Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 183
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi THDC lớp DH08NY học kỳ 1 - 08-09

Danh sách đang tiếp tục cập nhật

MSSV Win-WORD Excel TB
08141066 2 5 3.5
08141067 7.75 7 7.4
08141068 4.25 0 2.1
08141071 6.75 6 6.4
08141075 6.25 7.5 6.9
08141005 4.75 1.5 3.1
08141006 7 2 4.5
08141079 8 3.5 5.8
08141011 9.5 10 9.8
08141082 1.5 3.5 2.5
80141012 9.75 6.5 8.1
08141084 9.25 7 8.1
08141913 6.25 0 3.1
08141086 6.25 4 5.1
08141087 7.25 1.5 4.4
08141161 1.5 0 0.8
08141088 7.75 10 8.9
08141015 8.75 7 7.9
08141018 5.75 2 3.9
08141021 7.5 2 4.8
 

08141020 8.25 9.5 8.9
08141022 6.5 10 8.3
08141093 4.75 4 4.4
08141092 6 4.5 5.3
08141096 8 2 5
08141100 7.25 3 5.1
08141101 5.25 2 3.6
08141061 8.25 7.5 7.9
08141063 6.25 5 5.6
08141059 6 7 6.5
08141056 5.5 2 3.8
08141155 5 10 7.5

08141028 6.75 7 6.9
08141105 6.75 3 4.9
08141029 6.25 7 6.6
08141107 5.75 3.5 4.6
08141108 7.25 8 7.6
08141023 5 2 3.5
08141125 5.75 3 4.4
08141054 7.75 0 3.9
08141118 6.5 6 6.3
08141033 8.5 8.5 8.5
08141114 0 10 5
08141113 10 8.5 9.3
08141112 10 10 10
08141060 8.75 8.5 8.6
08141043 10 2 6
08141128 6.25 10 8.1
08141040 6 5.5 5.8
08141046 7.75 10 8.9
08141041 10 10 10
08141123 8.5 7.5 8
08141044 9.5 9 9.3
08141135 1.5 2 1.8
08141049 7 8.5 7.8
08141137 2.25 0.5 1.4
08141146 8.5 5 6.8
08141154 0 6.5 3.3
08141038 9 7 8
08141145 4.5 7 5.8

hết

Số lần xem trang : 2679
Nhập ngày : 06-01-2009
Điều chỉnh lần cuối : 11-01-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007