CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 435
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304

Điểm tổng kết

 

 

  Tài chính tiền tệ - thứ 6.3-RD304      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.quátrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120002 Nguyễn Ngọc Thuỳ An DH16KT 3.5 4.5 8.0
2 16155002 Nguyễn Ngọc Bảo DH16KN     0.0
3 17123006 Nguyễn Thị Hoa Cảnh DH17KE 3.6 4 7.6
4 16120025 Võ Thị Chung DH16KT 3.6 4.5 8.1
5 16120028 Lê Duy Cường DH16KM 2.7 4 6.7
6 16120079 Nguyễn Thị Hảo DH16KM 3.5 4.5 8.0
7 16120087 Hồ Thị Ái Hiếu DH16KM 3.5 5 8.5
8 16122114 Trần Thị Cẩm Hồng DH16TM 3.5 5 8.5
9 17123040 Nguyễn Thị Châu Khoa DH17KE 1.0 1.5 2.5
10 16120141 Nguyễn Thị Kim Loan DH16KT 3.0 5.5 8.5
11 16120142 Trương Thị Hồng Loan DH16KM 3.5 5 8.5
12 16122213 Phạm Hữu Nghỉa DH16QT 3.6 5.4 9.0
13 17123065 Đỗ Bích Ngọc DH17KE 3.5 4 7.5
14 16120169 Nguyễn Hoàng Minh Nhật DH16KM 3.4 5 8.4
15 16120177 Phan Thị Như DH16KT 3.3 5 8.3
16 16120191 Nguyễn Nhật Phi DH16KM 3.4 5 8.4
17 16120193 Nguyễn Thị Phóng DH16KT 3.0 2 5.0
18 16155060 Đỗ Minh Phương DH16KN 3.5 5.5 9.0
19 16120218 Phan Ngọc Sơn DH16KM 3.4 5 8.4
20 16120222 Trần Duyên Hữu Tài DH16KT 3.6 5 8.6
21 15116151 Trần Thị Thư Thảo DH15KS 3.5 4 7.5
22 16120244 Nguyễn Thế Thịnh DH16KM 2.6 4 6.6
23 15116162 Bùi Thị Bích Thủy DH15KS 3.7 5 8.7
24 15116166 Nguyễn Thị Thu Thủy DH15KS 2.5 4 6.5
25 17123098 Nguyễn Thị Hoài Thương DH17KE 3.5 5.5 9.0
26 16120282 Hồ Thị Mỹ Trang DH16KM 3.4 4.6 8.0
27 16120297 Lê Tiến Trình DH16KT 3.6 5 8.6
28 16122368 Trần Thị Thanh Tuyền DH16TM 3.5 3 6.5
29 16120310 Trương Thị Thanh Tuyền DH16KT 3.6 5 8.6
30 16120330 Nguyễn Tấn DH16KM 3.4 4 7.4
31 16123257 Lý Huỳnh Phi Yến DH16KE 2.9 4.1 7.0
32 16120336 Phan Thị Hải Yến DH16KM 3.4 4.6 8.0
  15122074 Lê Vũ quốc  Huy   1.1   0.0
 
     

Số lần xem trang : 664
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối : 13-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC(30-11-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007