ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 20
Toàn hệ thống 524
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009 LỚP TC05QL, TC06QL Lịch thi lần 2, học lại ghép - Lớp TC05QL ( HKI, II 0708 )

 

STT Lớp Tên Môn Học Mã MH Số SV Ngày thi  Giờ thi  P/thi dự kiến GV 1  GV 1  Ghi chú Học kỳ
1 TC05QL Định giá đất 909704 80 07/03/09 15h PV327     Lần 1 HK1_0809
2 TC05QL Bản đồ địa chính 909302 80 11/03/09 16h PV327     Lần 1 HK1_0809
3 TC05QL Hệ thống thông tin nhà đất 909311 80 14/03/09 15h PV327     Lần 1 HK1_0809
4 TC05QL Thanh tra địa chính 909403 80 14/03/09 8h PV327     Lần 1 HK1_0809
5 TC05QL Nông học đại cương 909706   14/03/09 9h30 PV327     Lần 2 HK1_0708
6 TC06QL Nông học đại cương 909706 65 14/03/09 9h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
7 TC05QL Quản lý nguồn nước 909507   14/03/09 16h30 PV327     Lần 2 HK1_0708
8 TC06QL Quản lý nguồn nước 909507 65 14/03/09 16h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
9 TC05QL Khoa học đất ứng dụng 909702   16/03/09 15h30 PV327     Chưa có điểm HK2_0708
10 TC06QL Kinh tế chính trị 2 BS 65 16/03/09 15h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
11 TC05QL Ngoại ngữ chuyên ngành QL 909142 80 18/03/09 16h PV327     Lần 1 HK1_0809
12 TC05QL Hệ thống nông nghiệp 909708   20/03/09 15h30 PV327     Lần 2 HK2_0708
13 TC05QL Quản lý hành chính 909404 80 21/03/09 08h PV327     Lần 1 HK1_0809
14 TC05QL Cơ sở dữ liệu 909307   21/03/09 9h30 PV327     Lần 2 HK2_0708
15 TC05QL Đăng ký thống kê 909406 80 21/03/09 15h PV327     Lần 1 HK1_0809
16 TC05QL Đánh giá đất đai  909705   21/03/09 16h30 PV327     Lần 2 HK2_0708
17 TC05QL Hệ thống thông tin địa lý  909304   23/03/09 15h30 PV327     Lần 2 HK2_0708
18 TC05QL Khoa học đất cơ bản 909701   28/03/09 15h30 PV327     Lần 2 HK1_0708
19 TC06QL Khoa học đất cơ bản 909701 65 28/03/09 15h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
20 TC06QL Đánh giá tác động MT 909510 65 28/03/09 9h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
21 TC05QL Đánh giá tác động MT 909510   28/03/09 9h30 PV327     Lần 2 HK1_0708
22 TC05QL Kinh tế đất 909604   06/04/09 15h30 PV327     Chưa có điểm HK1_0708
23 TC06QL Kinh tế đất 909604 65 06/04/09 15h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
24 TC05QL Lịch sử Đảng 900104   07/04/09 15h30 PV327     Hủy HK2_0708
25 TC05QL Bản đồ học 909310   08/04/09 15h30 PV327 TC03QL  TC04QL Lần 2 HK1_0708
26 TC06QL Bản đồ học 909310 65 11/04/09 09h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
27 TC05QL Phân hạng đất đai  909703   11/04/09 09h30 PV327     Lần 2 HK2_0708
28 TC05QL Pháp luật đất đai 909401   09/04/09 15h30 PV327     Lần 2 HK2_0708
29 TC05QL Chủ nghĩa XHKH 900101   10/04/09 15h30 PV327     Lần 2 HK1_0708
30 TC06QL Chủ nghĩa XHKH 900101 65 11/04/09 16h30 PV327     Lần 1 HK1_0809
31 TC05QL Trắc địa ảnh viễn thám  909203   11/04/09 15h30 PV327     Lần 2 HK2_0708
32 TC05QL Trắc địa đại cương 909130   15/04/09 15h30 PV327     Lần 2 HK1_0708
33 TC05QL Quy hoạch PTNT 909504 80  Tiểu luận         Lần 1 HK1_0809
34 TC05QL Tin học ứng dụng 909308 80  Đã cho thi   Phòng máy     Lần 1 HK1_0809
Ghi chú:                     
  _Lịch thi có thể thay đổi trong thời gian tới, sinh viên chú ý theo dõi thường xuyên trên Web Khoa và bảng tin.      
  _Sinh viên đi thi sớm hơn 15 phút để sắp xếp phòng thi, mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để kiểm tra  
  _Lệ phí thi lại: 10.000đ/1 SV/1 môn. Ký hiệu phòng thi: HD: Hướng Dương, PV: Khu Phượng Vỹ        
Gửi:      _Ban Thanh Tra Đào Tạo Trường                  
  _Phòng Quản Trị Vật Tư                   
  _Phòng Đào Tạo, Trung tâm khảo thí                   
                       
                       
    Ngày 04 tháng 03 năm 2009                  

                                                         TLĐT Khoa

Số lần xem trang : 1243
Nhập ngày : 07-03-2009
Điều chỉnh lần cuối : 07-04-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cho SV

  Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

  LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH HK1 NĂM HỌC 2014-2015(18-11-2014)

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015(11-11-2014)

  LỊCH THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH PHẦN THI GIỮA KỲ HK2_2014 2015

  Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015 (21-10-2014)

  LỊCH HỌC BUỔI CUỐI (HỌC BÙ) VÀ LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) (20-08-2014)

  THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK2 2013-2014(29-05-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng LT12QL(06-05-2014)

  1 số phần mềm chuyên ngành hữu ích cho sinh viên(24-04-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng HK1 2013-2014(14-04-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007