TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 1005
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1

  

Môn

NGUYÊN LÝ MÁY

Lớp

DH19CKC

     

Nhóm

1

 

Thứ

4

         

Tổ

   

Phòng

CT203

         

MMH

207111

2TC

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

TL

KT

THI

KQ

 

1

19118287

Nguyễn Quốc

Bảo

DH19CKC

0.8

2.3

3.5

6.5

 

2

19118027

Nguyễn

Cường

DH19CKC

 

2.1

3.1

5.2

 

3

19118289

Bùi Quốc

Đại

DH19CKC

 

0.0

V

V

 

4

19118290

Nguyễn Tô Hoàng

Đạt

DH19CKC

 

2.1

2.4

4.5

 

5

19118295

Huỳnh Tấn

HỌc

DH19CKC

 

2.1

4.9

7.0

 

6

19118296

Đinh Đức

Mạnh

DH19CKC

 

2.3

2.8

5.0

 

7

19118297

Nguyễn Thành

Nam

DH19CKC

1

1.5

3.1

5.6

 

8

19118298

Nguyễn Tấn

Nhã

DH19CKC

0.7

2.1

2.4

5.2

 

9

19118180

Huỳnh Hoàng

Phúc

DH19CKC

 

1.8

4.2

6.0

 

10

19118302

Nguyễn Như

Qui

DH19CKC

0.7

2.1

5.9

8.7

 

11

19118304

Phan

Sáng

DH19CKC

1

2.1

5.2

8.3

 

12

19118307

Nguyễn Tín

Trọng

DH19CKC

1

2.1

6.6

9.7

 

13

19118308

Bùi Trọng

Trường

DH19CKC

 

1.5

2.8

4.3

 

14

19118303

Nguyễn Phan Đức

Sâm

DH19CKC

0.8

2.1

3.8

6.7

 

 

Số lần xem trang : 243
Nhập ngày : 27-02-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 01(05-08-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007