CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 977
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6- PV323

 Điểm tổng kết

     
 
    Tài chính tiền tệ - thứ 6.1(pv323)            
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Đ.qtrình Thi  Đ.tổng kết
1 16120008 Lâm Gia Nhật Anh DH16KT 4 3.4 5.6 9.0
2 16120010 Đào Thị Ngọc Ánh DH16KM 5 3.4 5 8.4
3 16155006 Đồng Thị Kim Chi DH16KN 3 3.5 4.5 8.0
4 15155014 Trương Mỹ Duyên DH15KN 3 1.2 3 4.2
5 15120024 Nguyễn Thị Thùy Dương DH15KM Bỏ môn     0.0
6 16120033 Lê Thị Hồng Đào DH16KT 4 3.4 5.6 9.0
7 13120187 Hoàng Quốc Đoàn DH13KM Bỏ môn     0.0
8 15120020 Đặng Hảo Đức DH15KT Bỏ môn     0.0
9 16120046 Nguyễn Hữu Đức DH16KT 1 3.3 3.5 6.8
10 16120077 Lưu Anh Hào DH16KT 4 3.2 4.5 7.7
11 15122049 Bùi Thị Thu Hiền DH15TM 3 3.5 2 5.5
12 16120083 Chu Thị Hiền DH16KT 2 3.2 5 8.2
13 15120045 Hồ Thị Diệu Hiền DH15KM 6 1.4 3 4.4
14 16120088 Đoàn Thị Kim Hoa DH16KT c 3.2 4.5 7.7
15 16120104 Nguyễn Thị Thanh Huy DH16KM 4 3.4 5 8.4
16 16120116 Huỳnh Quốc Khôi DH16KT c 3.2 4.5 7.7
17 16120118 Lê Anh Kiệt DH16KT 7 2.5 4 6.5
18 16120130 Lê Diệu Linh DH16KM 6 3.2 4.5 7.7
19 16120151 Bùi Thị Mỹ DH16KT 1 3.3 3.5 6.8
20 16120153 Trần Hồ Mỵ DH16KT 1 3.3 4.5 7.8
21 16120163 Huỳnh Thị Thảo Ngân DH16KT 2 3.2 4 7.2
22 16120206 Lê Thị Ngọc Quyên DH16KM 5 3.4 3 6.4
23 16120246 Đặng Đình Thọ DH16KT 7 2.8 2 4.8
24 16120267 Nguyễn Thị Tin DH16KT 1 3.3 5.5 8.8
25 16120271 Phạm Trọng Tính DH16KT c 3.2 5 8.2
26 16122335 Hoàng Thị Huyền Trang DH16TC 5 3.4 3 6.4
27 16123014 Nguyễn Thị Điền Trang DH16KEGL 5 3.4 5 8.4
28 15155074 Huỳnh Thanh Trí DH15KN 3 3.5 4 7.5
29 16120294 Lê Thị Trinh Trinh DH16KT 2 3.2 3.5 6.7
30 14120062 Hoàng Quốc Trọng DH14KT 6 1.9 2.5 4.4
31 16120300 Nguyễn Thị DH16KT 2 2.6 5 7.6
32 14155131 Ngô Xuân Tùng DH14KN 6 3.2 2 5.2
33 16155088 Nguyễn Thị Tươi DH16KN 3 3.5 5.5 9.0
34 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT 3 2.9 2.5 5.4
35 16120333 Trần Thiên Thúy Vy DH16KT 6 3.2 2.5 5.7
36 16120334 Võ Quốc Vỹ DH16KT 7 2.8 2.5 5.3
 
     


 

Số lần xem trang : 254
Nhập ngày : 17-08-2018
Điều chỉnh lần cuối : 29-08-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4 - PV335(22-08-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV323(22-08-2018)

  Kinh tế sản xuất - thứ 2-PV325(22-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- CT102(17-08-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007