ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 32
Toàn hệ thống 642
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi Chủ nghĩa xã hội khoa học_DH07TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Thị Phương Linh (12062009)

Nhấn vào đây để xem và download bảng điểm

Số lần xem trang : 3936
Nhập ngày : 12-06-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi các lớp thuộc giai đoạn chuyên ngành

  Điểm thi HK3 (lưu tạm)(22-09-2015)

  Điểm thi_Trắc địa đại cương_DH08QL_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

  Điểm thi_Trắc địa đại cương_DH08TB_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

  Điểm thi_Trắc địa địa chính_DH08DC_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

  Điểm thi_Kinh tế đất_DH08QL_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(09-04-2010)

  Điểm thi_Xử lý số liệu trắc địa lần 2_DH07DC_HK1_0910_GV. Thái Văn Hòa (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Khoa học đất ứng dụng_DH07QL_HK1_0910_GV. Đào Thị Gọn (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Kinh tế đất_DH08TB_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Kinh tế đô thị và vùng_DH08TB_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Quy hoạch TTKTXH-PPNCKH_LT08QL_HK1_0910_GV. Phạm Hùng Thiện (042010)(08-04-2010)

Trang kế tiếp ...

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007