CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 927
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.2- PV323

Điểm quá trình

     

Tài chính tiền tệ - thứ 3.2-PV323                          
Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú ĐD Đ1 T.chính TC.công TC.dn B.cáo Đ2 (+;-) Đ.qtrình
Thời Thị Mỹ Hằng DH17KM 1   v02(xp) 1 9 8 9 6 2.40   3.4
Nguyễn Thị Kiều Na DH17KM 1     1 9 8 9 6 2.40   3.4
Đỗ Huyền Nhi DH17KM 1   v02(xp) 1 9 8 9 6 2.40   3.4
Nguyễn Thị Hồng Thắm DH17KM 1   v1 0.5 9 8 9 6 2.40   2.9
Nguyễn Trần Thảo Trang DH17KM 1     1 9 8 9 6 2.40   3.4
Trần Thanh Trúc   1   v3(xp) 1 9 8 9 6 2.40   3.4
Nguyễn thị Hương   1 NT v0(xp) 1 9 8 9 6 2.40 0.2 3.6
Lâm Thị Khánh Ly DH17KT 2     1 8 8 8.5 8 2.44   3.4
Trần Thị Huỳnh Như DH17KT 2     1 8 8 8.5 8 2.44   3.4
Võ Thanh Phúc DH17KT 2 NT   1 8 8 8.5 8 2.44 0.2 3.6
Trần Minh Quang DH17KT 2   v3(xp) 1 8 8 0 8 1.80   2.8
Võ Thị Mỹ Quyên DH17KT 2     1 8 8 8.5 8 2.44   3.4
Lê Minh Tân DH17KT 2     1 8 8 8.5 8 2.44   3.4
Huỳnh Thị Như Thắm DH17KT 2     1 8 8 8.5 8 2.44   3.4
Trần Khoa Thi DH17KT 2   v3 0.5 8 8 0 8 1.80   2.3
Nguyễn Thị Hoàng DH17KT 3     1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.2 3.3
Lương Thị Mỹ Hạnh DH17KN 3     1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.2 3.3
Nguyễn Hồng Nhi DH17KN 3     1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.2 3.3
Nguyễn Huỳnh Yến Nhi DH17KN 3     1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.2 3.3
Nguyễn Ngọc Yến Phượng DH17KT 3 NT   1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.4 3.5
Nguyễn Thị Anh Thy DH17KN 3     1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.2 3.3
Nguyễn Thị Kim Tiên DH17KN 3     1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.2 3.3
Trần Thị Vy DH17KN 3     1 7.5 8 5 7.5 2.10 0.2 3.3
Trương Hải Đăng DH17KE 4   nt-v01(xp) 1 8 8.5 6 9 2.36 0.2 3.6
Đoàn Thị Phương Hoa DH17TC 4     1 8 8.5 6 9 2.36   3.4
Đặng Bích Ngọc DH17KT 4     1 8 8.5 6 9 2.36   3.4
Trần Bảo Ngọc DH17KT 4     1 8 8.5 6 9 2.36   3.4
Lê Ngọc Anh Thư DH17KT 4     1 8 8.5 6 9 2.36   3.4
Dương Thùy Trâm DH17QT 4     1 8 8.5 6 9 2.36   3.4
Dương Hải Yến DH17KT 4     1 8 8.5 6 9 2.36   3.4
Nguyễn trần Gia Bảo   4     1 8 8.5 6 9 2.36   3.4
Trương Mạnh Dũng DH17KN 5   v0,v3 0 8.5 9 0 10 2.06   2.1
Hồ Thị Cẩm Giang DH17KN 5   v0(xp) 1 8.5 9 6.5 10 2.55   3.6
Lê Thị DH17KN 5   v0(xp) 1 8.5 9 6.5 10 2.55   3.6
Diệp Thanh Hoa DH17KN 5 NT   1 8.5 9 6.5 10 2.55 0.2 3.8
Trần Ngọc Huỳnh Nhi DH17KN 5   v02(xp) 1 8.5 9 6.5 10 2.55   3.6
Trần Thị Yến Nhi DH17KN 5     1 8.5 9 6.5 10 2.55   3.6
Vũ Thị Hồng Nhung DH17KN 5     1 8.5 9 6.5 10 2.55   3.6
Lê Trần Bảo Trân DH17KN 5     1 8.5 9 6.5 10 2.55   3.6
Nguyễn Thị Anh DH17KT 6     1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.2 3.8
Nguyễn Thị Diệu DH17KT 6 NT   1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.4 4.0
Nguyễn Thị Diệu DH17KM 6     1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.2 3.8
Phạm Thị Hiền DH17KM 6     1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.2 3.8
Nguyễn Thị Huyền DH17KT 6     1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.2 3.8
Nguyễn Thị Nhật Phương DH17KT 6     1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.2 3.8
Nguyễn Thanh Tâm DH17KT 6     1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.2 3.8
Huỳnh Thị Mỹ Thảo DH17KM 6     1 8.5 9 8.5 9 2.63 0.2 3.8
Nguyễn Hồng DH17KN 7     1 7 8 6 9.5 2.29   3.3
Lê Thảo Hiên DH17KN 7     1 7 8 6 9.5 2.29   3.3
Nguyễn Thị Kim Liên DH17KN 7     1 7 8 6 9.5 2.29   3.3
Nguyễn Thị Cẩm Ly DH17KN 7     1 7 8 6 9.5 2.29   3.3
Trương Thị Quế DH17KN 7     1 7 8 6 9.5 2.29   3.3
Huỳnh Thành Tài DH17KN 7   v02(xp) 1 7 8 6 9.5 2.29   3.3
Nguyễn Thị Phương Thanh DH17KN 7 NT   1 7 8 6 9.5 2.29 0.2 3.5
Trần Phi Yến DH17KN 7     1 7 8 6 9.5 2.29   3.3
Trần Thị Ngọc Hân DH16KT 8 NT v02(xp) 1 9 8.5 9 8 2.59 0.2 3.8
Phan Thị Tố Như DH17KT 8     1 9 8.5 9 8 2.59   3.6
Trần Thị Phương DH17KN 8 bs   1 9 8.5 9 8 2.59   3.6
Phan thị  Mai   8   v02(xp) 1 9 8.5 9 8 2.59   3.6
Phạm Văn  Thành   8     1 9 8.5 9 8 2.59   3.6
Trần Yến  Nhi   8     1 9 8.5 9 8 2.59   3.6
Đào Quốc  Khánh   8     1 9 8.5 9 8 2.59   3.6
Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17KT 9     1 9.5 8 8 8 2.51 0.2 3.7
Võ Nguyễn Bảo Lộc DH17KT 9     1 9.5 8 8 8 2.51 0.2 3.7
Trần Huỳnh Thịnh DH17KT 9     1 9.5 8 8 8 2.51 0.2 3.7
Vi Văn Toàn DH17KT 9 NT   1 9.5 8 8 8 2.51 0.4 3.9
Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT 9     1 9.5 8 8 8 2.51 0.2 3.7
Huỳnh Thị Trinh DH17KT 9     1 9.5 8 8 8 2.51 0.2 3.7
Hà Lâm Cát Tường DH17KT 9     1 9.5 8 8 8 2.51 0.2 3.7
Nguyễn Thị Kim Vân DH17KT 9     1 9.5 8 8 8 2.51 0.2 3.7
Nguyễn Thị Cẩm Bình DH17KT 10     1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.2 3.9
Dương Thành Bổn DH17KT 10 NT   1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.4 4.1
Phạm Thị Mỹ Duyên DH17KT 10     1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.2 3.9
Bùi Thị Thúy Liễu DH17KT 10     1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.2 3.9
Nguyễn Thị Thùy Linh DH17KT 10     1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.2 3.9
Phạm Lê My DH17KT 10     1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.2 3.9
Nông Thị Thanh Nhàn DH17KT 10     1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.2 3.9
Trần Thị Nhi DH17KT 10     1 8.5 8.5 9 10 2.70 0.2 3.9
Chim Thị Kim Duyên DH17KN 11     1 7 8.5 5.5 5 1.95   3.0
Phạm Bảo Khang DH17KN 11     1 7 8.5 5.5 5 1.95   3.0
Phạm Bảo Long DH17KN 11   v0 0.5 7 8.5 5.5 5 1.95   2.5
Phạm Thị Hương Nguyệt DH17KN 11     1 7 8.5 5.5 5 1.95   3.0
Trần Thị Thủy Quyên DH17KN 11 NT   1 7 8.5 5.5 5 1.95 0.2 3.2
Huỳnh Minh Tiến DH17KN 11     1 7 8.5 5.5 5 1.95   3.0
Ngô Thị Thanh Trông DH17KN 11     1 7 8.5 5.5 5 1.95   3.0
Nguyễn Minh Tuấn DH17KN 11   v3 0.5 7 8.5 0 5 1.54   2.0
Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH17KT 12     1 8 9.5 9 9 2.66   3.7
Mạch Thị Hương DH17KM 12     1 8 9.5 9 9 2.66   3.7
Cao Thị Lan DH17KT 12     1 8 9.5 9 9 2.66   3.7
Phan Thị Mỹ Lệ DH17KT 12     1 8 9.5 9 9 2.66   3.7
Hồ Thị Kiều Quy DH17KT 12     1 8 9.5 9 9 2.66   3.7
Võ Hoài Sương DH17KT 12 NT   1 8 9.5 9 9 2.66 0.2 3.9
Võ thị thu    12   v02(xp) 1 8 9.5 9 9 2.66 -0.5 3.2
Nguyễn Minh    12   v01(xp),v3(xp) 0.5 8 9.5 0 9 1.99   2.5
 
     

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? (Chú ý phân tích các chức năng này)

Câu 2: Học chương tài chính doanh nghiệp (học tới các báo cáo tài chính của doanh nghiệp)

Câu 3: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính.

Câu 4: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 5 : Một câu hỏi mở trong quá trình thầy giảng bài trên lớp?

 

Số lần xem trang : 372
Nhập ngày : 21-02-2019
Điều chỉnh lần cuối : 01-05-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007