CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 922
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102

 Danh sách nhóm

 

     
 
  Tài chính tiền tệ - thứ 5.4-CT102    
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú
13 17123020 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng DH17KE 1 nt
14 17123026 Hồ Thị Thu Hiền DH17KE 1  
26 17123044 Trần Thị Ái Liên DH17KE 1  
38 17123056 Trương Trà My DH17KE 1  
44 17123067 Nguyễn Thị Thanh Nguyên DH17KE 1  
61 17122125 Phạm Trương Trúc Phương DH17QT 1  
81 17123099 Trần Thị Phương Thúy DH17KE 1  
87 17123109 Hà Kiều Trang DH17KE 1  
5 17123010 Bùi Thị Dung DH17KE 2  
16 17123032 Trần Nguyễn Ánh Hồng DH17KE 2  
22 17123041 Lê Thị Lài DH17KE 2 nt
70 17123090 Cao Thị Thanh Thảo DH17KE 2  
71 17123091 Lê Thị Thảo DH17KE 2  
83 17123103 Nguyễn Anh Thy DH17KE 2  
91 17123112 Phùng Thị Hiền Trang DH17KE 2  
100 17123123 Võ Thị Thanh Tuyền DH17KE 2  
12 17122036 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH17TM 3  
28 17122078 Hồ Thị Mỹ Linh DH17TM 3  
43 17122099 Trần VũMỹ Ngọc DH17TM 3  
45 17122103 Hứa Thị Hồng Nhi DH17TM 3  
57 17122116 Lê Thị Oanh DH17TM 3  
59 17122123 Đỗ Thu Phương DH17TM 3  
95 17122182 Mai Thị Kim Trí DH17TM 3  
104 17122203 Nguyễn Thị Thu Uyên DH17TM 3  
10 17123021 Nguyễn Hồng Hạnh DH17KE 4  
11 17123024 Võ Thị Hồng Hạnh DH17KE 4  
18 17123033 Lê Thị Bách Hộp DH17KE 4  
65 17123085 Thạch Thị Saly DH17KE 4  
76 17123096 Nguyễn Anh Tấn Thịnh DH17KE 4 nt
84 17123104 Lê Thị Mỹ Tiên DH17KE 4  
85 17123105 Võ Thị Thùy Tiên DH17KE 4  
109 17123136 Đoàn Hồng Tiều Yến DH17KE 4  
4 15116015 Nguyễn Văn Mạnh Cường DH15KS 5 nt
58 15116120 Lê Quang Phước DH15KS 5  
78 16120248 Phạm Thị Lệ Thu DH16KT 5  
79 16120259 Tạ Thị Như Thùy DH16KT 5  
86 15116173 Trần Văn Toán DH15KS 5  
89 15116179 Lương Thị Phương Trang DH15KS 5  
99 16120307 Đoàn Thị Kim Tuyền DH16KT 5  
101 15116197 Trần Ngọc DH15KS 5  
25 17123043 Nguyễn Thị Thùy Liên DH17KE 6  
30 17123047 Lê Hồng Gia Linh DH17KE 6  
36 17123150 Thông Nữ Trà Mi DH17KE 6  
40 17123058 Ngô Thị Nga DH17KE 6  
46 17123070 Nguyễn Thị Nhi DH17KE 6  
51 17123079 Trần Thị Nhung DH17KE 6 nt
62 17123082 Lê Thị Kim Phượng DH17KE 6  
102 17123126 Đinh Thị Diệu Uyên DH17KE 6  
3 17123005 Huỳnh Lê Sơn Ca DH17KE 7  
15 17122041 Phan Thị Ngọc Hiển DH17QT 7  
24 17122074 Phạm Thị Lan DH17QT 7  
32 17123050 Văn Trương Thảo Linh DH17KE 7  
33 17122083 Bùi Thị Kim Loan DH17QT 7  
48 17123071 Trần Thị Uyển Nhi DH17KE 7  
66 17123086 Phạm Thị Thu Sang DH17KE 7  
98 17122187 Đỗ Văn Trình DH17QT 7 nt
29 17122079 Huỳnh Phạm Ngọc Yến Linh DH17QT 8  
37 16120150 Trần Thị Trà My DH16KT 8 nt
56 17122112 Võ Thị Ngọc Như DH17QT 8  
72 17122148 Nguyễn Thị Thảo DH17QT 8  
75 15116142 Nguyễn Thị Mỹ Thẳm DH15KS 8  
77 15116155 Nguyễn Huỳnh Yến Thu DH15KS 8  
90 16120287 Nguyễn Thị Thu Trang DH16KT 8  
110 17122218 Nguyễn Thị Kim Yến DH17TC 8  
2 17123004 Lê Văn Quốc Bảo DH17KE 9  
31 17123048 Ngô Văn Linh DH17KE 9  
34 17123053 Lê Thị Trúc Mai DH17KE 9  
41 17123061 Ngô Thanh Ngân DH17KE 9  
50 17123077 Nguyễn Thị Kim Nhung DH17KE 9  
63 17123084 Huỳnh Ngọc Hương Quỳnh DH17KE 9  
67 17123088 Nguyễn Thị Diễm Sương DH17KE 9  
6 17123011 Nguyễn Thị Thùy Dung DH17KE 10  
20 17123039 Phan Thị Thanh Huyền DH17KE 10  
73 17123092 Nguyễn Thị Thảo DH17KE 10 nt
92 17123113 Trần Thị Trang DH17KE 10  
96 17123119 Trần Thị Trinh DH17KE 10  
106 17123130 Phạm Thị Minh Việt DH17KE 10  
107 17123133 Nguyễn Thị Ái Vy DH17KE 10  
108 17123135 Nguyễn Thị Kim Xuyến DH17KE 10  
9 17122032 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DH17QT 11  
17 17122051 Trương Thị Hồng DH17QT 11  
23 17122070 Nguyễn Thị Ngọc Lam DH17QT 11  
27 17122077 Phan Thị Liễu DH17QT 11  
42 17122095 Võ Kim Ngoan DH17TM 11  
69 17122143 Phan Nhật Thành DH17QT 11  
97 17122186 Trần Thị Kiều Trinh DH17TC 11  
  15155009 Trần Thanh Phương  Diễm   11  
35 17122087 Võ Thị Ngọc Mai DH17TC 12  
47 17122105 Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH17QT 12  
53 17122107 Dương Thị Huỳnh Như DH17QT 12  
54 17122108 Lê Nguyễn Dư Như DH17TC 12  
74 17122152 Võ Hoàng Nhật Thảo DH17QT 12 nt
93 17122169 Đỗ Lê Ngọc Trâm DH17QT