CHÀO MỪNG QÚY VỊ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA BÙI ĐẠI NGHĨA

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 346
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  DIEM HOC KY 2 NAM HOC 2018-2019( CAP NHAT NGAY 2/6/2019)


 

THONG BAO DIEM 10% VA 30% HOC KY 2 NAM HOC 2018-2019

data/DIEM HK XS-C2 18-19 UPLOAD.doc

 

 

 

 

 

 

THONG BAO DIEM TONG KET  HOC KY 1 NAM HOC 2018-2019(DU KIEN) , CAP NHAT 20/1/2019 .LUU Y VOI CAC BAN, DAY LA DIEM DU KIEN, CAC BAN PHAI THEO DOI DIEM CHINH THUC CONG BO O PHONG DAO TAO.

LU Y THEM :

MOT SO BAN CO GUI MAIL THAC MAC DIEM, TOI TRA LOI CHUNG NHU SAU:BAI THI VA BANG DIEM TOI DA NOP LEN TRUONG NEN BAN NAO MUON PHUC KHAO THI LAM DON NOP O PHONG PV114, SE CO BAN PHUC KHAO CHAM LAI NHE!CUNG CAN NHAN MANH LA CAC CAU TRAC NGHIEM DA CHAM CHINH XAC, CON TU LUAN THI NHUNG LAN CHAM PHUC KHAO TRUOC TOI THAY  NHIEU BAN LAM BAI NGHI MINH DUNG NHUNG THUC CHAT LA SAI,DO DO CAC BAN CAN NHAC KHI PHUC KHAO, NEU KHONG SE TON LE PHI PHUC KHAO NHE!DE THUAN TIEN TOI CUNG CAP CHO CAC BAN CAC DAP AN DE CAC BAN TIEN THEO DOI NHE!

DAP AN XSTK

data/dainghia/XSTK MADE1.doc        data/dainghia/XSTK MADE2.doc      data/dainghia/XSTK MADE3.doc      data/dainghia/XSTK MADE4.doc

DAP AN C2 C1 data/dainghia/Đáp ÁN toan c2 ma de 1.doc      data/dainghia/Đáp ÁN toan c2 ma de 2.doc         data/dainghia/Đáp ÁN toan c1 ma de 1 (1).doc

MON XAC SUAT THONG KE

data/dainghia/DIEM TONG KET XSTK.doc

MON TOAN C1-C2

data/dainghia/DIEM C1 C2.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data/dainghia/DIEM HK3 xstk toan c2 17-18 UPLOAD(7).doc


 

 

 

 

 

 

 

data/dainghia/DIEM giua ky KY 2 2017-2018.doc

Số lần xem trang : 5381
Nhập ngày : 14-06-2018
Điều chỉnh lần cuối : 03-06-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  (05-09-2013)

  DIEM TONG KET HKII NAM 2012-2013 MON TOAN B2,A2, XSTK (CAP NHAT 6/7/13)(06-06-2013)

  ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM 2012-2013 (CẬP NHẬT MỚI THỨ 3/2/1/2013)(30-12-2012)

  ĐỀ THI THAM KHẢO(26-12-2011)

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM XSTK.+TOAN C2 +TOÁN B1 (17/11/2011)(31-03-2011)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO XÁC SUẤT THỐNG KÊ(20-12-2010)

  ĐIỂM THI CUỐI KỲ MÔN XSTK(01-12-2009)

  Cac de thi tuyen sinh sau dai hoc mon xstk(16-07-2009)

  Cac de thi tuyen sinh sau dai hoc mon xstk(16-07-2009)

  ĐIỂM MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ(ĐIỂM CHÍNH THỨC).(12-05-2009)

Trang kế tiếp ... 1

**** Họ tên:Bùi Đại Nghĩa Đc: Email: dainghia2008@hcmuaf.edu.vn ****

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007