Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 40
Toàn hệ thống 421
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008 - 2009 - Nhập môn tin học A

Stt Lớp Mã môn Tên môn thi Ngày thi Số lượng sv Giờ thi Phòng thi Thời gian thi Hình thức thi
1 DH08BQ 214101 Tin học đại cương 21/04/2009 90 14h P1, 2, 3 (TTTH) 60 Thực hành
2 DH08DD 214101 Tin học đại cương 21/04/2009 75 15h P1, 2, 3 (TTTH) 60 Thực hành
3 DH08TD 214101 Tin học đại cương 23/04/2009 45 14h P1, 2 (TTTH) 60 Thực hành
4 DH08OT 214101 Tin học đại cương 23/04/2009 57 14h P3, 4 (TTTH) 60 Thực hành
5 DH08VT 214101 Tin học đại cương 23/04/2009 36 15h P1, 2 (TTTH) 60 Thực hành
6 DH08NL 214101 Tin học đại cương 23/04/2009 42 15h P3, 4 (TTTH) 60 Thực hành
7 DH08BV 214101 Tin học đại cương 24/04/2009 54 13h P1, 2 (TTTH) 60 Thực hành
8 DH08CB 214101 Tin học đại cương 24/04/2009 28 13h P3 (TTTH) 60 Thực hành
9 DH08CK 214101 Tin học đại cương 24/04/2009 29 13h P4 (TTTH) 60 Thực hành
10 DH08GB 214101 Tin học đại cương 24/04/2009 21 14h P1 (TTTH) 60 Thực hành
11 HỌC LẠI 214101 Tin học đại cương 26/04/2009 116 7h30 P1, 2, 3, 4 (TTTH) 60 Thực hành
12 HỌC LẠI 914101 Nhập môn tin học A 26/04/2009 120 8h30 P1, 2, 3, 4 (TTTH) 60 Thực hành
13 HỌC LẠI 914101 Nhập môn tin học A 26/04/2009 80 9h30 P1, 2, 3 (TTTH) 60 Thực hành
14 DH08NH 214101 Tin học đại cương 26/04/2009 88 10h30 P1, 2, 3 (TTTH) 60 Thực hành
15 DH07BVA 914101 Nhập môn tin học A 28/04/2009 45 7h30 P1, 2 (TTTH) 60 Thực hành
16 DH07BVB 914101 Nhập môn tin học A 28/04/2009 45 7h30 P3, 4 (TTTH) 60 Thực hành
17 DH07AV 914102 Nhập môn tin học B 28/04/2009 86 8h30 P1, 2, 3 (TTTH) 60 Thực hành

Số lần xem trang : 2938
Nhập ngày : 30-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007