-------------Võ Văn Việt------------

Trang chủ NLU | Trang nhất | Sơ đồ trang | Bộ giáo dục và ĐT | Thời khóa biểu| Điểm thi | Bách khoa toàn thư VN | Tạp chí Xã hội học (ENGLISH) |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1544
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

International Real Estate Review banner

masthead_journal.gif (42810 bytes)

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi (lần 1) môn Xã hội học đại cương HK1 năm học 2008-2009

Điểm thi (lần 1) môn Xã hội học đại cương HK1 năm học 2008-2009

Xem điểm thi lớp DH07VT bấm vào link sau: data/vvviet/dh07vt.pdf

Xem điểm thi lớp DH07BQ bấm vào link sau:data/vvviet/dh07bq.pdf

Xem điểm thi lớp DH07DD bấm vào link sau: data/vvviet/dh07dd.pdf

Xem điểm thi lớp DH07QL bấm vào link sau: data/vvviet/DH07QL.pdf

Xem điểm thi lớp DH07TD bấm vào link sau: data/vvviet/DH07TD.pdf
 
Xem điểm thi lớp DH07DC bấm vào link sau: data/vvviet/DH07DC.pdf
 
Xem điểm thi lớp DH07TB bấm vào link sau: data/vvviet/DH07TB.pdf
 
Xem điểm thi lớp DH07TY bấm vào link sau: data/vvviet/DH07TY.pdf
 
Xem điểm thi lớp DH07NK bấm vào link sau: data/vvviet/DH07NK.pdf
 
Xem điểm thi lớp DH07SH bấm vào link sau: data/vvviet/DH07SH.pdf
 
Xem điểm thi lớp DH07NY bấm vào link sau: data/vvviet/DH07NY.pdf
 
Xem điểm thi lớp DH07GI bấm vào link sau: data/vvviet/DH07GI.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------

Để xem được bảng điểm máy tính của bạn phải được cài sẳn phần mềm đọc được định dạng file .PDF như Acrobat Reader...

Có thể download phần mềm tại địa chỉ:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

Số lần xem trang : 2435
Nhập ngày : 04-12-2008
Điều chỉnh lần cuối : 23-12-2008

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi

  Điểm thi môn Xã hội học đại cương hk2 năm 2014-2015(08-07-2015)

  Điểm thành phần môn Xã hội học ĐC HK1_2014-2015(27-12-2014)

  Điểm thi môn Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học(27-12-2014)

  Điểm thành phần môn Kỹ năng giao tiếp HK1_2014-2015(25-11-2014)

  Điểm thành phần môn Kỹ năng giao tiếp (HK1_1314)(06-12-2013)

  Điểm thi môn xã hội học đại cương lớp TC11QTTD (12-04-2013)

  Điểm thi môn xã hội học đại cương học kỳ 1 năm học 2012-2013(24-01-2013)

  Điểm thi Xã hội học Đại cương học kỳ 2 năm học 2011-2012(02-05-2012)

  Điểm thi lần 1 môn Xã hội học lớp TC07QLBN2(30-08-2011)

  Điểm thi môn Xã hội học đại cương_ HK 2 năm học 2010-2011(01-06-2011)

Trang kế tiếp ... 1 2

Họ tên: Võ Văn Việt Đc: Email: vvviet$hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007