2.5 -0.5 3.0
Nguyễn Thị Bích Hạnh DH16TC 10   v1 0.5 0 7.5 9 9 9.5 2.1   2.6
Lê Thị Thuỳ Linh DH16TC 10   v2(xp) 1 8 0 9 9 9.5 2.1   3.1
Nguyễn Hoàng Yến Nhi DH16TC 10   v1 0.5 0 7.5 9 9 9.5 2.1   2.6
Nguyễn Thanh Sang DH15KM 10 nt v0(xp) 1 8 7.5 9 9 9.5 2.6 0.2 3.8
Ka Trang DH16TC 10     1 8 7.5 9 9 9.5 2.6   3.6
Trần Thị Tú Trinh DH16TC 10     1 8 7.5 9 9 9.5 2.6   3.6
Phạm Trần Thảo Vy DH15KM 10   v1,v2 0 0 0 9 9 9.5 1.7   1.7
Nguyễn Tiến Duy DH16TC 11 nt   1 8 7.5 9.5 8 9 2.5 0.2 3.7
Phan Thị Thúy Hằng DH16TC 11   v2 0.5 8 0 9.5 8 9 2.1   2.6
Lê Phạm Thị Ngọc Hiếu DH16TC 11   v0(xp) 1 8 7.5 9.5 8 9 2.5   3.5
Nguyễn Tuấn Minh DH16TC 11   v0(2xp) 1 8 7.5 9.5 8 9 2.5   3.5
Nguyễn Thị Bình Nguyên DH16TC 11     1 8 7.5 9.5 8 9 2.5   3.5
Vũ Hồng Sang DH16TC 11     1 8 7.5 9.5 8 9 2.5   3.5
Trần Thị Lệ Mỹ DH16TM 12     1 8 7.5 9 8 9 2.5   3.5
Nguyễn Ngọc Yến Nhi DH16KE 12   v2(xp) 1 8 0 9 8 9 2.0   3.0
Võ Ngọc Phương Thảo DH16KE 12 nt   1 8 7.5 9 8 9 2.5 0.2 3.7
Phạm Thị Kim Trâm DH16KE 12     1 8 7.5 9 8 9 2.5   3.5
Cao Thị Thùy Uyên DH16KE 12     1 8 7.5 9 8 9 2.5   3.5
Trần Tuấn Kiệt DH15QT 12 bs v1,v2 0 0 0 9 8 9 1.6   1.6
Phan Thị Hồng Trang DH15KS 12 bs-kdcc,kb1   0 0 7.5 9 8 9 2.0 -0.5 1.5
Hoàng Kiều Hải DH14KE Bỏ môn                      
Nguyễn Thị Thủy Tiên DH16QT Bỏ môn                      
Bùi Quang Trợ DH16QT Bỏ môn                      
 
     

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính?

Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên (Không học)

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công? Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên” ?.

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền

 

Số lần xem trang : 503
Nhập ngày : 23-09-2017
Điều chỉnh lần cuối : 27-11-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.4- PV335(24-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.3 - CT202(23-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.1 - TV302(21-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- PV323(20-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- PV335(20-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - HD301(18-09-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007