Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 32
Toàn hệ thống 389
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi THDC lớp DH08CT học kỳ 1 - 08-09

Điểm THDC lớp DH08CT

Tìm nhanh bấm tổ hợp phím Ctrl + F và nhập mã số sinh viên bấm nút Findnext

MSSV Win-WORD Excel TB
08117001 6 2 4
08117009 7,5 7 7,3
08117036 9,75 7 8,4
08117021 1,25 2 1,6
08117029 9,75 3 6,4
08117045 4,75 2 3,4
08117050 7,75 2 4,9
08117055 6 2 4
08117057 7 4 5,5
08117061 4,75 5,5 5,1
08117080 9 7,5 8,3
08117085 6 8,5 7,3
08117076 6,25 2 4,1
08117078 7,25 3,5 5,4
08117077 9 7 8
08117081 10 8,5 9,3
08117084 8,75 2 5,4
08117091 8,5 4 6,3
08117066 9,75 5,5 7,6
08117093 8,75 4 6,4
08117106 9 6,5 7,8
08117109 8,75 4,5 6,6
08117092 8,75 7 7,9
08117073 7 3 5
08117134 8,75 2 5,4
08117137 8,75 2 5,4
08117138 2 2 2
08117142 7,5 9 8,3
08117147 7,75 5 6,4
08117160 6,75 2 4,4
08117168 7,25 5 6,1
08117171 5,5 7 6,3
08117174 4,75 5 4,9
08117182 8,75 6 7,4
08117183 7,25 6,5 6,9
08117193 3,75 2 2,9
08117195 9,75 3 6,4
08117201 8,75 6 7,4
08117211 5 2 3,5
08117212 3,25 4,5 3,9
08117215 7,5 6,5 7
08117217 2,75 5,5 4,1
08117222 6,25 6 6,1
08117178 5 6,5 5,8
08117238 7,25 2 4,6
08117226 4,5 3,5 4
08117227 7,25 5 6,1
08117232 10 6 8
08117231 7,25 3,5 5,4
08117245 5,75 1,5 3,6
08117229 3,25 2 2,6

Tham khảo Qui chế đào tạo tín chỉ http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=4777&ur=pdt

Số lần xem trang : 2641
Nhập ngày : 15-12-2008
Điều chỉnh lần cuối : 16-12-2008

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007