Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 9
Toàn hệ thống 2311
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lịch thi Tin học đại cương học kỳ 1 - 09-10

Các lớp Chính qui DH08 DH09

Stt Lớp Mã môn Tên môn thi Ngày thi Số lượng sv Giờ thi Phòng thi Thời gian thi Hình thức thi
1 DH08AV 214101 Tin học đại cương 21/12/2009 100 7h30 P1, 2, 3, 4 (TTTH) 60 Thực hành
2 DH08TK 214101 Tin học đại cương 21/12/2009 62 8h30 P1, 2, 3 (TTTH) 60 Thực hành
3 DH09DL 214101 Tin học đại cương 22/12/2009 76 7h P1, 2, 3 (TTTH) 120 Thực hành
4 DH09MT 214101 Tin học đại cương 22/12/2009 35 9h P1, 2 (TTTH) 120 Thực hành
5 DH09GI 214101 Tin học đại cương 22/12/2009 18 9h P3 (TTTH) 120 Thực hành
6 DH09QL 214101 Tin học đại cương 22/12/2009 118 12h P1, 2, 3, 4 (TTTH) 120 Thực hành
7 DH09QM 214101 Tin học đại cương 22/12/2009 80 14h P1, 2, 3 (TTTH) 120 Thực hành
8 DH09TB 214101 Tin học đại cương 23/12/2009 120 7h P1, 2, 3, 4 (TTTH) 120 Thực hành
9 DH09TB 214101 Tin học đại cương 23/12/2009 22 9h P1 (TTTH) 120 Thực hành
10 DH09DC 214101 Tin học đại cương 23/12/2009 56 9h P2, 3 (TTTH) 120 Thực hành
11 DH09SH 214101 Tin học đại cương 24/12/2009 94 12h P1, 2, 3, 4 (TTTH) 120 Thực hành
12 DH09SP 214101 Tin học đại cương 24/12/2009 30 14h P1 (TTTH) 120 Thực hành
13 DH09CH 214101 Tin học đại cương 24/12/2009 57 14h P2, 3 (TTTH) 120 Thực hành
14 DH08LN 214101 Tin học đại cương 26/12/2009 77 7h30 P1, 2, 3 (TTTH) 60 Thực hành
15 DH08CD 214101 Tin học đại cương 26/12/2009 48 8h30 P1, 2 (TTTH) 60 Thực hành
16 CD09CQ 214101 Tin học đại cương 26/12/2009 120 12h P1, 2, 3, 4 (TTTH) 120 Thực hành
17 CD09CQ 214101 Tin học đại cương 26/12/2009 23 14h P1 (TTTH) 120 Thực hành

Phòng máy 1,2,3,4 Trung Tâm Tin Học - DHNL

Số lần xem trang : 2227
Nhập ngày : 19-11-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Nhắn tin

  Đáp án đề thi chuyên đề web lớp DH07DT lần 1 - TB.Thi lần 2(04-06-2011)

  Lịch thi học kỳ các lớp học lại Tin học đại cương học kỳ 1-09-10(19-11-2009)

  Danh sách học lại THDC học kỳ 1- - 2009 -2010(14-10-2009)

  Lịch thi lần 2 - Nhập môn tin học A tại TTTH ngày 19/8/09(13-08-2009)

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007