Trang Web của PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 539
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  SINH TRƯỞNG RỪNG TRỒNG VÀ CHU KÝ KHAI THÁC TỐI ƯU VỀ KINH TẾ

Xác định chu kỳ khai thác rừng trồng thuần loài đồng tuổi tối ưu về kinh tế

dựa trên đặc điểm suất tăng trưởng gỗ sản phẩm của rừng

NỘI DUNG

(1) Đặc điểm lâm học của rừng trồng (một loài cây nào đó)

(2) Trữ lượng và năng suất cây đứng

(3) Trữ lượng gỗ sản phẩm và năng suất gỗ sản phẩm

(4) Xác định chu kỳ khai thác rừng tối ưu về kinh tế

 

Số lần xem trang : 1130
Nhập ngày : 19-11-2009
Điều chỉnh lần cuối : 09-12-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông báo >> Học viên cao học và nghiên cứu sinh

PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm. ĐT: 0918.204.950 Hoặc 01676212152. Email:nvthem@hcmuaf.edu.vn hoặc nvthem2009@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007