Trang web PHẠM VĂN HIỀN

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang | TRÂN TRỌNG CHÀO BẠN THĂM TRANG WEB PHẠM VĂN HIỀN Trưởng Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, Khoa Nông học. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TpHCM
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 37
Toàn hệ thống 811
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

TẠP CHÍ NÔNG LÂM

Email

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Em trai Phạm Văn Hậu

Genetic Resources Policy

Initiative

IFSAFarming Systems

Association

Hai người bạn "đời" thuỷ chung

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đánh giá khả năng thích nghi, xác định mật độ và thời điểm thu hoạch thích hợp cho cây cải dầu (Brassica napus L.) tại Lâm Đồng

 

TÓM TẮT
 
HV. Nguyễn Viết Thông K2006-2008
HDKH: PGS.TS. Phạm Văn Hiền
 
Đề tài “Đánh giá khả năng thích nghi, xác định mật độ và thời điểm thu hoạch thích hợp cho cây cải dầu (Brassica napus L.) tại Lâm Đồng” được thực hiện trong vụ Thu Đông 2007 và vụ Đông Xuân 2007 – 2008, tại huyện Bảo Lộc, Đức Trọng và TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả đạt được:
- Giống Hyola 60 và giống Hyola 61 cho năng suất hạt cao nhất (2.619 kg/ha). Năng suất dầu qui đổi 1.068 kg/ha. Đặc biệt hàm lượng axít béo oleic cao từ 64,85 - 68,17%, có hàm lượng axít erucic thấp < 1%, nhỏ hơn tiêu chuẩn sản xuất dầu thực phẩm quốc tế (2%).
- Giống Hyola 61 có tính thích ứng tương đối rộng, những chỉ tiêu nông sinh học của giống gieo trồng tại 3 địa điểm trong tỉnh Lâm Đồng tương đối ổn định.
- Giống cải dầu Hyola 61, được bố trí với nhiều mật độ khác nhau. Kết quả cho thấy ở mật độ gieo trồng 40 – 50 cây/m2 là thích hợp nhất cho cây sinh trưởng, phát triển ổn định và đạt năng suất dầu, chất lượng cao nhất.
- Giống cải dầu Hyola 61, thí nghiệm được bố trí nhiều thời điểm thu hoạch: Kết quả cho thấy thời điểm thu hoạch 50 – 70% quả chín/cây là thích hợp nhất đạt năng suất cao nhất.
 
ABSTRACT
 
The thesis “Assessment updated capacity, to determine suitable density and harvesting time for Rape crop (Brassica napus L) in Lam Dong province”. The experiment was carried out in Bao Loc, Duc Trong districts and Dalat city, Lam Dong province, in Autumn – Winter season of the year 2007 and 2007 – 2008 with the results received as follow:
- The hybrid Hyola 60 and Hyola 61 have given the highest yield: about 2619 kgs per hectare and the oil – yield about 1068 kgs per hectare. Especially the content of oleic acid 64,8 – 68, 7%, erucic acid < 1%, under the international standard 2%.
- The suitability of Hyola 61 was a bit wider compared with others.
- The most suitable density of these hybrids was about 40 – 50 seedlings per one square meters.
- The most suitable harvesting time was when 50 – 70% of fruit ripened. This period was gave the highest yield.

Số lần xem trang : 3215
Nhập ngày : 01-04-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Chia sẻ dạy & học

  Phuong phap luan NCKH(15-10-2017)

  Logic học(06-12-2015)

  Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ĐBSCL(15-09-2014)

  Những lỗi phổ biến trong trình bày bằng Powerpoint(17-04-2014)

  Phương pháp PRA(21-03-2011)

  Ảnh hưởng của hiện tượng hâm nóng toàn cầu lên nông nghiệp Việt Nam(08-12-2010)

  Lời khuyên cùng bạn(05-12-2010)

  Vài chú ý về Hệ sinh thái nông nghiệp-TT K2009 (11-11-2005)

  Seminar môn Hệ thống nông nghiệp - TT09(10-11-2005)

  Seminar các hệ thống canh tác vùng ĐBSCL(24-05-2010)

Trang kế tiếp ... 1 2

Họ tên: PGS.TS. Phạm Văn Hiền. Trưởng Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, khoa Nông học. Nguyên Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận Đc: 16/17 đường 49, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn Mobi: 0913464989

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007