CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 428
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC

 Điểm tổng kết

 

     
 
Mssv  Họ và tên Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
17122231 Lâm Anh Đức   1.0 1.0
17122200 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 1.6 4.0 5.6
17122205 Nguyễn Thị Khánh Vân 3.6 5.5 9.1
17122243 Đinh Thị Hương Giang 3.6 4.0 7.6
17522035 Trần Bửu Thiên 0.0   0.0
17122227 Lê Nhật Thương Thương 3.0 3.0 6.0
17122237 Nguyễn Minh Nhật 2.1 2.0 4.1
17122221 Đinh Quốc Tuấn 3.6 5.5 9.1
17122217 Dương Hồng Yến 3.6 4.5 8.1
17122239 Nguyễn Thị Trúc Linh 3.6 5.0 8.6
17122225 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3.6 4.0 7.6
17122230 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 1.6 3.0 4.6
17122228 Lương Quốc Huy 3.6 5.0 8.6
17120113 Nguyễn Yến Nhi 3.6 3.5 7.1
17122229 Nguyễn Thị Kim Thoa 3.6 5.5 9.1
 
     

Số lần xem trang : 512
Nhập ngày : 30-11-2018
Điều chỉnh lần cuối : 17-01-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007