CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 561
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- DH17QTC

 Điểm quá trình

 

     
 
Mssv  Họ và tên Nhóm ĐD Đ1 T.chính L.phát TC.công TC.Dnghiệp Báo cáo Đ2 Đ.qtrình
17122231 Lâm Anh Đức 1 v3,v4,v7,v8,v9
-->Cấm thi
0 9 8 0 0   1.0  
17122200 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 1 v3,v8,v9 0 9 8 0 9 0 1.6 1.6
17122205 Nguyễn Thị Khánh Vân 1   1 9 8 8.5 9 9 2.6 3.6
17122243 Đinh Thị Hương Giang 2   1 8.5 9 8 9 8.5 2.6 3.6
17522035 Trần Bửu Thiên Bỏ môn   0.0
17122227 Lê Nhật Thương Thương 2 v4 1 8.5 9 8 0 8.5 2.0 3.0
17122237 Nguyễn Minh Nhật 3 v1,v9 0 0 9.5 8 9 8.5 2.1 2.1
17122221 Đinh Quốc Tuấn 3   1 8.5 9.5 8 9 8.5 2.6 3.6
17122217 Dương Hồng Yến 3   1 8.5 9.5 8 9 8.5 2.6 3.6
17122239 Nguyễn Thị Trúc Linh 4   1 8 9.5 8 9 9 2.6 3.6
17122225 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4   1 8 9.5 8 9 9 2.6 3.6
17122230 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 4 v3,v4,v7,v8-->
 làm bài tiểu luận
0 8 9.5 0 0 9 1.6 1.6
17122228 Lương Quốc Huy 5   1 9 8.5 8 9 9 2.6 3.6
17120113 Nguyễn Yến Nhi 5 v7 1 9 8.5 8 9 9 2.6 3.6
17122229 Nguyễn Thị Kim Thoa 5   1 9 8.5 8 9 9 2.6 3.6
 
 

 

 

 

 

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? (Chú ý phân tích các chức năng này)

Câu 2: Học chương tài chính doanh nghiệp (học tới các báo cáo tài chính của doanh nghiệp)

Câu 3: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính.

Câu 4: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền (Chú ý bài tập này: hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì?)

Câu 5 : Một câu hỏi mở trong quá trình thầy giảng bài trên lớp?

 

Số lần xem trang : 62
Nhập ngày : 30-11-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 7.3- RD404(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 6.1- HD305(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- CT102(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.2 - PV400B(15-09-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.1 - RD106(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.3- RD304(15-09-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.2- TV102(15-09-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007