Trang Web của PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 336
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  BÀI GIẢNG RỪNG NHIỆT ĐỚI

BÀI GIẢNG RỪNG NHIỆT ĐỚI DÀNH CHO GIÁO VIÊN

BÀI GIẢNG RỪNG NHIỆT ĐỚI

PHẦN I. SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

Chương 1. Những đơn vị của rừng mưa (Powerpoint)

Chương 2. Môi trường rừng mưa

Chương 3. Cấu trúc của rừng mưa

Chương 4. Chu kỳ đời sống rừng mưa

 

PHẦN II. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG SINH THÁI QXTV

Chương 1. Giới thiệu phân tích sinh thái QXTV (POWERPOINT)

Chương 2. Thu thập số liệu

Chương 3. Phân bố cây trên mặt đất

Chương 4. Phân tích mối liên hệ giữa các loài

Chương 5. Những dấu hiệu của QXTV

Chương 6. Những hệ số tương đồng

Chương 7. Hồi quy trong sinh thái QXTV

Chương 7. Hồi quy trong sinh thái QXTV (PDF)

 

BÀI TẬP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG QXTV

Giải đáp bài tập

 

Số lần xem trang : 2257
Nhập ngày : 15-11-2009
Điều chỉnh lần cuối : 09-12-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Số liệu bài tập "Phân tích số liệu trong sinh thái quần xã"(01-11-2010)

  Số liệu bài tập "Phân tích số liệu trong sinh thái quần xã"(01-11-2010)

  Số liệu bài tập (01-11-2010)

  BÀI GIẢNG RỪNG NHIỆT ĐỚI(12-11-2009)

  Bài giảng Rừng nhiệt đới(10-11-2009)

PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm. ĐT: 0918.204.950 Hoặc 01676212152. Email:nvthem@hcmuaf.edu.vn hoặc nvthem2009@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007