TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 1039
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01 - TỔ 01&02

  

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Thứ 5

789

       

Nhóm

1

207148

Lớp:

DH19CD

80

     

Phòng: 

HD103

2TC

           

 

 

 

 

 

 

   

KQ

STT

MSSV

Họ lót

Tên

Mã lớp

TL

KT

THI

KQ

1

19153001

Trần Phước

An

DH19CD

 

1.5

4.6

6.1

2

19153002

Nguyễn Đức

Anh

DH19CD

 

2.4

2.8

5.2

3

18154007

Trần Quyền

Anh

DH18OT

1

1.9

5.6

8.5

4

19118001

Dương Nguyễn Hoàng

Ân

DH19CC

 

1.8

6.3

8.1

5

19115009

Lê Nguyên

Bảo

DH19CB

 

2.9

1.1

4.0

6

19153003

Vũ Văn

Cương

DH19CD

 

1.5

2.5

4.0

7

19153008

Ngô Trung

Dinh

DH19CD

 

2.4

4.6

7.0

8

19153011

Huỳnh Cao

Duy

DH19CD

 

1.7

3.9

5.5

9

19153012

Lê Công Tiến

Duy

DH19CD

 

2.1

5.6

7.7

10

19153013

Nguyễn Võ Anh

Duy

DH19CD

1

3.0

6.0

10.0

11

19153014

Phạm Đình

Duy

DH19CD

 

1.5

5.6

7.1

12

19153015

Phan Nguyễn Minh

Duy

DH19CD

 

1.5

2.8

4.3

13

19153010

Nguyễn Ngọc

Dương

DH19CD

0.3

3.0

6.7

10.0

14

19153007

Trương Quốc

Đạt

DH19CD

1

2.1

6.0

9.1

15

19153004

Nguyễn Hải

Đăng

DH19CD

 

1.7

3.9

5.5

16

19153006

Võ Quan

Đăng

DH19CD

 

1.5

5.6

7.1

17

19115020

Huỳnh Ngọc

Đông

DH19CB

 

3.0

2.1

5.1

18

15153015

Lê Cảnh Trường

Giang

DH15CD

 

0.0

V

V

19

19153016

Mai Xuân

Hải

DH19CD

 

1.8

4.2

6.0

20

19137017

Nguyễn Thanh

Hải

DH19NL

 

3.0

4.2

7.2

21

19153019

Bùi Anh

Hiếu

DH19CD

 

0.0

V

V

22

19153020

Nguyễn Ngọc

Hiếu

DH19CD

 

1.5

4.6

6.1

23

19153021

Lê Phước

Hoài

DH19CD

 

1.5

0.7

2.2

24

19118072

Lăng Ngọc

Hoàng

DH19CK

 

1.8

1.4

3.2

25

19153025

Lương Quang

Huy

DH19CD

 

2.1

1.4

3.5

26

19153026

Trần Quốc

Huy

DH19CD

 

1.5

1.8

3.3

27

18153030

Huỳnh Minh

Kha

DH18CD

 

1.5

5.3

6.8

28

19153029

Hoàng Cao

Khải

DH19CD

 

2.6

2.5

5.0

29

19153030

Nguyễn Duy

Khang

DH19CD

1

2.1

2.1

5.2

30

19137033

Nguyễn Duy

Khánh

DH19NL

 

2.4

6.3

8.7

31

19153033

Mai Đăng

Khoa

DH19CD

 

1.8

2.5

4.3

32

18153036

Trần Việt

Khoa

DH18CD

 

1.5

2.8

4.3

33

19153034

Chu Trương Đăng

Khôi

DH19CD

 

1.5

1.1

2.6

34

19153035

Lê Quang

Kiên

DH19CD

 

1.5

5.3

6.8

35

19153036

Trần Anh

Kiệt

DH19CD

 

2.1

4.9

7.0

TỔ 02

 

 

 

 

 

 

 

 

1

19153037

Đinh Văn Quyền

Linh

DH19CD

 

1.8

3.9

5.7

2

19153039

Lê Văn

Lộc

DH19CD

 

1.5

1.1

2.6

3

19153041

Đặng Sơn

Minh

DH19CD

 

3.0

4.2

7.2

4

19153043

Lê Tấn Thương

Minh

DH19CD

 

1.6

1.4

3.0

5

19153044

Trần Văn

Nam

DH19CD

 

1.5

2.1

3.6

6

19153045

Bùi Hoàng Phước

Nghĩa

DH19CD

 

0.0

V

V

7

19153048

Lý Thanh

Nhân

DH19CD

 

2.1

2.1

4.2

8

17115074

Trần Quốc

Nhân

DH17CB

 

2.1

1.1

3.2

9

18154086

Võ Đình

Nhân

DH18OT

 

1.8

0.7

2.5

10

19153049

Võ Văn

Nhất

DH19CD

1

3.0

3.5

7.5

11

19153052

ĐỔ Văn Tình

NhỎ

DH19CD

 

1.8

3.2

5.0

12

19153053

Nguyễn Vương

Nhựt

DH19CD

 

1.5

0.0

1.5

13

19153056

Lê Văn

Phong

DH19CD

 

1.8

4.2

6.0

14

19153057

Nguyễn Duy

Phong

DH19CD

 

1.6

1.4

3.0

15

19153058

Cao Thành

Phú

DH19CD

 

1.5

3.5

5.0

16

19153061

Nguyễn Hồng

Phúc

DH19CD

 

1.5

3.5

5.0

17

19153062

Trần Nguyên Anh

Phương

DH19CD

 

1.5

4.2

5.7

18

19153063

Lăng Hồng

Quân

DH19CD

 

2.4

0.7

3.1

19

19153064

Lê Hữu

Quý

DH19CD

 

2.4

4.9

7.3

20

19153065

Lê Văn

Quý

DH19CD

 

1.9

5.6

7.5

21

19153066

Nguyễn Trần

Sang

DH19CD

0.5

2.4

2.1

5.0

22

19153068

Huỳnh Văn

TẤn

DH19CD

 

3.0

4.0

7.0

23

19153069

Lương Bảo

Thái

DH19CD

 

0.0

V

V

24

19153070

Trương Văn

Thái

DH19CD

 

2.1

0.0

2.1

25

19153072

Hồ Chí

Thanh

DH19CD

 

1.8

3.9

5.7

26

19153073

Nguyễn Tuấn

Thanh

DH19CD

 

1.5

2.5

4.0

27

19153075

Nguyễn Tấn

Thành

DH19CD

 

2.4

2.1

4.5

28

18154113

Lê Đức

Thắng

DH18OT

1

1.8

5.3

8.1

29

19153071

Nguyễn Cao

Thắng

DH19CD

 

1.8

6.3

8.1

30

19153077

Nguyễn Gia

Thịnh

DH19CD

 

1.5

1.1

2.6

31

19153078

Nguyễn Hưng

Thịnh

DH19CD

 

1.9

1.1

3.0

32

18118144

Trần Phước

Thịnh

DH18CK

 

3.0

4.0

7.0

33

18154120

Trần Quốc

Thịnh

DH18OT

 

1.8

3.5

5.3

34

19153079

Hoàng

Thông

DH19CD

 

2.2

2.8

5.0

35

19153080

Kiều

Thuy

DH19CD

 

2.5

2.5

5.0

36

19118235

Trần Thành

Tiên

DH19CC

 

1.8

6.0

7.8

37

19153081

Bùi Quang

Tiến

DH19CD

 

1.9

2.1

4.0

38

19153082

Nguyễn Công Quyết

Tiến

DH19CD

 

1.8

3.2

5.0

39

19153083

Giáp Trung

Tín

DH19CD

 

1.7

0.4

2.0

40

19153086

TẠ Thị Ngọc

Trinh

DH19CD

1

2.4

6.3

9.7

41

19153087

Đặng Nguyễn Thành

Trung

DH19CD

 

2.7

1.8

4.5

42

19153088

Nguyễn Công

Trường

DH19CD

 

1.5

6.0

7.5

43

19153089

Phạm Lê Tấn

Trường

DH19CD

 

0.0

0.0

0.0

44

19153090

Mai Lê

DH19CD

 

1.5

0.0

1.5

45

19153093

Trần Ngọc

Vui

DH19CD

 

2.5

3.5

6.0

 

Số lần xem trang : 292
Nhập ngày : 27-02-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 05(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 03(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm TINCHI(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007