Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 2856
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài Giảng

ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG

Bài giảng: Đã có giáo trình Độc chất học môi trường (tại VP. Khoa)

 

 Slide các bài giảng

Chương 9 (Slide bai giang) 

Chuong 8 (Slide bai giang)  

Chuong 7 (Slide bai giang)  

Chuong 6 (Slide bai giang)  

Chuong 5 (Slide bai giang)  

Chuong 4 (slide bai giang)  

Chuong 3 (slide bai giang) 

Chuong 2 (slide bai giang)  

Chuong 1 (slide bai giang)  

Để lấy bản in đen trắng, Sinh viên có thể tải các file bài giảng sau đây

Chuong 1; Chuong 2; Chuong 3; Chuong 4; Chuong 5.; Chuong 6; Chuong 7; Chuong 8; Chuong 9

Cơ chế gây độc của kim loại nặng

 

Seminar về arsenic

Arsenic và độc tính

Nhiễm arsenic ở Chepaizi (Trung Quốc)

Tài liệu đọc thêm

Bài giảng Độc học Môi trường (ThS. Đoàn Thị Hải Yến, Đại học Bách Khoa Hà Nội) chi tiết

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề môn độc chất học môi trường

Hướng dẫn viết chuyên đề (Bản mẫu)

Chuyên đề tiêu biểu

Clo và hợp chất clo

Thuỷ ngân

Thuốc lá

 

 

 

Số lần xem trang : 4780
Nhập ngày : 23-12-2008
Điều chỉnh lần cuối : 10-05-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  THỰC HÀNH ĐỘC CHẤT(14-02-2012)

  Đề cương môn học(15-12-2008)

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007