CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 547
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.3 - CT202

 Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Quản trị CCU - thứ 7.3 - CT202          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đ.thi Đ.tkết
1 15120002 Lê Bình An DH15KT 3.5 2 5.5
2 16122053 Vũ Thị Kim Dung DH16TM 3.7 5.3 9.0
3 15120027 Nguyễn Nhựt Duy DH15KT 1.0 0.5 1.5
4 15122036 Hồ Như Bảo Duyên DH15TM 3.7 3.3 7.0
5 14122226 Phạm Thành Đại DH14TM 3.6 4 7.6
6 15122020 Võ Kim Đạo DH15TM 3.7 5 8.7
7 15122021 Đặng Văn Đạt DH15TM 3.6 5 8.6
8 15122025 Phạm Quốc Đạt DH15TM 3.9 4.5 8.4
9 16155016 Bùi Thị Thu Hằng DH16KN 3.6 5 8.6
10 15155017 Phạm Hoàng Phương Hằng DH15KN 3.9 4.1 8.0
11 15122045 Trương Thị Phượng Hằng DH15QT 3.5 5 8.5
12 15122049 Bùi Thị Thu Hiền DH15TM 4.0 3 7.0
13 15122056 Bùi Quang Hiếu DH15QT 1.3 1 2.3
14 14155014 Nguyễn Quốc Hiếu DH15KN 2.9 4.5 7.4
15 15122095 Đỗ Văn Lâm DH15QT 2.9 3.5 6.4
16 15122099 Nguyễn Thị Len DH15TM 3.5 5 8.5
17 16122153 Đào Lê Hoài Linh DH16TM     0.0
18 15120087 Nguyễn Thị Hồng Loan DH15KT 3.5 5.5 9.0
19 15122114 Nguyễn Thị Kim Mến DH15TM 2.7 3.5 6.2
20 15122127 Lê Thị Kim Ngân DH15TM 3.2 2 5.2
21 15122128 Nguyễn Hoàng Ngân DH15TM 3.6 2 5.6
22 15122131 Phạm Thị Thanh Ngọc DH15TM 3.8 5.2 9.0
23 15122144 Nguyễn Thị Bình Nhi DH15TM 3.3 4.7 8.0
24 15122154 Hồ Thị Tuyết Nhung DH15TM 3.2 5.5 8.7
25 15120122 Dương Thị Ngọc Nữ DH15KT 3.8 3 6.8
26 15122161 Nguyễn Thị Phụng DH15TM 3.5 5 8.5
27 15122170 Trần Thị Hà Phương DH15TM 3.6 3 6.6
28 15122177 Phan Thị Ngọc Quyên DH15TM 3.6 2 5.6
29 13120361 Lê Hoàn Sinh DH13KT     0.0
30 15122185 Tạ Ngọc Sơn DH15TM 3.6 3.5 7.1
31 15122192 Trần Lê Công Thành DH15TM 3.9 4.5 8.4
32 15122187 Trương Thị Kim Thấm DH15QT 3.5 5 8.5
33 15122208 Trần Thị Lệ Thuy DH15TM 3.9   3.9
34 16155072 Nguyễn Thị Thanh Thuý DH16KN 3.6 3 6.6
35 15122205 Vũ Đỗ Anh Thư DH15TM 3.6 3.5 7.1
36 15122217 Đặng Thị Thủy Tiên DH15TM 3.5 4.5 8.0
37 16155077 Võ Thị Thủy Tiên DH16KN 3.6 5.5 9.1
38 14122139 Đặng Trần Tín DH14QT 3.2 3 6.2
39 15122225 Nguyễn Lê Chí Toàn DH15TM 2.8 4 6.8
40 15122233 Bùi Hoàng Quỳnh Trang DH15TM 3.2 5 8.2
41 15122226 Lê Thị Vương Trâm DH15TM 3.6 4 7.6
42 15122229 Tạ Thị Bích Trâm DH15TM 3.2 2.5 5.7
43 15122232 Nguyễn Đổ Thiên Trân DH15TM 3.5 2.5 6.0
44 15122238 Bùi Quốc Trí DH15TM 3.6 3 6.6
45 15122246 Trần Việt Trinh DH15QT 3.5 3.5 7.0
46 15122249 Nguyễn Thị Nhật Trúc DH15TM 3.9 5.1 9.0
47 16155086 Lê Thị Ngọc DH16KN 3.6 3.5 7.1
48 15122257 Nguyễn Trương Anh Tuấn DH15TM 3.2 4 7.2
49 15122258 Hà Công Tuyến DH15TM 3.6 4.5 8.1
50 15122263 Lê Huỳnh Minh Uyên DH15TM 3.5 4.5 8.0
51 15122265 Trần Nguyễn Hạ Uyên DH15QT 3.5 5 8.5
52 15122271 Trần Thị Nhật Vi DH15TM 3.7 5 8.7
53 15122275 Bùi Tuấn DH15TM 3.6 5 8.6
54 15122280 Nguyễn Thị Hải Yến DH15TM 3.6 4.5 8.1
55 15120222 Phạm Thị Như Yến DH15KT 3.5 2 5.5
  11120020 Nguyễn Phúc  Định  dh11kt 2.7 4.5 7.2
 
     

Số lần xem trang : 777
Nhập ngày : 23-09-2017
Điều chỉnh lần cuối : 11-02-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.4- PV335(24-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- PV335(23-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.1 - TV302(21-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- PV323(20-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- PV335(20-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - HD301(18-09-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007