ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 32
Toàn hệ thống 735
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  LỊCH THI LẦN 2 - HỌC LẠI CÁC LỚP GĐ CHUYÊN NGÀNH (chỉnh sửa mới) KHOA QLĐĐ&BĐS HKI_0809 (24022009)

 

STT Lớp  Môn học Mã MH Ngày thi Giờ Phòng dự kiến 1 Phòng dự kiến 2 Số lượng Ghi chú
1 CD07CQ Chủ nghĩa khoa học xã hội 900101 12/2/2009 15h30 PV400 PV327   R
2 DH06QL Lịch sử Đảng CSVN 900104 12/2/2009 15h30 PV400 PV327   R
3 DH05TB Định giá đất & BĐS 909602 12/2/2009 15h30 PV400 PV327   R
4 DH06TB Phong thủy & cảnh quan MT 909509 12/2/2009 15h30 PV400 PV327   R
5 DH06TB Lịch sử Đảng CSVN 900104 14/2/09 15h30 PV400 PV327   R
6 CD07CQ Đánh giá tác động môi trường 909510 14/2/09 15h30 PV400 PV327   R
7 DH06DC Toán bản đồ 909313 14/2/09 15h30 PV400 PV327   R
8 CD06CQ Qui hoạch đô thị 909505 14/2/09 15h30 PV400 PV327   R
9 DH06QL Triết học Mác Lê Nin 900109 16/2/09 15h30 PV400 PV327   R
10 DH06DC Xử lý số liệu trắc địa 909207 16/2/09 15h30 PV400 PV327   R
11 DH06TB Bản đồ địa chính 909102 16/2/09 15h30 PV400 PV327   R
12 CD07CQ Ngoại ngữ chuyên ngành QL 909142 16/2/09 15h30 PV400 PV327   R
13 DH06TB Xây dựng &thẩm định dự án 909613 17/2/09 15h30 PV400 PV327   R
14 CD06CQ Định giá đất đai 909704 17/2/09 15h30 PV400 PV327   R
15 DH05QL Định giá đất đai 909704 17/2/09 15h30 PV400 PV327   R
16 DH06QL Cơ sở dữ liệu 909307 17/2/09 15h30 PV400 PV327   R
17 CD07CQ Quản lý nguồn nước 909507 17/2/09 15h30 PV400 PV327   R
18 DH06QL Hệ thống nông nghiệp 909708 19/2/09 15h30 PV400 PV327   R
19 DH06TB Phân tích hoạt động TC BĐS 909608 19/2/09 15h30 PV400 PV327   R
20 DH06DC Đo đạc thành lập Bản đồ ĐC 909803 19/2/09 15h30 PV400 PV327   R
21 CD06CQ Hệ thống thông tin nhà đất 909311 19/2/09 15h30 PV400 PV327   R
22 DH06QL Hệ thống thông tin địa lý 909304 20/2/09 15h30 PV400 PV327   R
23 DH06TB Hệ thống thông tin địa lý 909304 20/2/09 15h30 PV400 PV327   R
24 DH06DC Đăng ký thống kê 909406 20/2/09 15h30 PV400 PV327   R
25 DH05TB Tư vấn đầu tư BĐS 909612 20/2/09 15h30 PV400 PV327   R
26 DH05QL Qui hoạch đô thị 909505 20/2/09 15h30 PV400 PV327   R
27 DH06QL Trắc địa ảnh viễn thám 909203 23/2/09 13h15 PV400 PV327    
28 DH05TB Maketing trong kinh doanh BĐS 909609 23/2/09 13h15 PV400 PV327    
29 DH06DC Kỹ thuật bản đồ 909314 23/2/09 13h15 PV400 PV327    
30 CD07CQ Trắc địa đại cương 1 909201 23/2/09 13h15 PV400 PV327    
31 DH05DC PP nghiên cứu khoa học 909709 23/2/09 15h30 PV400 PV327    
32 DH05QL PP nghiên cứu khoa học 909709 23/2/09 15h30 PV400 PV327    
33 DH05TB PP nghiên cứu khoa học 909709 23/2/09 15h30 PV400 PV327    
34 CD07CQ Nông học đại cương Q 909706 23/2/09 15h30 PV400 PV327    
35 CD07CQ Pháp luật đất đai 909401 24/2/09 13h15 PV400 PV327    
36 DH06TB Pháp luật đất đai& BĐS 909402 24/2/09 13h15 PV400 PV327    
37 DH06QL Pháp luật đất đai 909401 24/2/09 13h15 PV400 PV327    
38 DH06QL Khoa học đất ứng dụng 909702 24/2/09 13h15 PV400 PV327    
39 DH05TB Thị trường bất động sản 909603 24/2/09 13h15 PV400 PV327    
40 CD07CQ Bản đồ học 909301 25/2/09 15h00 PV400 PV327    
41 DH06TB Đánh giá đất 909610 25/2/09 15h00 PV400 PV327    
42 DH06QL Phân hạng đất 909703 25/2/09 15h00 PV400 PV327    
43 DH05QL Hệ thống thông tin nhà đất 909311 25/2/09 15h00 PV400 PV327    
44 DH06DC Qui hoạch sử dụng đất đai 909503 25/2/09 15h00 PV400 PV327    
45 CD06CQ Qui hoạch sử dụng đất đai 909503 25/2/09 15h00 PV400 PV327    
46 DH06QL Đánh giá đất đai 909705 25/2/09 16h15 PV400 PV327    
47 CD07CQ Khoa học đất cơ bản 909701 25/2/09 16h15 PV400 PV327    
48 DH05QL Qui hoạch sử dụng đất đai 909503 25/2/09 16h15 PV400 PV327    
49 DH06DC Trắc địa cơ sở 2 909206 25/2/09 16h15 PV400 PV327    

 

Ghi chú: 1. Các lớp thuộc Khoa đang học giai đoạn đại cương xem lịch thi L2 tại Khoa Cơ Bản, Phòng Đào Tạo.

                2. Sinh viên đến sớm hơn giờ thi 15p để tiện việc sắp xếp phòng thi
                3. Lịch thi có thể điều chỉnh trong thời gian tới, một số môn chưa có điểm thi lần 1 sẽ được bố trí phù hợp, sinh viên chú ý theo dõi lịch thi được cập nhật thường xuyên tại trang web Khoa và bảng tin
       4. Chỉ những sinh viên đã đăng ký học lại HKIII 07-08 (chưa tổ chức thi) và HKI 0809 mới được dự thi chung theo lịch trên,  sinh viên đăng ký thi học lại vào HKII 0809 dự thi vào đợt sau khi kết thúc học kỳ
              Ngày 22/ 02 / 2009    
              ĐT Khoa    

Số lần xem trang : 999
Nhập ngày : 06-02-2009
Điều chỉnh lần cuối : 24-02-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cho SV

  Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

  LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH HK1 NĂM HỌC 2014-2015(18-11-2014)

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015(11-11-2014)

  LỊCH THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH PHẦN THI GIỮA KỲ HK2_2014 2015

  Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015 (21-10-2014)

  LỊCH HỌC BUỔI CUỐI (HỌC BÙ) VÀ LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) (20-08-2014)

  THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK2 2013-2014(29-05-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng LT12QL(06-05-2014)

  1 số phần mềm chuyên ngành hữu ích cho sinh viên(24-04-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng HK1 2013-2014(14-04-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007