CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 376
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106

Điểm tổng kết

 

 

     
 
  Chuỗi cung ứng-4.1-RD106      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120002 Nguyễn Ngọc Thuỳ An DH16KT 3.1 4.5 7.6
2 16122011 Trần Hoàng Anh DH16QT 4.0 5 9.0
3 16122013 Nguyễn Hà Ngọc Ánh DH16QT   0 0.0
4 16122019 Nguyễn Thị Bình DH16QT 3.6 5.5 9.1
5 16122400 Trượng Thị Mỹ Chi DH16QT 3.4 2.6 6.0
6 16120025 Võ Thị Chung DH16KT 3.1 3.5 6.6
7 16120027 Phạm Thị Kim Cúc DH16KT 3.8 3.5 7.3
8 16122039 Trần Kiều Diễm DH16QT 3.7 5.3 9.0
9 16122049 Nguyễn Thị Hoàng Dung DH16QT 3.7 5.3 9.0
10 16122056 Lương Thanh Duy DH16QT 3.3 3 6.3
11 15120027 Nguyễn Nhựt Duy DH15KT 3.2 3.8 7.0
12 16122067 Trần Thị Giang DH16QT 3.2 3 6.2
13 16155014 Trần Thị Thu DH16KN 3.4 3.6 7.0
14 15120035 Nguyễn Quốc Hải DH15KT 3.6 5 8.6
15 16120077 Lưu Anh Hào DH16KT 3.0 4 7.0
16 16120067 Nguyễn Thụy Bảo Hân DH16KT 3.4 3.6 7.0
17 16122101 Nguyễn Thị Hiền DH16QT 3.6 5.4 9.0
18 17122048 Huỳnh Nguyễn Phước Hoài DH17QT 3.4   3.4
19 15120061 Ngô Quốc Hùng DH15KT 3.6 5 8.6
20 16122127 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH16QT 3.7 5.5 9.2
21 16122134 Nguyễn Bích Khả DH16QT 3.5 3.5 7.0
22 16122135 Ngô Bảo Khang DH16QT 3.7 3 6.7
23 16122138 Nguyễn Ngọc Khương DH16QT 1.6 0 1.6
24 16122140 Văn Tấn Kiệt DH16QT 3.9 3.5 7.4
25 16122141 Huỳnh Thị Thanh Kiều DH16QT 3.3 4 7.3
26 16122142 Lê Thị Thúy Kiều DH16QT 3.3 5 8.3
27 16122145 Trần Thị Lan DH16QT 3.7 4.5 8.2
28 16122147 Hoàng Thị Lanh DH16QT 1.5   1.5
29 16122148 Nguyễn An Lành DH16QT 3.3 4.7 8.0
30 17120077 Hà Thị Mỹ Linh DH17KT 3.1 2.5 5.6
31 17122079 Huỳnh Phạm Ngọc Yến Linh DH17QT 3.7 4.3 8.0
32 16122159 Nguyễn Thị Diệu Linh DH16QT 3.6 3.5 7.1
33 16122168 Võ Thị Hồng Loan DH16TM 3.4 4 7.4
34 16122170 Lê Văn Luân DH16QT 3.5 4.5 8.0
35 15122113 Nguyễn Minh Mẫn DH15QT 3.6 3 6.6
36 16122186 Nguyễn Vũ Minh DH16TM 2.7 5 7.7
37 15122117 Từ Thị Ái Muộn DH15QT 3.6 5.5 9.1
38 16122197 Vũ Hải Nam DH16QT 3.0   3.0
39 16120158 Lại Thị Nga DH16KT 4.0 4 8.0
40 16122200 Nguyễn Thị Nga DH16QT 3.7 4.5 8.2
41 16122213 Phạm Hữu Nghỉa DH16QT 3.5 4.5 8.0
42 15120098 Nguyễn Trọng Nghĩa DH15KT 3.6 3.5 7.1
43 17122098 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH17QT 3.7 5 8.7
44 16122214 Nguyễn Thị Ánh Ngọc DH16QT 3.6 5 8.6
45 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc DH16KT 3.7 4.5 8.2
46 16522032 Nguyễn Hồng Nhung DH16QT     0.0
47 15122156 Phùng Hồng Nhung DH15QT 3.6 3 6.6
48 15122150 Nguyễn Thị Ngọc Như DH15QT 3.6 5 8.6
49 16120188 Nguyễn Thị Ngọc Oanh DH16KT 3.8 3.5 7.3
50 16122406 Nguyễn Đức Phú DH16QT 3.3 3.5 6.8
51 17122917 Nguyễn Hồng Phúc DH17QT 2.1 4.5 6.6
52 16122270 Trần Thị Mỹ Phượng DH16QT 3.6 5.5 9.1
53 16122272 Trương Mỹ Quyên DH16QT 3.7 5 8.7
54 16155061 Nguyễn Văn Quyền DH16KN 3.4 3 6.4
55 16122274 Phan Thái Sang DH16QT 3.2 2.5 5.7
56 17122143 Phan Nhật Thành DH17QT 3.3 3.5 6.8
57 15122187 Trương Thị Kim Thấm DH15QT 0.5 1.5 2.0
58 15120169 Đào Văn Thỏa DH15KT 3.6 5.4 9.0
59 16120259 Tạ Thị Như Thùy DH16KT 3.6 3 6.6
60 16122319 Nguyễn Thị Thủy DH16QT 3.0 2.5 5.5
61 14122398 Đỗ Đăng Thương DH14QT 0.8   0.8
62 16122308 Nguyễn Thị Thương Thương DH16QT 4.0 3 7.0
63 16120283 Lê Thị Thùy Trang DH16KT 3.8 3.2 7.0
64 15122237 Nguyễn Thị Tuyết Trang DH15QT 3.6 4 7.6
65 15122231 Dương Ngọc Trân DH15QT 3.6 3 6.6
66 16122347 Nguyễn Thị Lệ Trinh DH16QT 3.7 4.5 8.2
67 16122349 Phan Thị Tuyết Trinh DH16QT 3.5 5.5 9.0
68 16122350 Tiêu Thị Mỹ Trinh DH16QT 3.7 4.5 8.2
69 14155131 Ngô Xuân Tùng DH14KN 1.4 0 1.4
70 16122367 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH16QT 3.6 4.5 8.1
71 16122370 Huỳnh Thị Ánh Tuyết DH16TM 3.5 5.5 9.0
72 16122372 Nguyễn Thị Thanh Tuyết DH16QT 3.7 5.3 9.0
73 15122264 Lê Thu Uyên DH15TM 1.7 4 5.7
74 16122387 Mai Thị Thuỳ Vy DH16QT 3.2 5 8.2
75 16120333 Trần Thiên Thúy Vy DH16KT 2.2 0.5 2.7
76 16120334 Võ Quốc Vỹ DH16KT 3.6 4.5 8.1
77 16122390 Lê Thị Xoan DH16QT 3.2 5 8.2
78 16122397 Nguyễn Thị Kim Yến DH16QT 3.7 4 7.7
  16122106 Nguyễn La Duy  Hiếu Chuyen5-4 3.2   3.2
    Dđinh thị  Sang   3.6 5 8.6
    Lê thị Vân  Anh   3.6 3.5 7.1
  16155094 Trần thiị Thanh  Vân chuyen7-4 3.4 4.6 8.0
    Trần thị Thuỷ  Tiên   2.5 2 4.5
    Nguyễn Minh  Quân   2.0 2 4.0
    Huỳnh Ngọc Mỹ  Duyên   2.5 2.5 5.0
  16122216 Nguyễn thị Mỹ Ngọc Chuyen5-4 3.5   3.5
    Nguyễn Gia  Tùng   1.8 3.5 5.3
  1620039 Phan Thị HỒng  Diễm   2.3 4 6.3
  13122340 Lê Kim  Nguyên   1.5 3.5 5.0
    Ngô Việt  Phương     0 0.0
 
     

Số lần xem trang : 472
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 29-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC(30-11-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007