TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 24
Toàn hệ thống 914
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 01

  

Môn

Nguyên lý máy

Lớp

         

Nhóm

1

 

Thứ

4

       

Tổ

   

Phòng

PV333

       

MMH

207111

             

 

 

 

 

 

+/-

30%

70%

 

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

COT 1

COT 2

COT 3

KQ

1

16115222

Dương Trọng

Anh

DH16CB

CT

0.0

V

V

2

18454001

Vi Đức

Anh

LT18OT

CT

2.0

0.0

0.0

3

18115925

Nguyễn Thành

DH18CB

CT

1.0

V

V

4

15118008

Lê Trung

Chiến

DH15CK

 

1.8

V

V

5

15153007

Lê Công

Danh

DH15CD

 

1.9

5.4

7.3

6

17115012

Châu Thị Ngọc

Diễm

DH17GN

 

2.4

5.3

7.7

7

17153020

Đặng Quang

Duy

DH17CD

CT

0.0

V

V

8

14118128

Nguyễn Văn

Duy

DH14CK

 

2.8

4.4

7.2

9

16137011

Nguyễn Chí

Đại

DH16NL

 

2.4

5.1

7.5

10

18454002

Đặng Văn

Đạt

LT18OT

1

2.1

6.7

9.8

11

15115021

Trần Tiến

Đạt

DH15GN

 

1.2

1.4

2.6

12

15118019

Nguyễn Tấn

Đồng

DH15CK

 

2.2

V

V

13

13154098

Lê Trường

Giang

DH13OT

0.7

1.2

2.1

4.0

14

15115033

Trần Châu

Giang

DH15CB

 

1.2

0.4

1.6

15

18454004

Trần Ngọc

Hải

LT18OT

 

2.6

3.2

5.8

16

18454007

Huỳnh Ngọc

Hiếu

LT18OT

 

2.0

3.5

5.5

17

17118036

Nguyễn Văn

Hiệu

DH17CK

1

2.5

6.0

9.5

18

15115055

Phạm Văn

Hòa

DH15GB

 

2.0

3.2

5.2

19

17137022

Huỳnh Nhựt

Hồ

DH17NL

 

3.0

2.8

5.8

20

16137036

Huỳnh Quang

Huy

DH16NL

 

1.4

1.1

2.5

21

16137034

Nguyễn Nho

Hưng

DH16NL

 

2.2

2.8

5.0

22

15137023

Quách Nguyễn Kim

Hưng

DH15NL

 

3.0

6.8

9.8

23

16115065

Nguyễn Thị Kim

Hương

DH16CB

 

2.2

4.9

7.1

24

17115047

Nguyễn Thị Thu

Hường

DH17GN

1

2.8

4.9

8.7

25

14114049

Nguyễn Nhật

Kha

DH14CB

 

0.8

V

V

26

15115072

Lê Nguyễn Hoàng

Kim

DH15GN

 

2.0

3.0

5.0

27

15115086

Trần Văn

Lộc

DH15GN

 

2.3

3.2

5.5

28

16137049

Ngô Văn

Lợi

DH16NL

 

2.2

2.8

5.0

29

13118221

Võ Văn

Nguyên

DH13CK

 

2.6

1.4

4.0

 

18454009

Lê Hữu

Nhân

LT18OT

CT

0.0

V

V

30

15115113

Trần Nguyễn Trọng

Nhân

DH15CB

 

2.8

1.4

4.2

31

17115074

Trần Quốc

Nhân

DH17CB

 

1.8

3.2

5.0

32

15115114

Trương Trọng

Nhân

DH15CB

CT

0.0

0.0

0.0

33

17153058

Nguyễn Hồng

Phúc

DH17CD

1

2.9

2.1

6.0

34

15115134

Vũ Nhật

Quang

DH15CB

 

1.0

1.1

2.1

35

18454018

Lê Minh

Quý

LT18OT

1

1.8

4.2

7.0

36

17137059

Phan Thị Thảo

Quyên

DH17NL

0.5

2.8

6.7

10.0

37

14118236

Nguyễn Văn

Sang

DH14CK

 

0.0

V

V

38

17118092

Lê Văn

Sơn

DH17CK

 

2.0

1.4

3.4

39

16118135

Nguyễn Văn

Sơn

DH16CC

 

3.0

2.8

5.8

40

16115147

Nguyễn Thị Thu

Sương

DH16GB

 

2.5

3.2

5.7

41

18454010

Đỗ Nhật

Thành

LT18OT

 

2.6

1.4

4.0

42

17115097

Lê Đình Quốc

Thắng

DH17CB

 

1.9

1.1

3.0

43

18454013

Bùi Vũ

Thi

LT18OT

 

2.2

V

V

44

18454014

Võ Lê Phú

Thiện

LT18OT

 

1.8

0.0

1.8

45

18454015

Huỳnh Ngọc

Thịnh

LT18OT

 

2.4

2.1

4.5

 

15114156

Nguyễn Công

Thông

DH15CB

CT

0.0

V

V

46

15115161

Nguyễn Thị Minh

Thúy

DH15CB

 

2.0

3.2

5.2

47

17115109

Trần Nguyễn Anh

Thư

DH17GB

 

3.0

6.0

9.0

48

17153073

Nguyễn Minh

Toàn

DH17CD

 

2.8

4.2

7.0

49

17137074

Lê Phước

Trọng

DH17NL

 

3.0

7.0

10.0

50

18454016

Nguyễn Thế

Trọng

LT18OT

 

2.2

V

V

51

18454011

Lê Sỹ Đình

Trung

LT18OT

 

2.2

1.4

3.6

52

15115182

Vũ Trung

Trực

DH15CB

 

1.7

0.7

2.4

53

14118294

Nguyễn Phi

Trường

DH14CK

 

1.4

1.1

2.5

54

13137154

Nguyễn Văn

Trường

DH13NL

CT

0.0

V

V

55

15115187

Trần Bá

Trường

DH15GN

 

1.9

2.1

4.0

56

16137092

Phan Văn

DH16NL

 

2.2

2.8

5.0

57

14137089

Đinh Như

Tuấn

DH14NL

CT

0.0

V

V

58

18454012

Nguyễn Phan

Tuấn

LT18OT

 

2.2

1.1

3.3

59

15115197

Hồ Thanh

Văn

DH15CB

 

1.7

0.0

1.7

60

16153109

Lê Văn

DH16CD

 

3.0

5.6

8.6

 

Số lần xem trang : 1769
Nhập ngày : 05-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007