-------------Võ Văn Việt------------

Trang chủ NLU | Trang nhất | Sơ đồ trang | Bộ giáo dục và ĐT | Thời khóa biểu| Điểm thi | Bách khoa toàn thư VN | Tạp chí Xã hội học (ENGLISH) |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 1910
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

International Real Estate Review banner

masthead_journal.gif (42810 bytes)

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông tin cá nhân

A.      DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

1.     Họ và tên: VÕ VĂN VIỆT

2.     Ngày tháng năm sinh: 29 tháng 03 năm 1977

3.     Nơi sinh: Tỉnh Long An, Việt Nam

4.     Quốc tịch: Việt Nam

5.     Giới tính: nam

6.     Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ-Sư phạm, trường Đại  học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam

B.      THÔNG TIN VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

1.     Từ 1983 đến 1987 học tiểu học tại trường Tiểu học Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ tỉnh Long An.

2.     Từ 1987 đến 1991: học tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân Trụ tỉnh Long An.

3.     Từ 1991 đến 1994 học tại trường Phổ thông trung học Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

4.     Từ 1994 đến 1999: học tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

-        Bằng cấp: kỹ sư

-        Lĩnh vực: Quản lý Đất đai

5.     Từ 2 tháng 4 năm 2001 đến tháng 8 năm 2003 học tại trường ĐạI học Ateneo de Manila, thành phố Quezon, Philippines

-        Bằng cấp: thạc sỹ

-        Chuyên ngành: phát triển xã hội

6.     Từ năm 2010-2012: nghiên cứu sinh tại Đại học Công lập Bulacan, Philippines

-        Bằng cấp: Tiến sỹ

-        Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

C.      THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM

1.     Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức.

Điện thoại: 0908849631.

FAX: 84-8-38960713

2.     Chức vụ: giảng viên

3.     Các môn có thể đảm trách giảng dạy:

-        Xã hội học đại cương.

-        Hành vi tổ chức

-        Kỹ năng giao tiếp

-        Quản trị học

D.      KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ:

-        Chứng chỉ B của Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam

-        TOEFL: 523 điểm của trung tâm ngoạI ngữ đại học Nông Lâm TPHCM cấp.

E.      KHẢ NĂNG VI TÍNH

Sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn bản, xử lý thống kê và các phầm mềm chuyên ngành GIS.

F.       CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

-        Quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Đồng Tháp

-        Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hàm THuận Bắc tỉnh Bình Thuận.

-        Quy hoạch phát triển nông thôn xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành Tỉnh bà Rịa Vũng Tàu.

-        Quản lý lý tài nguyên và sinh kế của ngườI dân xã Thanh Son, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

H.  XUẤT  BẢN

Trong nước (Tiếng Việt)

 1. Đánh giá đất đai trên địa bàn xã Hắc Dịch huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 2 năm 2000)
 2. Quản lý môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 2 năm 2000)
 3. Quy hoạch phát triển nông thôn xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành Tỉnh bà Rịa Vũng Tàu. (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 1 năm 2001)
 4. Tài nguyên đất và tiềm năng sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 3 năm 2002)
 5. Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ( Tạp chí khoa học đất Việt Nam số 18/2003)
 6. Sự tham gia của người dân trong quy hoạch sử dụng đất đai: lý thuyết  và khả năng ứng dựng. (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 3 năm 2003)
 7. Ứng dụng GIS cho đánh giá khả năng thích nghi đất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 2 năm 2004)
 8. Đánh giá tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vá sinh kế của nông hộ trên địa bàn xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp ((Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 3 năm 2009)

Trong nước (Tiếng Anh)

 1. Urban growth, land tenure policy and people’s livelihoods in the suburbs: a case study in Vinh Loc A commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam. (Journal for Agricultural sciences and technology, special issue 4/2006)
 2. Natural resources management and people’s livelihoods a case study in Thanh Son commune- DInh Quan District Dong Nai Province. (Journal for Agricultural sciences and technology, special issue 4/2009)

Quốc tế

 1. People’s Livelihoods in the Suburbs - A Case Study at a Community of Ho Chi Minh City (IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development (2010) Vol 1- Number 1)
 2. Rural People’s Livelihoods - A Case Study in a Commune at Mekong Delta, Vietnam. International Journal of Environmental and Rural Development (2011) Vol2–Number 1)

 

A.      DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

1.     Họ và tên: VÕ VĂN VIỆT

2.     Ngày tháng năm sinh: 29 tháng 03 năm 1977

3.     Nơi sinh: Tỉnh Long An, Việt Nam

4.     Quốc tịch: Việt Nam

5.     Giới tính: nam

6.     Tình trạng gia đình: đã kết hôn

7.     Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ-Sư phạm, trường Đại  học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam

B.      THÔNG TIN VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

1.     Từ 1983 đến 1987 học tiểu học tại trường Tiểu học Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ tỉnh Long An.

2.     Từ 1987 đến 1991: học tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân Trụ tỉnh Long An.

3.     Từ 1991 đến 1994 học tại trường Phổ thông trung học Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

4.     Từ 1994 đến 1999: học tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

-        Bằng cấp: kỹ sư

-        Lĩnh vực: Quản lý Đất đai

5.     Từ 2 tháng 4 năm 2001 đến tháng 8 năm 2003 học tại trường ĐạI học Ateneo de Manila, thành phố Quezon, Philippines

-        Bằng cấp: thạc sỹ

-        Chuyên ngành: phát triển xã hội

6.     Từ năm 2010-2012: nghiên cứu sinh tại Đại học Công lập Bulacan, Philippines

-        Bằng cấp: Tiến sỹ

-        Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

C.      THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM

1.     Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức.

Điện thoại: 0908849631.

FAX: 84-8-38960713

2.     Chức vụ: giảng viên

3.     Các môn có thể đảm trách giảng dạy:

-        Xã hội học đại cương.

-        Hành vi tổ chức

-        Kỹ năng giao tiếp

-        Quản trị học

D.      KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ:

-        Chứng chỉ B của Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam

-        TOEFL: 523 điểm của trung tâm ngoạI ngữ đại học Nông Lâm TPHCM cấp.

E.      KHẢ NĂNG VI TÍNH

Sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn bản, xử lý thống kê và các phầm mềm chuyên ngành GIS.

F.       CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

-        Quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Đồng Tháp

-        Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hàm THuận Bắc tỉnh Bình Thuận.

-        Quy hoạch phát triển nông thôn xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành Tỉnh bà Rịa Vũng Tàu.

-        Quản lý lý tài nguyên và sinh kế của ngườI dân xã Thanh Son, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

H.  XUẤT  BẢN

Trong nước (Tiếng Việt)

 1. Đánh giá đất đai trên địa bàn xã Hắc Dịch huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 2 năm 2000)
 2. Quản lý môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 2 năm 2000)
 3. Quy hoạch phát triển nông thôn xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành Tỉnh bà Rịa Vũng Tàu. (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 1 năm 2001)
 4. Tài nguyên đất và tiềm năng sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 3 năm 2002)
 5. Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ( Tạp chí khoa học đất Việt Nam số 18/2003)
 6. Sự tham gia của người dân trong quy hoạch sử dụng đất đai: lý thuyết  và khả năng ứng dựng. (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 3 năm 2003)
 7. Ứng dụng GIS cho đánh giá khả năng thích nghi đất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp (Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 2 năm 2004)
 8. Đánh giá tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vá sinh kế của nông hộ trên địa bàn xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp ((Tạp chí khoa học Nông Lâm Nghiệp số 3 năm 2009)

Trong nước (Tiếng Anh)

 1. Urban growth, land tenure policy and people’s livelihoods in the suburbs: a case study in Vinh Loc A commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam. (Journal for Agricultural sciences and technology, special issue 4/2006)
 2. Natural resources management and people’s livelihoods a case study in Thanh Son commune- DInh Quan District Dong Nai Province. (Journal for Agricultural sciences and technology, special issue 4/2009)

Quốc tế

 1. People’s Livelihoods in the Suburbs - A Case Study at a Community of Ho Chi Minh City (IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development (2010) Vol 1- Number 1)
 2. Rural People’s Livelihoods - A Case Study in a Commune at Mekong Delta, Vietnam. International Journal of Environmental and Rural Development (2011) Vol2–Number 1)

 

Số lần xem trang : 2261
Nhập ngày : 08-04-2008
Điều chỉnh lần cuối : 04-03-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cá nhân

Họ tên: Võ Văn Việt Đc: Email: vvviet$hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007