TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 25
Toàn hệ thống 1152
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 06 - Tổ 01 & 02

 

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU

 

Thứ

4

       

Nhóm 06

   

Lớp

DH17OT

100

     

Phòng  PV400A

             
         

+/-

0.3

0.7

KQ

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

TL

KT

THI

KQ

1

17118001

Đoàn Nhật

An

DH17CC

 

1.9

2.1

4.0

2

17154004

Nguyễn Ngọc Đoan

Anh

DH17OT

 

2.4

4.2

6.6

3

17154005

Nguyễn Hoài

Bảo

DH17OT

 

3

6.7

9.7

4

17118010

Trương Minh

Bảo

DH17CK

 

1.8

5.3

7.1

5

17118007

Bùi Đình

Bằng

DH17CK

 

1.5

4.2

5.7

6

17118013

Lai Hàm

Châu

DH17CC

 

3

2.8

5.8

7

17154006

Nguyễn Lê Quỳnh

Châu

DH17OT

 

3

5.3

8.3

8

17154007

Nguyễn Tấn

Chí

DH17OT

 

1.5

5.6

7.1

9

17118018

Lê Công

Danh

DH17CK

 

3

2.8

5.8

10

17115011

Nguyễn Tấn

Đạt

DH17GN

 

3

2.8

5.8

11

17154016

Nguyễn Khoa

ĐiỀn

DH17OT

 

1.5

1.8

3.3

12

17115017

Lê Quý

Đô

DH17GN

 

3

1.1

4.1

13

17154017

Nguyễn Thành

Đô

DH17OT

 

3

5.3

8.3

14

17154024

Phạm Văn

Giàu

DH17OT

 

1.5

3.9

5.4

15

17154025

Hồ Việt

Hải

DH17OT

 

2.1

6.3

8.4

16

15115039

Nguyễn Lê Ngọc

Hân

DH15CB

1

1.5

2.5

5.0

17

17118033

Lê Minh

Hiệp

DH17CC

 

1.5

6.0

7.5

18

17154027

Lê Hồng

Hiếu

DH17OT

 

3

7.0

10.0

19

17154028

Phạm Tử Hùng

Hiếu

DH17OT

 

2.1

1.4

3.5

20

17154029

Phan Thanh

Hiếu

DH17OT

 

2.7

4.9

7.6

21

17118036

Nguyễn Văn

Hiệu

DH17CK

 

1.5

6.3

7.8

22

17154030

Lê Quang

Hoan

DH17OT

 

3

5.6

8.6

23

17118038

Đỗ Thanh

Hoàng

DH17CK

 

1.5

0.7

2.2

24

17154033

Ngô Minh

Hoàng

DH17OT

 

3

7.0

10.0

25

17154034

Nguyễn Tấn

Hùng

DH17OT

1

2.5

6.0

9.5

26

17154035

Nguyễn Thanh

Hùng

DH17OT

 

1.5

0.7

2.2

27

17153032

Lê Nguyễn

Huy

DH17CD

1

2.7

6.0

9.7

28

17115046

Nguyễn Thanh

Hướng

DH17CB

 

3

v

v

29

17118046

Trần

Khải

DH17CK

 

2.5

3.5

6.0

30

17154038

Lê Tuấn

Khang

DH17OT

 

3

4.0

7.0

31

17154040

Phạm Văn

Khang

DH17OT

 

2.4

2.8

5.2

32

17154042

Nguyễn Quốc

Khánh

DH17OT

 

1.5

4.6

6.1

33

17154043

Nguyễn Văn

Khánh

DH17OT

 

3

5.6

8.6

34

17154044

Trần Anh

Khoa

DH17OT

 

3

6.8

9.8

35

17154046

Trần Duy

Khoa

DH17OT

 

2.4

4.2

6.6

36

17137036

Nguyễn Đăng

Khôi

DH17NL

 

2.2

1.8

4.0

37

17118052

Bùi Thanh

Lâm

DH17CK

 

1.5

0.7

2.2

38

17118055

Phan Công

Lĩnh

DH17CC

 

3

1.1

4.1

39

17154051

Chiêm Phước

Lộc

DH17OT

1

2.7

5.3

9.0

40

17154053

Phan Tấn

Lộc

DH17OT

 

3

4.2

7.2

41

17137043

Trương Đức

Lộc

DH17NL

 

1.5

4.2

5.7

42

17115067

Đoàn Thị Bạch

Mai

DH17GN

 

3

4.0

7.0

43

17154062

Hồ Tấn

Nhân

DH17OT

 

1.5

2.8

4.3

44

17118068

Huỳnh Lê

Nhân

DH17CC

 

1.5

6.3

7.8

45

17118069

Lê Văn

Nhân

DH17CC

 

1.5

6.0

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17154065

Nguyễn Thành

Nhân

DH17OT

 

2.4

5.6

8.0

2

17118070

TrầnTrọng

Nhân

DH17CC

 

2.1

4.2

6.3

3

17118071

Phạm Long

Nhật

DH17CC

 

3

4.0

7.0

4

17115075

Bùi Thị Yến

Nhi

DH17GB

 

3

6.3

9.3

5

17115076

Huỳnh Thị Kiều

Nhi

DH17GB

 

3

4.0

7.0

6

17154069

Lê Văn Tấn

Phát

DH17OT

 

2.7

3.5

6.2

7

17118077

Bùi Thanh

Phong

DH17CC

 

2.1

4.6

6.7

8

17118079

Đặng Nguyên Hoài

Phú

DH17CC

1

1.5

7.0

9.5

9

17118080

Diệp Thanh

Phúc

DH17CK

 

1.5

1.1

2.6

10

17118081

Ngô Hoàng

Phúc

DH17CC

 

3

6.7

9.7

11

17118082

Nguyễn Hoàng

Phúc

DH17CC

 

1.8

4.2

6.0

12

17154072

Trần Thanh

Phúc

DH17OT

 

3

1.4

4.4

13

17154074

Đỗ Trung

Quân

DH17OT

 

1.5

6.0

7.5

14

17115086

Lương Văn

Quân

DH17GN

 

2.4

3.2

5.6

15

17137055

Nguyễn Nhật

Quân

DH17NL

 

1.5

2.5

4.0

16

17137058

Ngô Thành

Quí

DH17NL

 

1.5

1.8

3.3

17

17118090

Trương Công

Sinh

DH17CK

 

1.5

2.8

4.3

18

17154079

Nguyễn Hồng

Sơn

DH17OT

1

2.7

6.3

10.0

19

17154080

Nguyễn Văn

Sơn

DH17OT

 

3

6.7

9.7

20

17154082

Võ Hoàng

Sơn

DH17OT

 

2.7

5.3

8.0

21

17154083

Châu Phước

Tài

DH17OT

 

3

2.8

5.8

22

17153060

Đoàn Hữu

Tài

DH17CD

1

2.8

4.2

8.0

23

17154085

Nguyễn Hữu

Tài

DH17OT

 

3

6.3

9.3

24

17118097

Lê Quốc

Tân

DH17CC

 

2.4

4.2

6.6

25

17154086

Lê Minh

Tấn

DH17OT

 

3

7.0

10.0

26

17118099

ĐỗĐại

Thạch

DH17CC

 

3

5.3

8.3

27

17137062

Lê Thị Cẩm

Thạch

DH17NL

 

1.5

3.2

4.7

28

17154088

Võ Văn

Thạch

DH17OT

 

3

2.5

5.5

29

17154092

Dương Hữu

Thành

DH17OT

 

2.7

4.6

7.3

30

17118101

Vũ Trung

Thành

DH17CK

 

1.5

6.3

7.8

31

17118103

Nguyễn Thừa

Thi

DH17CK

 

2.1

2.5

4.6

32

17118104

Hồ Văn Kỳ

Thiên

DH17CK

 

1.8

7.0

8.8

33

17154099

Nguyễn Văn

Thu

DH17OT

 

1.5

1.5

3.0

34

17118114

Bùi Minh

Thượng

DH17CC

 

2.5

2.5

5.0

35

17115111

Phạm Bích

Thy

DH17GN

 

2.8

3.2

6.0

36

17154103

Nguyễn Quang

Tiến

DH17OT

 

3

2.1

5.1

37

17154104

Nguyễn Võ Minh

Tiến

DH17OT

 

3

5.6

8.6

38

17118117

Hoàng Ngọc

Tín

DH17CK

 

3

6.3

9.3

39

17154106

Phạm Xuân

Tình

DH17OT

 

3

4.0

7.0

40

17154107

Nguyễn Văn

Toàn

DH17OT

 

1.5

5.0

6.5

41

17154108

Trần Văn

Trà

DH17OT

 

1.5

7.0

8.5

42

17137070

Hồ Thị Đài

Trang

DH17NL

 

1.5

4.6

6.1

43

17118121

Lê Hoàng

Triều

DH17CC

 

3

6.7

9.7

44

17137073

Nguyễn Hải

Triều

DH17NL

 

3

4.0

7.0

45

17154110

Lê Thị Thảo

Trinh

DH17OT

 

1.5

4.0

5.5

46

17118123

Huỳnh Hữu

Trọng

DH17CC

 

2.4

2.8

5.2

47

17118124

Trần Hữu

Trọng

DH17CC

 

2.7

2.5

5.2

48

17118126

Nguyễn Thành

Trung

DH17CC

 

3

2.1

5.1

49

17154112

Trần Nguyễn Xuân

Trường

DH17OT

0.7

3

4.9

8.6

50

17118133

Phùng Văn Quốc

Tuấn

DH17CC

 

2.1

0.7

2.8

51

17154118

Lê Văn

Tùng

DH17OT

 

3

6.7

9.7

52

17115136

Huỳnh Tùng

DH17GN

 

2.4

3.2

5.6

53

17154123

Lý Hoàng

DH17OT

 

1.8

5.3

7.1

54

17137077

Nguyễn Hoài

DH17NL

 

2.4

4.2

6.6

55

17118141

Nguyễn Trọng Anh

DH17CC

 

2.8

4.2

7.0

 

Số lần xem trang : 1429
Nhập ngày : 05-03-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 05(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 03(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm TINCHI(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007