ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 16
Toàn hệ thống 1665
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP TC03QL - CD05QL - DH04QL - DH04TB (07012009)

TRƯỜNG ĐH. NÔNG LÂM TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA QLĐ Đ&BĐS                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

WB Số: 01/2009/TBSV

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

(CHO CÁC LớP DH04TB, DH04QL, CD05CQ, TC03QL)

-Căn cứ quyết định số 2188/QDTN của Ban Giám Hiệu nhà trường về việc cấp bằng tốt nghiệp.

-Căn cứ Biên bản xét tốt nghiệp lần 1, lần 2 giữa Khoa và Phòng Đào Tạo cho các lớp DH04TB, DH04QL, CD05CQ, TC03QL

Khoa QLĐ Đ&BĐS thông báo đến sinh viên các lớp : DH04TB, DH04QL, CD05CQ, TC03QL:

 

1.Danh sách cấp bằng tốt nghiệp các lớp:

Xem file đính kèm (nhấn vào đây để download về xem)

 

2.Thời gian làm lễ cấp bằng tốt nghiệp:

07h Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

3.Thủ tục cần hoàn thành:

-        Phiếu thanh toán tài sản (Đoàn Trường, Ký Túc Xá, Thư viện, Khoa, Phòng KHTC).

-        Đĩa ghi luận văn tốt nghiệp (01 nộp tại Thư viện, 01 nộp tại Khoa).

-        Luận văn tốt nghiệp (01 nộp tại Thư viện, 01 nộp tại Khoa).

-        Ban Cán Sự các lớp gặp Cô Tại thuộc Phòng Đào Tạo (Phòng Thư Viện Cũ) để được hướng dẫn về thủ tục ký nhận bằng, phổ biến cho sinh viên lớp thực hiện.

-        Ban Cán Sự lớp liên hệ Cô Duyên (Xưởng in Trường) để làm thủ tục mượn áo làm lễ tốt nghiệp cho lớp.

-        Các sinh viên chưa được cấp bằng trong đợt 1 cần đăng ký trả nợ các môn học thông qua địa chỉ mail sinh viên (xem thêm thông tin tại trang Web của Phòng Đào Tạo).

 

Trưởng Khoa (đã ký)  

Số lần xem trang : 3052
Nhập ngày : 07-01-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cho SV

  Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

  LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH HK1 NĂM HỌC 2014-2015(18-11-2014)

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015(11-11-2014)

  LỊCH THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH PHẦN THI GIỮA KỲ HK2_2014 2015

  Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015 (21-10-2014)

  LỊCH HỌC BUỔI CUỐI (HỌC BÙ) VÀ LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) (20-08-2014)

  THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK2 2013-2014(29-05-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng LT12QL(06-05-2014)

  1 số phần mềm chuyên ngành hữu ích cho sinh viên(24-04-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng HK1 2013-2014(14-04-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007