TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 31
Toàn hệ thống 1141
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 02 - Tổ 01 & 02

  

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU

 

Thứ

4

       

Nhóm 02

   

Lớp

DH17CD

100

     

Phòng  RD303

             

Tổ 01

       

+/-

0.3

0.7

KQ

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

TL

KT

THI

KQ

1

15115002

Nguyễn Thị Thúy

An

DH15CB

 

3

7.0

10.0

2

17154002

Lê Bảo

Anh

DH17OT

 

3

6.0

9.0

3

17118005

Phan Văn Hùng

Anh

DH17CK

 

2.4

6.7

9.1

4

17118006

Nguyễn Thanh

DH17CK

 

3

1.8

4.8

5

17115005

Nguyễn Thị

Bình

DH17GN

 

1.5

2.8

4.3

6

17115007

Trần Thị Kim

Chung

DH17GN

 

3

7.0

10.0

7

17154009

Nguyễn Thành

Công

DH17OT

 

2.4

2.8

5.2

8

17115012

Châu Thị Ngọc

Diễm

DH17GN

 

3

6.0

9.0

9

14154048

Nguyễn Hoàng

Diễn

DH14OT

 

1.8

v

v

10

14153070

Mai Thạch

DH14CD

 

2.1

0.0

2.1

11

17153017

Nguyễn Hồng

Dung

DH17CD

1

3

5.6

9.6

12

17153021

Đặng Thế

Duy

DH17CD

1

3

3.2

7.2

13

17153022

Đào Phụng

Duy

DH17CD

 

2.7

2.5

5.2

14

17154022

Đinh Nguyễn Đình

Duy

DH17OT

 

3

3.5

6.5

15

17118027

Nguyễn Anh

Duy

DH17CC

 

1.8

3.5

5.3

16

17115024

Lê Thị Mỹ

Duyên

DH17GN

 

2.7

6.7

9.4

17

17153019

Nguyễn Hoàng

Dương

DH17CD

1

3

5.6

9.6

18

17118025

Nguyễn Mậu

Dương

DH17CC

 

2.4

4.6

7.0

19

17154011

Đặng Thành

Đạt

DH17OT

 

1.8

3.9

5.7

20

17154012

Nguyễn Quân

Đạt

DH17OT

 

3

3.2

6.2

21

14118137

Nguyễn Quốc

Đạt

DH14CC

 

1.9

5.6

7.5

22

17154013

Phạm Thành

Đạt

DH17OT

 

3

5.6

8.6

23

17153016

Nguyễn Trung

Đức

DH17CD

 

2.4

0.0

2.4

24

17118026

Lê Đình

Đường

DH17CK

 

1.8

2.8

4.6

25

17154023

Nguyễn Hoàng Trường

Giang

DH17OT

 

2.7

7.0

9.7

26

17118031

Trần Thanh

Giang

DH17CK

 

1.5

2.8

4.3

27

14114032

Nguyễn Mai Thái

DH14CB

 

2.4

v

v

28

17154026

Tiết Huỳnh Ngọc

Hải

DH17OT

 

1.8

3.9

5.7

29

17153025

Trần Sơn

Hải

DH17CD

 

3

4.2

7.2

30

17153026

Nguyễn Trường

Hận

DH17CD

 

2.4

3.9

6.3

31

17153027

Lê Trung

Hậu

DH17CD

 

3

2.1

5.1

32

14118025

Lê Quang

Hiển

DH14CK

 

2.4

1.8

4.2

33

14114362

Đoàn Trung

Hiếu

DH14CB

 

2.4

2.1

4.5

34

15115049

Nguyễn Đình

Hiếu

DH15CB

 

3

0.7

3.7

35

14118158

Vũ Văn

Hiếu

DH14CK

 

V

v

v

36

17115038

Vương Thị Thanh

Hoa

DH17GN

 

1.8

6.7

8.5

37

14118168

Nguyễn Thái

Học

DH14CK

 

1.5

4.6

6.1

38

16118056

Lê Long

Hồ

DH16CC

 

2.7

3.9

6.6

39

17154036

Hà Quang

Huy

DH17OT

0.7

3

6.3

10.0

40

17115050

Trần Thị Như

Huỳnh

DH17CB

 

2.7

2.8

5.5

41

15115066

Nguyễn Thị Thu

Hường

DH15GN

 

1.5

2.8

4.3

42

17118047

Nguyễn Hữu

Khang

DH17CK

 

1.8

0.4

2.2

43

17153034

Lê Văn

Khanh

DH17CD

 

3

2.8

5.8

44

17153035

Dương Quốc

Khánh

DH17CD

 

3

3.2

6.2

45

17154041

Nguyễn Duy

Khánh

DH17OT

 

3

1.4

4.4

Tổ 02

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17153038

Nguyễn Tiến

Khoa

DH17CD

 

3

6.0

9.0

2

17137037

Nguyễn Tuấn

Kiệt

DH17NL

 

1.5

2.1

3.6

3

16118076

Vũ Hoàng

Kim

DH16CK

 

1.8

5.6

7.4

4

17153041

Lương Chí

Lập

DH17CD

1

1.5

7.0

9.5

5

17115064

Nguyễn Thị Thu

Loan

DH17GB

 

3

2.1

5.1

6

17153043

Lâm Vũ

Long

DH17CD

 

3

4.2

7.2

7

17115066

Trần Thanh

Long

DH17CB

0.7

3

6.3

10.0

8

17137040

Hồ Quốc

Lộc

DH17NL

 

1.8

2.8

4.6

9

16115103

Phạm Văn

Mạnh

DH16CB

 

1.9

2.1

4.0

10

17118059

Nguyễn Hoàng Yến

Mi

DH17CK

 

1.5

2.8

4.3

 

14118198

Mai Văn

Minh

DH14CK

 

V

v

v

11

16118102

Phạm Nhựt

Minh

DH16CK

 

1.2

2.1

3.3

12

13153152

Đặng Hoàng

Nam

DH13CD

 

3

1.0

4.0

13

14115343

Nguyễn Thanh

Nam

DH14GN

 

2.4

0.0

2.4

14

17154057

Trần Văn Hoài

Nam

DH17OT

 

3

5.6

8.6

15

15153043

Nguyễn Văn Sơn

Nguyên

DH15CD

 

2.4

5.6

8.0

16

17154061

Phan Thị Hoài

Nhã

DH17OT

 

1.5

6.8

8.3

17

17153049

Hoàng Đình

Nhân

DH17CD

 

1.8

3.2

5.0

18

16115129

Phan Thị Hồng

Nhung

DH16CB

1

2.4

0.7

4.1

19

17115079

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

DH17GN

 

1.9

4.6

6.5

20

17153053

Đoàn Trần Minh

Nhựt

DH17CD

 

2.7

6.0

8.7

21

17115080

Dương Ngọc

Ni

DH17GB

 

3

2.1

5.1

22

17153054

Dương Trung

Ninh

DH17CD

 

3

0.7

3.7

23

15154038

Đặng Thanh

Phong

DH15OT

 

1.5

5.6

7.1

24

17118078

Nguyễn Lê

Phong

DH17CK

 

1.5

7.0

8.5

25

17154070

Nguyễn Thanh

Phong

DH17OT

 

3

6.3

9.3

26

17153055

Trương Hoàng

Phong

DH17CD

 

2.4

2.1

4.5

27

17154073

Đặng Hữu

Phước

DH17OT

 

1.5

7.0

8.5

28

17153059

Nguyễn Thanh

Sơn

DH17CD

 

1.8

6.3

8.1

29

17153064

Kiều Văn

Tấn

DH17CD

 

2.7

5.6

8.3

30

17115098

Trần Thị Thanh

Thanh

DH17GN

 

3

3.5

6.5

31

17118100

Đoàn Tấn

Thành

DH17CC

 

1.8

3.9

5.7

32

17154093

Ngần Văn

Thành

DH17OT

 

3

2.1

5.1

33

17115096

Nguyễn Thái Hoàng

Thân

DH17GN

 

1.5

4.0

5.5

34

15137056

Huỳnh Phúc

Thịnh

DH15NL

 

1.5

v

v

35

17154096

Nguyễn Tấn

Thọ

DH17OT

 

3

6.0

9.0

36

13153223

Trần Hửu

Thọ

DH13CD

 

V

v

v

37

17154098

Trần ĐìNh

Thông

DH17OT

 

1.5

6.3

7.8

38

17153068

Phan Anh

Thơ

DH17CD

1

3

5.6

9.6

39

15115163

Huỳnh Thiên Xuân

Thy

DH15GN

 

1.5

0.7

2.2

40

17153070

Nguyễn Trọng

Tiến

DH17CD

 

3

6.7

9.7

41

15115167

Trần Thiện

Tiến

DH15GN

 

1.5

0.0

1.5

42

17154105

Nguyễn Trung

Tín

DH17OT

 

1.8

6.3

8.1

43

16115185

Nguyễn Thị Lệ

Trinh

DH16CB

1

2.2

5.3

8.5

44

17153077

Phan Bảo

Trọng

DH17CD

 

1.8

6.3

8.1

45

14118086

Nguyễn Công

Truyền

DH14CK

 

1.5

3.5

5.0

46

14118292

Nguyễn Tấn

Truyền

DH14CK

 

1.5

3.2

4.7

47

17154113

Võ Thương

Trường

DH17OT

 

3

2.1

5.1

48

14118092

Nguyễn Hoàng Anh

DH14CC

 

1.5

0.7

2.2

49

15114192

Lê Anh

Tuấn

DH15CB

 

3

2.1

5.1

50

17154116

Nguyễn Anh

Tuấn

DH17OT

 

1.8

3.2

5.0

51

16118171

Đoàn Đình

Văn

DH16CC

 

2.2

2.8

5.0

52

17115134

Trần Thị Hồng

Vân

DH17GN

 

1.5

5.3

6.8

53

17154119

Nguyễn Minh

ViỄn

DH17OT

 

3

7.0

10.0

54

17153079

Võ Quốc

Việt

DH17CD

 

3

6.3

9.3

55

17118142

Võ Tấn

DH17CK

 

2.4

3.2

5.6

56

17153080

Hoàng Thanh

Vương

DH17CD

 

3

6.0

9.0

57

17153081

Dương Bảo

Ý

DH17CD

 

1.5

4.6

6.1

 

Số lần xem trang : 1523
Nhập ngày : 05-03-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 05(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 03(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm TINCHI(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007