CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 696
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- HD301

 Điểm tổng kết

 

     
 
    Kinh tế vĩ mô 2 - t5.2-hd301          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 15120011 Trần Lê Vân Anh DH15KT 3.7 3.5 7.2
2 16120012 Nguyễn Ngọc Ánh DH16KT 3.7 2 5.7
3 15121007 Huỳnh Thị Kim Chung DH15PT 3.5 3.5 7.0
4 16120030 Võ Hùng Cường DH16KT 1.0 0 1.0
5 16120032 Nguyễn Công Danh DH16KT 3.4 2 5.4
6 15120016 Nguyễn Kỳ Diễm DH15KT 3.7 3 6.7
7 16120056 Nguyễn Thị Danh Duyên DH16KM 0.7 3 3.7
8 16120059 Phạm Thị Mỹ Duyên DH16KM 3.7 4.5 8.2
9 16120033 Lê Thị Hồng Đào DH16KT 3.9 5.5 9.4
10 16120035 Vi Thị Bích Đào DH16KT 3.7 5 8.7
11 16120042 Võ Thị Hồng Điệp DH16KM 2.7 2.5 5.2
12 15120018 Hồ Thị Châu Đoan DH15KT 3.9 3.1 7.0
13 16120043 Đỗ Danh Đức DH16KM 3.4 2 5.4
14 16120046 Nguyễn Hữu Đức DH16KT 3.2 2 5.2
15 16120073 Nguyễn Thị Kiều Hạnh DH16KM 3.4 2 5.4
16 16120069 Phan Mỹ Hân DH16KM 3.7 5.5 9.2
17 15121019 Nguyễn Văn Phương Hiếu DH15PT 3.5 5 8.5
18 15120053 Phạm Thị Thanh Hiếu DH15KT 3.7 5 8.7
19 14121059 Nguyễn Thị Hoa DH14PT   0 0.0
20 15121024 Nghiêm Duy Hoàng DH15PT 3.5 4.5 8.0
21 16120103 Lưu Quang Huy DH16KT 3.0 5 8.0
22 16120104 Nguyễn Thị Thanh Huy DH16KM 3.7 4.5 8.2
23 15120064 Hồ Thị Xuân Hương DH15KT 2.4 3 5.4
24 15120065 Lê Thanh Hương DH15KT 4.0 5 9.0
25 16120115 Nguyễn Văn Khoa DH16KT 1.0 1 2.0
26 15120086 Nguyễn Phương Linh DH15KT 2.9 5.5 8.4
27 16120152 Sầm Như Mỹ DH16KT 3.4 3 6.4
28 16120154 Nguyễn Hồng Na DH16KT 3.0 3 6.0
29 11120010 Nguyễn Văn Nam DH11KT 2.1 3 5.1
30 16120166 Trần Thị Hồng Ngân DH16KM 0.5 0 0.5
31 16120169 Nguyễn Hoàng Minh Nhật DH16KM 1.8 4 5.8
32 15120109 Lê Đoàn Bảo Nhi DH15KT 3.8 2.5 6.3
33 15120112 Nguyễn Thị Thúy Nhi DH15KT 3.8 5 8.8
34 16120191 Nguyễn Nhật Phi DH16KM 2.3 5.5 7.8
35 15120130 Phạm Nguyễn Trung Phúc DH15KT 3.7 5.5 9.2
36 16121040 Đặng Thị Hữu Phước DH16PT 3.7 5 8.7
37 15121044 Ngô Thị Cát Phượng DH15PT     0.0
38 16120213 Phạm Thị Phương Quỳnh DH16KM 0.5 1.5 2.0
39 15120150 Nguyễn Thanh Sơn DH15KM 2.2 2 4.2
40 16120218 Phan Ngọc Sơn DH16KM 2.3 2.5 4.8
41 16120244 Nguyễn Thế Thịnh DH16KM 2.5 4.5 7.0
42 16120282 Hồ Thị Mỹ Trang DH16KM 2.8 5.2 8.0
43 15120198 Võ Thị Mai Trinh DH15KM 3.5 3 6.5
44 14121025 Huỳnh Thanh Tuấn DH14PT 3.5 2.5 6.0
45 16120305 Trương Thị Lâm Tùng DH16KM 3.4 5.6 9.0
46 16120322 Nguyễn Thị Thùy Vân DH16KM 3.9 5.6 9.5
47 16120324 Bùi Thị Thúy Vi DH16KM 3.7 4.5 8.2
48 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT 3.0 2.5 5.5
49 16120336 Phan Thị Hải Yến DH16KM 3.7 5 8.7
 
     

Số lần xem trang : 508
Nhập ngày : 03-05-2018
Điều chỉnh lần cuối : 04-07-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.4- RD200(10-05-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204(10-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.3- RD200(03-05-2018)

  Kiến tập thống kê định lượng KN&KT16(10-01-2018)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT15(10-01-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007