TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 31
Toàn hệ thống 1140
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019

  

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU

     

Thứ 2

   

Nhóm 01

207113

Lớp

TINCHI14

101

Thứ 3

   

Phòng  TV102

             

TỔ 1

 

 

 

 

 

30%

70%

KQ

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

+/-

KT

Thi

B8

1

16154002

Lê Thành

An

DH16OT

 

3.0

1.5

4.5

2

15137002

Võ Trường

An

DH15NL

 

2.4

0.0

2.4

3

15137003

Chu Đặng Quốc

Anh

DH15NL

 

1.5

5.6

7.1

4

16118010

Đinh Quốc

Ân

DH16CK

 

3.0

3.0

6.0

5

17118011

Nguyễn Hữu Huy

Bình

DH17CC

 

2.4

1.1

3.5

6

15118008

Lê Trung

Chiến

DH15CK

 

1.5

1.1

2.6

7

16153005

Võ Thái

Công

DH16CD

 

2.6

1.4

4.0

8

13118092

Phạm Hùng

Cường

DH13CC

 

1.5

V

V

9

17115015

Huỳnh Thị Ngọc

Diệu

DH17GN

 

1.5

0.7

2.2

10

16153017

Đoàn Văn

Duy

DH16CD

0.3

3.0

6.7

10.0

11

15118026

Ngô Hồng

Duy

DH15CK

 

3.0

6.3

9.3

12

17153023

Nguyễn Hùng

Duy

DH17CD

 

2.4

4.6

7.0

13

15154012

Vũ Công

Đạt

DH15GB

 

1.5

2.1

3.6

14

17153013

Hà Công

Định

DH17CD

1

2.4

5.6

9.0

15

16115031

Lê Văn

Đồng

DH16CB

 

1.5

0.5

2.0

16

15118019

Nguyễn Tấn

Đồng

DH15CK

 

1.5

1.1

2.6

17

15137012

Vũ Đức

Gia

DH15NL

 

1.5

0.5

2.0

18

15154018

Lê Trường

Giang

DH15OT

 

2.4

2.1

4.5

19

14114032

Nguyễn Mai Thái

DH14CB

 

2.7

2.8

5.5

20

17153024

Đặng Minh

Hải

DH17CD

 

1.5

4.2

5.7

21

16153021

Nguyễn Nhật

Hải

DH16CD

 

2.5

3.5

6.0

22

16115046

Trương Đình

Hậu

DH16CB

 

1.5

0.0

1.5

23

14115032

Nguyễn Minh

Hiền

DH14GN

1

2.2

2.8

6.0

24

16153025

Lê Hoà

Hiệp

DH16CD

 

3.0

4.6

7.6

25

16153026

Cao Đình

Hiếu

DH16CD

 

3.0

3.5

6.5

26

17137020

Nguyễn Thành

Hiếu

DH17NL

 

3.0

4.0

7.0

27

15115055

Phạm Văn

Hòa

DH15GB

 

1.5

2.8

4.3

28

14118027

Nguyễn Đại

Hoàng

DH14CK

CT

V

V

V

29

17137022

Huỳnh Nhựt

Hồ

DH17NL

 

3.0

1.0

4.0

30

17154035

Nguyễn Thanh

Hùng

DH17OT

 

3.0

0.4

3.4

31

14118029

Đào Văn

Huy

DH14CC

 

3.0

1.0

4.0

32

17118045

Nguyễn Phát

Huy

DH17CC

 

2.1

3.5

5.6

33

16118065

Phạm Tuấn

Huy

DH16CK

 

3.0

2.1

5.1

34

17115046

Nguyễn Thanh

Hướng

DH17CB

 

1.5

0.7

2.2

35

16118071

Cao Hoàng

Khang

DH16CC

 

2.6

1.4

4.0

36

17137034

Đỗ Thích

Khang

DH17NL

 

3.0

4.6

7.6

37

17118047

Nguyễn Hữu

Khang

DH17CK

 

3.0

1.1

4.1

38

15137071

Nguyễn Duy

Khanh

DH15NL

 

1.5

0.7

2.2

39

17137037

Nguyễn Tuấn

Kiệt

DH17NL

 

3.0

3.5

6.5

40

17154047

Phạm Tấn

Kiệt

DH17OT

 

2.4

V

V

41

16118082

Nguyễn Xuân

Lãm

DH16CC

 

3.0

6.3

9.3

42

14115331

Trần Thị Yến

Linh

DH15CB

 

3.0

1.1

4.1

43

17137041

Hồ Thanh

Lộc

DH17NL

 

3.0

4.6

7.6

44

15115093

Nguyễn Ngọc Thanh

Minh

DH15CB

 

2.4

2.1

4.5

45

17153047

Nguyễn Trung

Nghĩa

DH17CD

 

1.5

3.5

5.0

TỔ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

46

17118067

Lý Thái

Nguyên

DH17CC

 

2.7

5.6

8.3

47

16118107

Huỳnh Hửu

Nhân

DH16CC

1

3.0

4.0

8.0

48

15115113

Trần Nguyễn Trọng

Nhân

DH15CB

 

2.4

0.0

2.4

49

17118073

Nguyễn Minh

Nhựt

DH17CC

 

2.7

4.9

7.6

50

17118075

Thạch Dương

Phát

DH17CC

 

2.1

3.2

5.3

51

17118076

Phan Lê Bão

Phi

DH17CK

 

1.5

0.7

2.2

52

14115450

Lê Thanh

Phong

DH14CB

 

2.6

1.4

4.0

53

15115121

Nguyễn Văn

Phong

DH15CB

 

2.1

0.7

2.8

54

17153055

Trương Hoàng

Phong

DH17CD

 

3.0

1.4

4.4

55

17118080

Diệp Thanh

Phúc

DH17CK

 

2.4

0.4

2.8

56

16118119

Đinh Đình Hoài

Phúc

DH16CC

 

3.0

2.5

5.5

57

15115124

Nguyễn Minh

Phụng

DH15GB

 

1.5

V

V

58

15115134

Vũ Nhật

Quang

DH15CB

 

3.0

2.1

5.1

59

16118123

Nguyễn Tòng

Quân

DH16CC

 

1.5

0.7

2.2

60

14118237

Trần Quốc

Sang

DH14CC

 

3.0

1.0

4.0

61

16154083

Nguyễn Xuân

Sinh

DH16OT

 

3.0

4.6

7.6

62

17154081

Phạm Trương Hồng

Sơn

DH17OT

 

3.0

4.0

7.0

63

17137061

Mai Trí

Tài

DH17NL

1

1.5

3.2

5.7

64

17118094

Bùi Phụ

Tâm

DH17CK

 

1.8

4.2

6.0

65

14118249

Phạm Châu

Thanh

DH14CK

1

1.5

2.8

5.3

66

16115156

Nguyễn Hữu

Thắng

DH16CB

 

1.5

3.2

4.7

67

17137063

Võ Anh

Thi

DH17NL

1

2.1

1.0

4.1

68

17118107

Bá Duy

Thịnh

DH17CK

 

2.1

0.0

2.1

69

14115451

Ngô Xuân

Thịnh

DH14CB

 

3.0

1.0

4.0

70

14154057

Ôn Hoa

Thu

DH14OT

 

1.5

3.5

5.0

71

14118072

Nguyễn Gia

Thuật

DH14CK

CT

0.0

V

V

72

15115161

Nguyễn Thị Minh

Thúy

DH15CB

 

3.0

1.4

4.4

73

15115163

Huỳnh Thiên Xuân

Thy

DH15GN

 

2.7

1.4

4.1

74

17118118

Kiều Trọng

Tín

DH17CK

 

3.0

4.2

7.2

75

15115168

Nguyễn Phước

Tình

DH15CB

 

2.7

2.8

5.5

76

17153073

Nguyễn Minh

Toàn

DH17CD

 

3.0

1.1

4.1

77

15118114

Lê Đức

Trí

DH15CK

 

3.0

V

V

78

15137064

Đổ Bảo

Trọng

DH15NL

 

3.0

1.0

4.0

79

15153070

Lê Bá

Trọng

DH15CD

 

1.8

1.4

3.2

80

17137074

Lê Phước

Trọng

DH17NL

1

3.0

5.0

9.0

81

17137075

Lê Khắc

Trung

DH17NL

 

2.1

1.4

3.5

82

17118125

Ngô Tùng

Trung

DH17CK

 

3.0

4.0

7.0

83

15115186

Vương Minh

Trung

DH15CB

1

3.0

2.0

6.0

84

13118326

Nguyễn Nhựt

Trường

DH13CC

CT

0.0

V

V

85

15115187

Trần Bá

Trường

DH15GN

 

1.5

0.7

2.2

86

14118092

Nguyễn Hoàng Anh

DH14CC

 

2.6

1.4

4.0

87

15115188

Nguyễn Thanh

DH15CB

 

2.4

0.0

2.4

88

15115191

Ngô

Tuấn

DH15GN

CT

0.0

V

V

89

17118133

Phùng Văn Quốc

Tuấn

DH17CC

 

3.0

2.1

5.1

90

16154107

Trần Quang

Tuấn

DH16OT

 

2.4

0.0

2.4

91

13138020

Trần Thanh

Tuấn

DH13TD

CT

0.0

V

V

92

16115197

Nguyễn Minh

Tùng

DH16GN

 

3.0

1.5

4.5

93

16115248

Võ Thị Thanh

Tuyền

DH16GN

 

1.5

0.0

1.5

94

15115197

Hồ Thanh

Văn

DH15CB

 

2.7

0.0

2.7

95

17118137

Lê Đình

Việt

DH17CK

 

3.0

3.5

6.5

96

16153107

Lâm Văn

Vinh

DH16CD

1

3.0

1.5

5.5

97

14115269

Lương Quốc

Vinh

DH14CB

 

0.0

V

V

98

14118313

Hoàng Tuấn

DH14CK

 

2.9

1.1

4.0

99

13118354

Lê Lương Tuấn

DH13CC

 

1.5

V

V

100

14115446

Nguyễn Thị Ngọc

Xinh

DH14GN

 

2.9

1.1

4.0

101

16114329

Nguyễn Thu

Yên

DH16GN

 

2.2

2.8

5.0

 

Số lần xem trang : 862
Nhập ngày : 26-10-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 05(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 03(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm TINCHI(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007