Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 437
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lịch thảo luận

Sinh viên làm đề tài tốt nghiệp

Tháng 11/2008: Tiếp nhận Sinh viên làm đề tài tốt nghiệp

Tháng 12/2008: Định hướng nghiên cứu cho SV; hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu

Tháng 01/2009: Hoàn thành xong đề cương nghiên cứu của SV làm đề tài tốt nghiệp

Tháng 02/2009: 

- Chỉnh sửa và góp ý về đề cương nghiên cứu

- Nộp đề cương nghiên cứu của SV đến các Khoa (MT và TN, CNSH)

- Thực tập, báo cáo kết quả thực tập, chấm điểm thực tập

- Tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu

Tháng 03/2009:

- Báo cáo kết quả sơ bộ khóa luận tốt nghiệp

- Chỉnh sửa và bổ sung

 

Sinh viên làm chuyên đề

Tháng 12/2008: Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề môn học (Độc chất học Môi trường và PPNCKH Môi trường)

Tháng 01/2009: Sinh viên nộp đề cương chuyên đề, chỉnh sửa chuyên đề, thống nhất công việc phải thực hiện

Tháng 02/2009: Báo cáo chuyên đề lần 1

Tháng 03/2009: Báo cáo kết quả sơ bộ (báo cáo chuyên đề lần 2)

Tháng 04/2009: Báo cáo tổng kết các chuyên đề (báo cáo chuyên đề lần 3)

 

 

Số lần xem trang : 1643
Nhập ngày : 06-03-2009
Điều chỉnh lần cuối : 06-03-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2009(05-06-2009)

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007