CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 540
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.4- RD200

 Điểm quá trình

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - 3.4 -rd200                            
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghichú Đd Đ1 t.chính L.phát Tc.công Tc.DN B.cáo Đ2 Đ(+,-) Đ.qtrình
16120026 Nguyễn Thị Cúc DH16KM 1   v4(xp) 1 8 8 10 0 9 2.1   3.1
16120103 Lưu Quang Huy DH16KT 1     1 8 8 10 6 9 2.5   3.5
16120140 Đậu Thị Loan DH16KM 1     1 8 8 10 6 9 2.5   3.5
16120178 Phạm Thị Hồng Nhung DH16KM 1     1 8 8 10 6 9 2.5   3.5
16120199 Phạm Văn Phụng DH16KT 1 nt   1 8 8 10 6 9 2.5 0.2 3.7
16120224 Ngô Thị Tâm DH16KM 1     1 8 8 10 6 9 2.5   3.5
16120315 Phạm Nguyễn Phương Uyên DH16KT 1     1 8 8 10 6 9 2.5   3.5
16123037 Trần Thị Hoàng Diễm DH16KE 2     1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7   3.7
16123040 Võ Thị Thanh Dung DH16KE 2     1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7   3.7
15120018 Hồ Thị Châu Đoan DH15KT 2     1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7   3.7
16123085 Phạm Thị Huệ DH16KE 2     1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7   3.7
16122188 Đặng Thị Diễm My DH16TM 2 nt   1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7 0.2 3.9
16120200 Lê Thị Thu Phương DH16KM 2     1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7   3.7
16120201 Nguyễn Trần Lam Phương DH16KM 2     1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7   3.7
16123226 Nguyễn Thị Thu Trang DH16KE 2     1 8 9 9.5 8.5 9.5 2.7   3.7
16155016 Bùi Thị Thu Hằng DH16KN 3     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
16155044 Phạm Thị Diệu My DH16KN 3 nt   1 8 8 9 8.5 9.5 2.6 0.2 3.8
16155077 Võ Thị Thủy Tiên DH16KN 3     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
16155086 Lê Thị Ngọc DH16KN 3     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
16155091 Lường Thị Tuyết DH16KN 3     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
16155094 Trần Thị Thanh Vân DH16KN 3 bs   1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
16155100 Thái Ngọc Yến DH16KN 3     1 8 8 9 8.5 9.5 2.6   3.6
16155008 Võ Thị Mỹ Diệu DH16KN 4     1 9 8.5 9.5 7 9 2.6   3.6
16155009 Nguyễn Thị Hồng Đoan DH16KN 4     1 9 8.5 9.5 7 9 2.6   3.6
16155010 Trần Nguyên Đông DH16KN 4   v1 0.5 0 8.5 9.5 7 9 2.0   2.5
16155024 Lư Thu Hương DH16KN 4     1 9 8.5 9.5 7 9 2.6   3.6
16155042 Huỳnh Phương Long DH16KN 4 nt v0(xp) 1 9 8.5 9.5 7 9 2.6 0.2 3.8
16155046 Phạm Thị Kim Ngân DH16KN 4   v0(xp) 1 9 8.5 9.5 7 9 2.6   3.6
16155049 Huỳnh Trọng Nhân DH16KN 4     1 9 8.5 9.5 7 9 2.6   3.6
16155062 Huỳnh Thị Kim Sang DH16KN 4     1 9 8.5 9.5 7 9 2.6   3.6
16123041 Nguyễn Tiến Dũng DH16KE 5     1 8 9 10 6 9.5 2.6   3.6
16155031 Hồ Hoàng Ngọc Khánh DH16KN 5     1 8 9 10 6 9.5 2.6   3.6
16155032 Nguyễn Anh Khoa DH16KN 5     1 8 9 10 6 9.5 2.6   3.6
16155055 Phạm Thuý Nhung DH16KN 5     1 8 9 10 6 9.5 2.6   3.6
16155101 Nguyễn Minh Quân DH16KN 5     1 8 9 10 6 9.5 2.6   3.6
16155061 Nguyễn Văn Quyền DH16KN 5     1 8 9 10 6 9.5 2.6   3.6
16155072 Nguyễn Thị Thanh Thuý DH16KN 5 nt   1 8 9 10 6 9.5 2.6 0.2 3.8
16155075 Lê Cẩm Tiên DH16KN 5     1 8 9 10 6 9.5 2.6   3.6
16122073 Phùng Thị Ngọc DH16QT 6     1 8 8 8.5 6.5 9.5 2.4   3.4
16122159 Nguyễn Thị Diệu Linh DH16QT 6     1 8 8 8.5 6.5 9.5 2.4   3.4
16122169 Vũ Hoàng Bảo Long DH16QT 6     1 8 8 8.5 6.5 9.5 2.4   3.4
16122296 Bùi Thị Ngọc Thoa DH16QT 6 nt   1 8 8 8.5 6.5 9.5 2.4   3.4
16122322 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH16TM 6 bs   1 8 8 8.5 6.5 9.5 2.4 0.2 3.6
16122368 Trần Thị Thanh Tuyền DH16TM 6 bs v1 0.5 0 8 8.5 6.5 9.5 2.0   2.5
16122369 Võ Thị Bích Tuyền DH16QT 6     1 8 8 8.5 6.5 9.5 2.4   3.4
16120016 Lâm Xuân Cảnh DH16KM 7     1 8 9 9.5 7.5 10 2.6   3.6
16120085 Nguyễn Thị Ngọc Hiền DH16KM 7 nt   1 8 9 9.5 7.5 10 2.6 0.2 3.8
16120097 Trương Quang Hùng DH16KM 7     1 8 9 9.5 7.5 10 2.6   3.6
16120109 Đinh Thị Mỹ Huyền DH16KM 7     1 8 9 9.5 7.5 10 2.6   3.6
16122119 Đỗ Thị Quỳnh Hương DH16TC 7     1 8 9 9.5 7.5 10 2.6   3.6
16120223 Trần Hữu Tài DH16KM 7     1 8 9 9.5 7.5 10 2.6   3.6
16120303 Nguyễn Hoàng Tùng DH16KM 7     1 8 9 9.5 7.5 10 2.6   3.6
16120027 Phạm Thị Kim Cúc DH16KT 8     1 8 8.5 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120111 Lương Thị Mỹ Huyền DH16KT 8     1 8 8.5 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120122 Võ Thị Lắm DH16KT 8 nt   1 8 8.5 8.5 8 8.5 2.5 0.2 3.7
16120283 Lê Thị Thùy Trang DH16KT 8     1 8 8.5 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120285 Lưu Thị Trang DH16KT 8     1 8 8.5 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120314 Nguyễn Trần Thu Uyên DH16KM 8     1 8 8.5 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120325 Trần Huỳnh Lam Vi DH16KM 8     1 8 8.5 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120013 Phạm Thị Ngọc Ánh DH16KT 9     1 8.5 8 8.5 6 8.5 2.4   3.4
16120023 Nguyễn Thị Bích Chi DH16KT 9     1 8.5 8 8.5 6 8.5 2.4   3.4
16120047 Trần Tuấn Đức DH16KT 9     1 8.5 8 8.5 6 8.5 2.4   3.4
16120115 Nguyễn Văn Khoa DH16KT 9 bss   0 0 8 8.5 6 8.5 1.9   1.9
16120204 Nguyễn Thanh Quy DH16KT 9     1 8.5 8 8.5 6 8.5 2.4   3.4
16120280 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH16KT 9     1 8.5 8 8.5 6 8.5 2.4   3.4
16122375 Nguyễn Thị Tú Uyên DH16QT 9 bss   0 0 8 8.5 6 8.5 1.9   1.9
16120067 Nguyễn Thụy Bảo Hân DH16KT 10     1 8 8 9.5 8.5 9 2.6   3.6
16120189 Võ Thị Hồng Phấn DH16KT 10     1 8 8 9.5 8.5 9 2.6   3.6
16120237 Phạm Diệp Phước Thảo DH16KT 10     1 8 8 9.5 8.5 9 2.6   3.6
16155071 Nguyễn Thị Thanh Thu DH16KN 10   v2 0.5 8 0 9.5 8.5 9 2.1   2.6
16120281 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH16KT 10     1 8 8 9.5 8.5 9 2.6   3.6
16120082 Nguyễn Thị Hậu DH16KT 11 bs   1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120090 Trần Thị Kim Hoa DH16KM 11 bs   1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120102 Nguyễn Thị Thu Hường DH16KT 11 bs   1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120120 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim DH16KM 11 bs v2,v4 0 8 0 8.5 0 8.5 1.5   1.5
16120125 Trần Thị Mỹ Lệ DH16KT 11 bs   1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120155 Nguyễn Thị Ly Na DH16KM 11 bs   1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120276 Lê Thị Trâm DH16KM 11 bs v4 0.5 8 8 8.5 0 8.5 2.0   2.5
16122246 Huỳnh Thị Tố Như DH16TC Bỏ môn                      
16120296 Trần Thị Ngọc Trinh DH16KT Bỏ môn                      
 
 

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính.

Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên (Không học)

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công? Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên” ?

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền

 

Số lần xem trang : 243
Nhập ngày : 10-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204(10-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.3- RD200(03-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- HD301(03-05-2018)

  Kiến tập thống kê định lượng KN&KT16(10-01-2018)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT15(10-01-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007