CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 731
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404

 

     
 
  Kinh tế vĩ mô 1- 7.3-RD404      
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú
11 17120033 Nguyễn Thị Kim Giang DH17KM 1  
13 17120042 Nguyễn Minh Hảo DH17KM 1  
23 17120058 Nguyễn Thị Hương DH17KM 1  
33 16120165 Thị Ngân DH16KM 1  
57 15122194 Huỳnh Thị Thu Thảo DH15QT 1  
68 15122243 Hà Thị Mỹ Trinh DH15TC 1 Nt
4 17120015 Dương Linh Chi DH17KT 2  
7 17120032 Võ Thị Mỹ Duyên DH17KT 2  
14 17120044 Hồ Thị Hiền DH17KT 2  
21 17120066 Phạm Mỹ Huỳnh DH17KT 2 Nt
64 17120183 Vi Văn Toàn DH17KT 2  
67 17120187 Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT 2  
3 17120014 Nguyễn Thị Huệ Châu DH17KM 3  
5 17120024 Nguyễn Thị Diệu DH17KM 3  
15 17120047 Phạm Thị Hiền DH17KM 3  
22 17120057 MẠch Thị Hương DH17KM 3  
52 16123170 Bùi Thị Như Quỳnh DH16KE 3  
56 17120162 Huỳnh Thị Mỹ Thảo DH17KM 3 Nt
71 17120205 Nguyễn Trần Thảo Uyên DH17KM 3  
2 14123001 Nguyễn Thị Lan Anh DH14KE 4  
17 17124051 Nguyễn Tuấn Hiệp DH17QL 4  
27 15124156 Huỳnh Thanh Lộc DH15DC 4 Nt
30 16123128 Lê Thị Quỳnh Mai DH16KE 4  
32 15124174 Nguyễn Hoài Nam DH15QD 4  
51 16120210 Vũ Thị Quyên DH16KM 4  
55 15124265 Lê Tấn Thành DH15QLA 4  
1 17120003 Nguyễn Thị Ngọc Anh DH17KT 5  
12 16120075 Trần Thị Mỹ Hạnh DH16KT 5  
31 17120094 Phạm Lê My DH17KT 5  
34 17120102 Bùi Khánh Ngọc DH17KT 5  
53 17120143 Phạm Tấn Quỳnh DH17KT 5  
54 17120148 Võ Hoài Sương DH17KT 5 Nt
65 17120185 Lê Thị Bích Trâm DH17KT 5  
70 17120201 Hà Lâm Cát Tường DH17KT 5  
38 15121039 Nguyễn Lê Nguyên DH15PT 6  
40 15122144 Nguyễn Thị Bình Nhi DH15TM 6  
43 16122246 Huỳnh Thị Tố Như DH16TC 6  
46 17116117 Trần Thị Kiều Oanh DH17KS 6  
59 15122210 Nguyễn Thị Kim Thủy DH15TM 6  
61 16155078 Đào Văn Anh Tiến DH16KN 6  
18 17155019 Diệp Thanh Hoa DH17KN 7 Nt
24 17155025 Nguyễn Thị Kim Liên DH17KN 7  
36 17120104 Trần Bảo Ngọc DH17KT 7  
50 17155050 Trương Thị Quế DH17KN 7  
74 17155072 Trần Thị Vy DH17KN 7  
75 17155077 Trần Phi Yến DH17KN 7  
6 15124058 Lương Minh Duyên DH15TB 8  
35 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc DH16KT 8  
45 16124246 Cao Đức Ninh DH16QL 8  
63 16120271 Phạm Trọng Tính DH16KT 8  
72 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT 8  
73 16124204 Lê Phước DH16QL 8  
  18124098 Ly thị Thanh  Nguyên   8  
8 17124025 Võ Bình Dương DH17QL 9  
9 14122019 Dương Hải Đang DH14TC 9 Nt
26 17155031 Phạm Bảo Long DH17KN 9  
29 16124088 Nguyễn Thành Luân DH16QL 9  
41 17155039 Trần Ngọc Huỳnh Nhi DH17KN 9  
42 17123071 Trần Thị Uyển Nhi DH17KE 9  
62 17155062 Huỳnh Minh Tiến DH17KN 9  
66 17155063 Lê Trần Bảo Trân DH17KN 9  
10 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT    
16 16122103 Hồ Thanh Hiệp DH16QT    
19 15124096 Nguyễn Đình Hoàng DH15QLB    
20 15121020 Trần Huỳnh Sỹ Hồ DH17PT    
25 16120130 Lê Diệu Linh DH16KM    
28 16116100 Nguyễn Thành Luân DH16KS    
37 17121012 Nguyễn Đình Nguyên DH17PT    
39 15124189 Nguyễn Thị Mỹ Nhàn DH15QD    
44 14123061 Ngô Đình Quỳnh Như DH14KE    
47 15124214 Lê Hoàng Phi DH15QLB    
48 15120127 Lê Văn Phong DH15KM    
49 14124234 Nguyễn Huy Phúc DH14QLB    
58 15123096 Nguyễn Huỳnh Thanh Thùy DH15KE    
60 16155076 Trần Thị Thủy Tiên DH16KN    
69 17155068 Nguyễn Minh Tuấn DH17KN    
 
     

Số lần xem trang : 138
Nhập ngày : 15-09-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007