Nguyễn Thanh Thủy

NLU | Homepage | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 680
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Essentials Of Research Design And Methodology (2005), Geoffrey Marczyk, David DeMatteo and David Festinger

www2.hcmuaf.edu.vn/data/thanhthuy/Wiley, Essentials Of Research Design And Methodology (2005) Ling Lotb.pdf

Số lần xem trang : 701
Nhập ngày : 08-01-2009
Điều chỉnh lần cuối : 08-01-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Research Design and Methodology

  Một đề cương NCKH của sinh viên (15-01-2009)

Họ tên: Nguyễn Thanh Thủy - Email: thanhthuy@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007