Trang web PHẠM VĂN HIỀN

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang | TRÂN TRỌNG CHÀO BẠN THĂM TRANG WEB PHẠM VĂN HIỀN
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 23
Toàn hệ thống 615
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

TẠP CHÍ NÔNG LÂM

Email

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Em trai Phạm Văn Hậu

Genetic Resources Policy

Initiative

IFSAFarming Systems

Association

Hai người bạn "đời" thuỷ chung

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đề cương môn phương pháp luận trong NCKH (Methodology of Scientific Research)

Đề cương môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Quý bạn học viên K2009 đọc trước.

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 
1.      Tên môn học
 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(RESEARCH METHODOLOGY; METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH)
Số tín chỉ: 2 (2 ,0)
Mã số:
 
2.      Giảng viên phụ trách
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuân & PGS.TS. Phạm Văn Hiền
TS. Hà Thúc Viên, TS. Võ Thị Trà An
 
3.      Mô tả môn học
Giới thiệu bản chất logic của nghiên cứu khoa học và các giả thuyết khoa học. Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập và hướng xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài. Cách viết một đoạn văn khoa học. Hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ (theo format của trường ĐH Nông Lâm), quản lý tài liệu tham khảo bằng EndNote V8., chuẩn bị file báo cáo và kỷ năng thuyết trình.
 
4.      Mục tiêu môn học
Trang bị cho học viên về phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Học viên có thể viết được bài báo khoa học, luận văn tốt nghiệp và khả năng thuyết trình báo cáo khoa học.
 
5.      Nội dung môn học
Chương 1. Đại cương về khoa học và nghiên cứu
1.1 Khái niệm khoa học
1.2 Nghiên cứu khoa học
1.3 Đề tài nghiên cứu khoa học
 
Chương 2. Bản chất của nghiên cứu khoa học
      2.1 Các thao tác logic trong NCKH
      2.3 Cấu trúc khoa học của một chuyên khảo KH
      2.4 Trình tự logic của NCKH
     
Chương 3. Vấn đề khoa học và giả thuyết khoa học
      3.1 Các khái niệm
3.2 Các tình huống của vấn đề KH
            3.3 Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học
            3.4 Tiêu chí và phân loại giả thuyết
            3.5 Bản chất logic của giả thuyết
            3.6 Kiểm chứng giả thuyết
 
Chương 4. Cơ sở lý luận của đề tài
      4.1 Khái niệm
      4.2 Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận
      4.3 Các thao tác xác định khung lý thuyết của đề tài
 
Chương 5. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
            5.1 Khaí niệm
            5.2 Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin
            5.3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu khoa học
            5.4 Phương pháp phi thực nghiệm
            5.5 Phương pháp trắc nghiệm
            5.6 Phương pháp thực nghiệm
            5.7 Xử lý các thông tin định lượng
            5.8 Xử lý các thông tin định tính
           
Chương 6. Trình tự thực hiện đề tài và viết tài liệu khoa học
            6.1 Các bước thực hiện đề tài
6.2 Viết báo cáo khoa học
6.3 Ngôn ngữ của tài liệu khoa học
6.4 Các hình thức trích dẫn tài liệu khoa học
 
Chương 7. Hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ theo qui định của ĐH Nông Lâm
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Vũ Cao Đàm, 1998. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà xb KHKT
2. Graduate School, 1997. Guide to Preparation and Submission of Thesis and
                  Dissertations. Auburn University, USA.
3. Center for Language and Education Technology, AIT., 1996. A style guide for
                  AIT Master Thesis. AIT, Thailand
           
6.      PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
 
Điểm quá trình                                  10%
Bài tập                                                30%
Khoá luận                                          60%

Số lần xem trang : 3280
Nhập ngày : 13-10-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Đề cương môn học - Bài giảng

  Slide Phương pháp luận nghiên cứu khoa học(22-07-2017)

  Slide Hệ thống nông nghiêp KHCT 2016(16-07-2017)

  De cuong bai PPNCKH(04-03-2017)

  Viết chuyên đề môn học HT-NLKH(04-06-2011)

  Viết chuyên đề môn học(04-05-2011)

  Thuyết trình luận văn tốt nghiệp(10-11-2010)

  Bài tập PPL NCKH TTK2010(02-11-2010)

  Viết chuyên đề môn Hệ thống Nông nghiệp K2009(17-11-2005)

  Hệ thống nông nghiệp bền vững(29-05-2010)

  Đề cương môn Hệ thống nông lâm kết hợp(23-04-2010)

Trang kế tiếp ... 1

Họ tên: Phạm Văn Hiền Đc: 16/17 đường 49, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn Mobi: 0913464989

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007