Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 465
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Kinh tế vĩ mô 2 - thứ 2.3 - RD403          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120008 Lâm Gia Nhật Anh DH16KT 2.7 5.5 8.2
2 17120014 Nguyễn Thị Huệ Châu DH17KM 3.0 2 5.0
3 16120030 Võ Hùng Cường DH16KT 3.7 5.3 9.0
4 17120021 Dương Phương Di DH17KM 3.7 4 7.7
5 17120022 Trần Thị Diễm DH17KM 3.8 5.5 9.3
6 15121010 Phạm Thị Hồng Diệu DH15PT 3.6 5.5 9.1
7 16120056 Nguyễn Thị Danh Duyên DH16KM 3.0 2 5.0
8 17120033 Nguyễn Thị Kim Giang DH17KM 3.7 5.5 9.2
9 16120075 Trần Thị Mỹ Hạnh DH16KT 3.5 3.5 7.0
10 17120042 Nguyễn Minh Hảo DH17KM 4.0 5.5 9.5
11 16130365 Phạm Thị Mỹ Hảo DH16KT 2.9 5.5 8.4
12 17120039 Thời Thị Mỹ Hằng DH17KM 3.4 5 8.4
13 16120070 Trần Thị Ngọc Hân DH16KT 3.5 5.5 9.0
14 11120070 Đặng Ngọc Hiệp DH11KT 0.0    
15 17120054 Trần Thị Hoanh DH17KM 3.8 5.2 9.0
16 17120052 Lê Minh Hồ DH17KM 3.7 5 8.7
17 15121027 Lê Thị Phương Huệ DH15PT 3.8 4.5 8.3
18 15121028 Đặng Thị Ngọc Huyền DH15PT 2.8 4 6.8
19 17120057 Mạch Thị Hương DH17KM 3.8 5.5 9.3
20 17120058 Nguyễn Thị Hương DH17KM 3.7 5.5 9.2
21 17120068 Nguyễn Lê Kha DH17KM 3.8 5.5 9.3
22 17121006 Phạm Thị Yến Khoa DH17PT 3.5 2 5.5
23 16120150 Trần Thị Trà My DH16KT 3.3 4.5 7.8
24 17120096 Nguyễn Thị Kiều Na DH17KM 3.7 5 8.7
25 17120097 Nguyễn Duy Nam DH17KT 3.7 4 7.7
26 16120166 Trần Thị Hồng Ngân DH16KM 2.0 2 4.0
27 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc DH16KT 3.5 3.5 7.0
28 15121040 Mai Đức Nhân DH15PT 2.5 2 4.5
29 17120111 Đỗ Huyền Nhi DH17KM 3.4 3.6 7.0
30 14120073 Y Gim Niê DH14KT 0.0 0 0
31 15121047 Trương Thị Như Quỳnh DH15PT 2.8 4.5 7.3
32 16120218 Phan Ngọc Sơn DH16KM 3.1 4 7.1
33 15121048 Phạm Thị Tuyết Sương DH15PT 3.6 5.5 9.1
34 17120160 Võ Thị Thanh Thanh DH17KM 0.0    
35 17120162 Huỳnh Thị Mỹ Thảo DH17KM 3.9   3.9
36 17120163 Nguyễn Thanh Thảo DH17KM 3.7 5.5 9.2
37 17120155 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH17KM 3.4 5.6 9.0
38 15120182 Võ Thanh Tra DH15KT 2.8 4.5 7.3
39 17120188 Đặng Thị Thùy Trang DH17KM 3.7 5 8.7
40 17120192 Nguyễn Trần Thảo Trang DH17KM 3.4 5 8.4
41 16120287 Nguyễn Thị Thu Trang DH16KT 2.7 4.5 7.2
42 16120294 Lê Thị Trinh Trinh DH16KT 3.5 3 6.5
43 17120199 Trần Thanh Trúc DH17KM 3.7 3.5 7.2
44 16120300 Nguyễn Thị DH16KT 3.5 3.5 7.0
45 17120205 Nguyễn Trần Thảo Uyên DH17KM 3.7 5.3 9.0
 
     

Số lần xem trang : 552
Nhập ngày : 21-02-2019
Điều chỉnh lần cuối : 18-06-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- hk3(21-08-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3-hk3(21-08-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - học kỳ 3(20-08-2019)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT16 và KN16(08-07-2019)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.2- PV323(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500