TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 27
Toàn hệ thống 1142
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2017-2018 - Nhóm 01 - Tổ 01&02

 Do quy định Khoa không cho phép GV công bố điểm, nên tôi đã không công bố.

Nhưng các bạn lại nhắn tin quá nhiều. Bây giờ tôi tạm thời công bố dữ liệu file trên máy (không phải bản scan). Do đó các bạn chỉ có thể phản hồi trên fb của tôi, không thể phúc khảo ở Khoa và Trường được.

Quý thầy cô có ghé qua web vui lòng thông cảm bỏ qua J

Điểm bài tập trên lớp tôi đã công vào các cột, đến khi không thêm được nữa.

 

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU Thứ 4 Tiết 123      
Nhóm 01   Lớp TINCHI7          
Phòng  RD504                
              KT THI  
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp TL +/_ 30% 70% KQ
1 15137005 Nguyễn Đức Bửu DH15NL     1.9 2.1 4.0
2 13115160 Trầm Thanh Cầm DH13GN CT     0.0 0.0
3 14153068 Nguyễn Hoàng Anh Chiến DH14CD     3 5.3 8.3
4 13138030 Trần Huy  Chương DH13TD     1.2 2.8 4.0
5 13118089 Bùi Thanh Cường DH13CC CT     V V
6 16154011 Huỳnh Hữu Cường DH16OT 10 0.3 3 6.7 10.0
7 13118092 Phạm Hùng Cường DH13CC     1 V V
8 13137029 Lê A Dàng DH13NL     2.2 6.3 8.5
9 15115019 Lê Chánh Đạt DH15CB     2.2 6.3 8.5
10 15154012 Vũ Công Đạt DH15GB     2.4 0.0 2.4
11 16137014 Đào Đồn Điền DH16NL     1 0.7 1.7
12 14115178 Ngô Ngọc Đức DH14GN     1.5 2.8 4.3
13 14115022 Phan Hiếu Đức DH14CB     3 1.0 4.0
14 16115036 Huỳnh Ngọc Hải DH16GN     2.1 3.5 5.6
15 13137052 Huỳnh Tấn Hạnh DH13NL       4.0 4.0
16 14115181 Nguyễn Minh Hào DH14GN     2.8 4.2 7.0
17 16115044 Nguyễn Thị Kim Hào DH16GN 8 0.3 3 6.7 10.0
18 14115032 Nguyễn Minh Hiền DH14GN     1 0.7 1.7
19 14115033 Bùi Minh Hiển DH14GN     1 0.7 1.7
20 14153015 Đặng Đình Hiệp DH14CD     2.5 3.5 6.0
21 16115052 Huỳnh Minh Hiếu DH16CB     2.7 2.1 4.8
22 15115053 Phạm Thị Lệ Hoa DH15CB     2.6 1.4 4.0
23 16115058 Nguyễn Thị Thu Hoài DH16GN     2.2 2.8 5.0
24 13115214 Hồ Xuân Hoàng DH13CB CT   2.6 1.4 4.0
25 14118029 Đào Văn Huy DH14CC     1.2 V V
26 13154025 Nguyễn Đoan Khang DH13OT     2.5 3.5 6.0
27 15154026 Thái Văn Khánh DH15OT 9 1 1.2 4.9 7.1
28 13137080 Lê Thành Khối DH13NL     1 4.2 5.2
29 15118055 Lê Thanh Long DH15CK 10 1 3 5.0 9.0
30 15118060 Phạm Văn Mải DH15CK     3 4.0 7.0
31 16115101 Nguyễn Hữu Mảnh DH16CB 10 1 3 4.0 8.0
32 14115342 Bùi Thế Mỹ DH14CB     2.7 1.4 4.1
33 13153152 Đặng Hoàng Nam DH13CD       V V
34 14115343 Nguyễn Thanh Nam DH14GN       V V
35 14115077 Nguyễn Văn Nam DH14GN     1 0.0 1.0
36 15115099 Nguyễn Kiều Kim Ngân DH15GB     2.4 2.1 4.5
37 16115111 Nguyễn Thị Kim Ngân DH16GN     3 3.5 6.5
38 16115112 Nguyễn Hữu Nghĩa DH16CB     2.8 3.2 6.0
39 16115121 Phạm Thanh Nhị DH16GB     3 5.6 8.6
40 16115124 Trần Đạo Như DH16CB     3 6.0 9.0
41 16115130 Nguyễn Thị Kiều Oanh DH16GN 10 1 2.1 6.3 9.4
42 14115352 Nguyễn Tấn Phát DH14GB     1.2 0.7 1.9
43 14118216 Nguyễn Nhật Phi DH14CK 8;10 1 2 6.0 9.0
44 14118048 Bùi Hoàng Phong DH14CC     1.5 2.5 4.0
45 13137105 Nguyễn Thanh Phong DH13NL     2.5 2.5 5.0
                   
TỔ 02                  
1 15137041 Trần Duy Phong DH15NL     3 3.5 6.5
2 13115326 Diệp Quang Phú  DH3GB     1.2 6.3 7.5
3 13137109 Bùi Văn Phúc DH13NL     3 5.3 8.3
4 13138157 Nguyễn Hồng Phúc DH13TD     1 4.2 5.2
5 13137111 Nguyễn Quốc Phúc DH13NL 10 1 1.5 2.5 5.0
6 13154045 Tăng Hồng Phúc DH13OT     3 6.7 9.7
7 13153181 Nguyễn Hoàng Phương DH13CD     1.5 5.3 6.8
8 13154161 Thượng Minh Quang DH13OT     3 6.3 9.3
9 13153186 Trần Minh Quang DH13CD       V V
10 15154042 Nguyễn Thanh Sang DH15OT     3 1.4 4.4
11 16118131 Trần Bảo Sang DH16NL     1 2.5 3.5
12 14118061 Lê Tiến Tài DH14CC     2.2 2.8 5.0
13 16115149 Nguyễn Anh Tài DH16CB     2.4 2.8 5.2
14 13153206 Nguyễn Hà Tân DH13CD     1.5 5.3 6.8
15 15153060 Nguyễn Hữu Thạch DH15CD CT     0.0 0.0
16 15114150 Lê Quỳnh Thao DH15GN     1.5 1.1 2.6
17 13115377 Nguyễn Ngọc Thảo DH13CB     1 V V
18 13153023 Tăng Thành Thảo DH13CD     1 V V
19 13137131 Lê Hoàng Thắng DH13NL CT     V V
20 13153219 Tôn Thất Thiện DH13CD CT     V V
21 14115451 Ngô Xuân Thịnh DH14CB     3 0.7 3.7
22 13138211 Tống Trần Thông DH13TD CT   1 0.0 1.0
23 13115116 Nguyễn Hoàng  Thương DH13GB     3 1.1 4.1
24 15115164 Trần Tấn Tiên DH15CB     2.1 0.7 2.8
25 15153067 Trương Văn Tịnh DH15CD     1.2 0.0 1.2
26 16115178 Tạ Thị Ngọc Trà DH16GB     3 7.0 10.0
27 16115180 Dương Thị Thùy Trang DH16GN 10 0.9 2.1 7.0 10.0
28 13154062 Huỳnh Quang Trạng DH13OT     3 2.5 5.5
29 16115186 Nguyễn Thị Việt Trinh DH16GN     1.5 6.3 7.8
30 14137085 Đinh Thành Trọng DH14NL       4.0 4.0
31 15153070 Lê Bá Trọng DH15CD     1.2 V V
32 15115184 Nguyễn Long Minh Trung DH15CB 10 1 1.5 3.2 5.7
33 13153245 Nguyễn Tiến Trung DH13CD     1.2 2.8 4.0
34 13137154 Nguyễn Văn Trường DH13NL       2.8 2.8
35 16115194 Phan Nhật Trường DH16CB 10 1 3 4.2 8.2
36 13153255 Lê Ngọc Triệu Tuấn DH13CD     1 5.6 6.6
37 15154067 Nguyễn Văn Tuấn DH15OT     1.3 6.7 8.0
38 14115148 Võ Thành Tuấn DH14GB     3 7.0 10.0
39 13138021 Trần Thanh Vĩnh DH13TD     1 4.0 5.0
40 16115211 Nguyễn Thị Thúy Vy DH16CB     3 4.6 7.6

Số lần xem trang : 2457
Nhập ngày : 19-08-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 05(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 03(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm TINCHI(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007